Meclis Kararları

 • NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 01 / 04 / 2020 Saat                : 17.00       05 Mart 2020 tarihinde yapılan Mart Ayı Olağan Toplantısında, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda yapılmasına karar verilmiş ise de; 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde […]

 • MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020   Karar Sayısı       : 16       İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına […]

 • ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020   Karar Sayısı       : 10       İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına […]

 • OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020   Karar Sayısı       : 1       5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2020 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık […]

 • ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019 Karar Sayısı       : 101   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait […]

 • KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı       : 86 Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi […]