2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

Karar Sayısı : 97

 

Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı içerisinde yer alan 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde, Gelir Bütçesi ise Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması düzeyinde ele alınarak incelemesinin yapıldığı ve yapılan incelemede; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak herhangi bir gelir kaleminin konmadığı, Belediye Bütçesinden ayrılması gereken Kanuni payların formülüne uygun hesapları yapılarak tertiplerine ilişkin ödenek konulduğu, Belediye borçlarına ilişkin yeterli ödenek konulduğu, personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların incelenmesinde Yasalara ve Yürürlükteki Mevzuata uygun ödenek konulduğu, Personel Giderlerinin Bütçe toplamının %30’unu aşmadığı, Vergi ve Harç Tarifelerinin Kanunlarda belirtilen şekilde ve Belediye grupları göz önünde bulundurularak konulduğu, birimlerin hizmet gerekçelerinde belirttikleri ve talep ettikleri ödeneklerin belediyenin görevleri arasında olduğu, sayman tarafından birleştirilen ve birimlerden gelen ödenek taleplerinin gerçekleri yansıttığı, ödenek tekliflerinin Belediyemizin Sekizinci Beş Yıllık Çalışma Plan ve Programlarına uygunluğu görülerek;

 

2023 Mali Yılı Gider Bütçesine

01. Genel Kamu Hizmetleri İçin Toplam : 109.133.740,00 TL

02. Savunma Hizmetleri İçin Toplam : 51.000,00 TL

03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İçin Toplam : 853.040,00 TL

04. Ekonomik İşler ve Hizmetler İçin Toplam : 114.955.010,00 TL

05. Çevre Koruma Hizmetleri İçin Toplam : 8.662.010,00 TL

06. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İçin Toplam : 12.311.010,00 TL

08. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri İçin Toplam : 9.748.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 255.713.810,00 TL ödenek konulmasına;

 

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesine

01. Vergi Gelirleri İçin Toplam : 11.618.500,00 TL

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 64.664.310,00 TL

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İçin Toplam : 12.981.000,00 TL

05. Diğer Gelirler Toplamı : 163.240.000,00 TL

06. Sermaye Gelirleri Toplamı : 3.210.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 255.713.810,00 TL

 

gelir tahmininde bulunmak suretiyle Bütçe denkliği sağlanmış, bütçe denkliğine etki eden 2023 Mali Yılında Analitik Bütçe tekniğinde Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması Bölümünün diğer yükümlülükler başlığının İller Bankasından Borçlanma bölümüne 10.000.000,00 TL tutarında borçlanma yapılacağı göz önüne alınarak Bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu Bütçe Tasarısında görüldüğünden; 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 98

 

 

 

 

Belediyenin 2023 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen ve Plan-Bütçe Komisyonunca incelenerek Meclise tevdii edilen 13 (onüç) maddeden ibaret “Belediyenin 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi”, madde madde görüşülmesi ve yine madde madde oylama yapılması neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince; 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 99

 

 

 

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespiti ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 82 Sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Ücret Tarife Cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2023 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince aşağıda olduğu gibi hazırlanan 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

2023 MALİ YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ 1 – KALDIRIM, PARKE, ASFALT ONARIM ÜCRETİ Su ve kanalizasyon yapımı esnasında Kaldırım, Asfalt, Beton kaplama veya parkenin bozulması halinde: Fen işleri Müdürlüğünce verilecek analiz raporuna göre fiyat tespiti yapılarak ücret alınır.

BİRİM FİYAT TABLOSU POZ NO KAPLAMANIN CİNSİ BİRİMİ FİYATI Y.16.050/05-ANLZ Beton Santralinde Üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi ( Beton nakli dâhil ) ( 1 Mt Genişlik 15 cm Kalınlık için ) 1 MT 1.050,00 TL PF.2013/AY2 Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 5 cm Kalınlık için ) 1 MT 750,00 TL PF.2013/AY1 Sıcak Karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 10 cm Kalınlık için ) 1 MT 1.500,00 TL PF2013/PRK1 8 CM yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması ( Tamiratlar için ) 1 MT 225,00 TL 2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜÇRETİ

S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI 1 YOL BORDÜRÜ 60,00 TL / Adet 2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 65,00 TL / Adet 3 BAHÇE BORDÜRÜ 55,00 TL / Adet 4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 58,00 TL / Adet 5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 115,00 TL / M2 6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 120,00 TL / M2 7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 115,00 TL / M2 8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 120,00 TL / M2 9 KELEBEK PARKE TAŞI 115,00 TL / M2

10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 120,00 TL / M2 8 ŞEV TAŞI 60,00 TL / ADET 9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 65,00 TL / ADET 10 Q 30’LUK BETON BÜZ 220,00 TL / Adet 11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 550,00 TL / Adet 12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 450,00 TL / Adet 13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 550,00 TL / Adet 14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 60,00 TL / Adet 15 MEZAR TAŞI 375,00 TL / Takım Fiyatlarda KDV Dahildir. 3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜÇRETİ

Sıra No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI 1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 2.300,00 TL / Saat 2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 1.300,00 TL / Saat 3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 2.500,00 TL / Saat 4 BÜYÜK SİLİNDİR 1.500,00 TL / Saat 5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ (Büyük) 750,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 50,00 TL İlave) 6 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ (Küçük) 500,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 40,00 TL İlave) 7 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 1.300,00 TL / Saat (7 km yi geçince, 1 km için 50,00 TL İlave) 8 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 1.200,00 TL / Saat (7 km geçince,1 km için 40,00 TL İlave ) 9 SU TANKI (SEYYAR) 300,00 TL / Tank 10 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 2.500,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 50,00 TL İlave ) 11 HİDROMEK KATO 102 S 1.200,00 TL / Saat 12 CATERPILLER GREUDER CAT 2.000,00 TL / Saat 13 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 1.300,00 TL / Saat 14 PALETLİ DOZER 2.500,00 TL / Saat 4 – KANALİSAZYON BAĞLANTI İŞÇİLİK ÜCRETİ Mevcut Parselden ana kanalizasyona kadar olan bağlantıda malzeme ve işçilik Belediyemizden olmak üzere 1 Metre tülünden bağlantı ücreti 0-7 m’ye Kadar : 300,00 TL 7,00-15,00 m arası : 600,00 TL 15,00 m yukarısı : 900,00 TL olarak alınır. 5 – KANALİZASYON KATILIM ÜÇRETİ İnşaatı bitirilen her daire başına Kanalizasyon Katılım Payı Meskenlerden 900,00 TL alınır. Ticarethane ,Fabrika ve Atölyelerin Kanalizasyon Katılım Payı 20,00 TL/m2 6 – MEZAR SATIŞ ÜÇRETİ İlçenin Bahçelievler Mahallesi Asri Mezarlıkta bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu mezarlık düzenleme alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı aşağıda tespit edilen bedeller üzerinden yapılacaktır.

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 1.200,00 TL x Adet 1.200,00 TL x Adet 1.200,00 TL x Adet 1.200,00 TL x Adet

3 Nolu Mezarlıklar 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 1 ila 2 Adet Mezarlık 750,00 TL x Adet 750,00 TL x Adet 750,00 TL x Adet 750,00 TL x Adet 7 – DÜĞÜN SALONU ÜÇRETİ

Belediyemize ait düğün salonunun kiralanması halinde: taban fiyat

PINAR TARAFI ÇAY TARAFI Gündüz ve Gece Açıldığında (1 Günlük) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Sadece Gece Açıldığında (1 Gecelik) 3.500,00 TL 3.500,00 TL Sadece Gündüz Açıldığında (1 Gündüz) 2.500,00 TL 2.500,00 TL Toplantılar için ( Her türlü Toplantı ve Konferanslarda ) Toplantılar için gündüz açıldığında 2.500,00 TL 2.500,00 TL Toplantılar için gece açıldığında 2.500,00 TL 2.500,00 TL Salonda bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir. Düğün Salonu kiralanıp bedeli ödendiğinde rezervasyon iptal edilirse (Evlenme Feshi dahil) talep edildiğinde yatırılan bedelin tamamı iade edilir. Her türlü vergi, harç kiralayandan iadede kesilir. 8 – MASA VE SANDELYE KİRA ÜÇRETİ 1. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Sandalye verildiğinde her birinden … 10,00 TL 2. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Masa verildiğinde her birinden ….… 50,00 TL kira ücreti alınır. KDV Dâhildir. 9 – CENAZE NAKİL ÜÇRETİ Cenaze ilçe dışına nakledilmek istenildiğinde nakil işi Belediye Başkanının iznine tabi olup, gidiş dönüş Km Ücreti Encümence yapılacak tespite göre nakil ücreti alınır. KDV dahildir. 10 – BANDO ÜCRETİ A) İlçe içinde düğün için talepte bulunanlar için…… 10.000,00 TL B) İlçe dışına Belediyemiz aracı ile gidildiğinde…….. 15.000,00 TL C) Resmi dairelerin taleplerinden ücret alınmaz. KDV dâhildir. 11 – İLAN ÜÇRETİ A) Hoparlör ile yapılacak ilanların her defasından …………………………………………… 100,00 TL B) Mesai saati dışında ve tatil günlerinde ilanlarda………………………………………….. 100,00 TL C) Vasıtalarla belediyemizin göstereceği yerde durarak yapılan İlanlarda günde. 400,00 TL D) Vasıtasız durarak veya gezerek belediyenin göstereceği yerde sedalı ilan yapanlardan günde……………………………………………………………………….…………… 420,00 TL E) Reklam mahiyetinde olan ilanların her defasından……………………………………….. 100,00 TL İcra Dairelerinden gelen İcra, İflas ve İzaleyi Şuuyu İlanlarından beherinden… 230,00 TL ücret alınır. Ücretlere KDV dâhildir. Resmi Dairelerin, Okulların, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Derneklerin, Spor Kulüplerinin yaptıracakları amme menfaatine hadim olan ilanlar ve Siyasi Partilerin misafirleri için yapacağı davet ilanları ile bayram tebriklerinden ücret alınmaz. 12 – HAYVAN KESİM ÜÇRETİ Belediyemiz mezbahanesine hayvan kesimi için yapılan müracaatlarda; A) Büyükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı …………….……………: 300,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı Kesimi ………………..: 40,00 TL Kesim ücretlerine KDV dâhildir. 13 – ET TAŞIMA ÜÇRETİ A) Büyükbaş Hayvanlardan ……………………. : 100,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan ……………………. : 20,00 TL C) Sakatat 1 Takım (Sakatat mezbahada alınırsa….: 35,00 TL

Et taşıma ücreti alınır. Ücretlere KDV Dâhildir. 14 – SESLENDİRME CİHAZI ÜÇRETİ Düğün dernek ve konferanslarda belediyemize ait seslendirme cihazı talep edildiğinde günlük ………………………………………… : 1.000,00 TL ücret alınır. Düğün dernek ve konferanslara seslendirme cihazının verilmesi Başkanlığın onayına tabidir. Ücrete KDV Dâhildir. 15 – SU NAKLİYE ÜÇRETİ Belediyemize ait itfaiye arozözleri ile ilçe içine su nakledildiğinde : A) Tankerle Nakliye (Şehir dışı) 7 Km ye kadar (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ………………………. 800,00 TL B) Tankerle Nakliye (Şehir içi ) 1-7 Km arası (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………..………….. 400,00 TL C) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Büyük ) ……………………………………………….……… 200,00 TL D) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Küçük ) ………………………………………………….…… 100,00 TL E) Kanalizasyon ve Tuvaletlere su basma ücreti (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………….. 300,00 TL Ücret alınır. Alınan ücretlerde KDV Dâhildir. 16 – KOMİSYON ARAÇ ÜÇRETİ Belediyemiz Fen ve Zabıta elemanlarının işyerlerinin inceleme konusu olan mevzuları, kullanma ruhsatı verilecek binaları mahallinde incelenmesi esnasında belediyemizce Komisyon ve araç ücreti olarak ……………………: 200,00 TL ücret alınır. 17 – RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜÇRETİ Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin açılmasından önce yapılacak olan kontrollere gidilmesinde ( Fen, İtfaiye, Sağlık Kurulu) raporlarından …………: 600,00 TL İnşaatlar da yapı kullanma izni alanlar ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ 1 m2 – 100 m2 arası 760,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 760,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 1.300,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 1.300,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 1.800,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 1.800,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 2.550,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 2.550,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 3.200,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 3.200,00 TL 2001 m2 üstü 4.050,00 TL 2001 m2 üstü 4.050,00 TL İmar dışı alanlardan 500,00 TL ücret alınır. İbadethanelerden Ruhsat Heyeti Kontrol Ücreti alınmayacaktır. 18 – ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ RUHSAT ÜÇRETİ Beşevler – Siteler-Otogar-Madeni Eşya Sanayi Sitesi- Hastane hatlarında çalışmak ve yönetmeliğine göre hareket etmek şartıyla Belediyece çalışma ruhsatı verilen şehir içi dolmuşlarından peşin olarak 1.000,00 TL ücret alınır. Ruhsat almayanlara kanuni gecikme zammı uygulanır. Bilet ücretleri Encümence belirlenir. 19 – TİCARİ TAKSİ İZNİ ÜÇRETİ İlçe içi ve mücavir alanlarda belediyemizce belirlenen duraklarda faaliyet gösteren ticari taksilerden çalışma ruhsatı verilenlerden 200,00 TL ücret alınır. Yeni Ticari taksi işletmeciliği yapmak üzere Belediyemize müracaat edenlerden : 6.500,00 TL Taksi çalıştırma ruhsatı devredeceklerden devir ücreti olarak : 5.000,00 TL 20 – BASILI EVRAK-İMAR DURUMU-TAAHHÜTNAME TASTİK VE PROJE TARAMA ÜÇRETİ A) Belediyemizce mükelleflere verilecek her türlü basılı evrakların takımından…….. : 270,00 TL B) Belediyemizce fotokopi çekilen kayıt ruhsat harcı belgesinden ………………………..: 70,00 TL C) İmar Durumu Belgesi Zemin Etüt kontrolü ve Onay Ücreti ……………………………..: 1.575,00 TL D) Proje Tarama Ücreti …………………………………………………………………………………………..: 15,00 TL E) İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar tarafından Belediyemize ibraz edilmesi gereken Taahhütnamelerin tasdiki Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacağından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. 1- Mühendisler için Taahhütname Tasdik Ücreti …………………..: 350,00 TL 2- Mimarlar için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………………….…: 350,00 TL

3- Elektrik Mühendisi için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………: 350,00 TL 4- Makine Mühendisi için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………: 350,00 TL 21 – BİNA ABLİKASYON KONTROL ÜÇRETİ Belediyemizden bina inşaat ruhsatı alan kişilerden projelerin arsa üzerine aplikelerinden ve arsa, bina aplikasyon kontrollerinde alınacak ücretlerle Belediyemize ait Total Station Harita Ölçüm Cihazının teknik personel nezaretinde Resmi Kurum ve özel şahıslara kullanılması durumunda aşağıdaki çizelgeye göre ücret alınır. TAPU MİKTARI TOTAL STATİON ABLİKASYON M2 KİRALAMA ÜÇRETİ ÜCRETİ

0 – 500 M2 400,00 TL 550,00 TL 501 – 1000 M2 420,00 TL 600,00 TL 1001 – Yukarısı 450,00 TL 700,00 TL İMAR DIŞI 450,00 TL 400,00 TL 22 – İSKELE KİRA ÜÇRETİ: Belediyemizce vatandaşların talebi üzerine demir iskelenin 1 M2’si 15,00 TL ücretle kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 23 – KÖPEK TASMA ÜÇRETİ: Köpek Tasma ücreti olarak ……………….: 300,00 TL ücret alınır. 24 – KAZI ÜCRETİ Resmi Kurumların ham yollarda yapacağı kazılarda Fen İşleri Müdürlüğü raporu ve karşılıklı kurumlar arası protokollere göre ücret alınır. 25 – MOTOPOMP ÜÇRETİ Vatandaşların müracaatı ile su tahliyesi işlemlerinden 1 saat için motopomp Ücreti olarak 300,00 TL ücret alınır. Doğal afetlerden yağmur ve sel felaketlerinin sebep olduğu tahliye işlemlerinden ücret alınmaz. 26 – KAPI NUMARA LEVHASI ÜÇRETİ Belediyemiz Numarataj bürosundan binalar için alınacak kapı numarası levhaları İçin Aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. Kapı numara levhası ücreti ……….. : 100,00 TL 27 – KAYIT ÜÇRETLERİ Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest fen elemanlarından, belediyemize kayıt yaptıracaklardan: İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN: Taşoranlardan, Müteahhit ve Şantiye Şeflerinden, Mühendis ve Mimarlardan, Sürveyanlardan,

Keşif Bedeli Ödenecek Tutar Keşif Bedeli Ödenecek Tutar 1,00 TL – 1.000.000,00 TL 2.200,00 TL 1.000.000,01 TL – 2.000.000,00 TL 4.350,00 TL 2.000.000,01 üzeri 6.050,00 TL Ücret alınır. Alınacak ücret 2.200,00 TL’den aşağı olamaz. 28 – YETERLİLİK BELGELERİNDEN KEŞİF BEDELİ 1 : Keşif Bedeli 0 ila 500.000.00 TL arası 1.200,00 TL ücret alınır.

İLK KAYIT VİZE YAPTIRANLAR MİMARLARDAN……………………… : 9.800,00 TL MİMARLARDAN……………………… : 2.700,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 3.450,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 1.220,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 4.500,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 1.480,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 3.450,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 1.220,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 9.800,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 2.700,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 3.450,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 1.220,00 TL

2 : Keşif Bedeli 500.000.00 TL’den yukarı olanlar 2.400,00 TL ücret alınır. 29 – TİCARİ SİCİL TASTİKLERİNDEN ve MENŞE ŞEHADETNAMESİNDEN: 1 : Bilumum Şirket ve Müteahhitlerden ………………………..… : 700,00 TL 2 : Diğer Ticaret erbaplarından …………………………………….……: 450,00 TL 3 : Şehir dışına gönderilen canlı hayvan muayenesinden …..: 40,00 TL Ücret alınır. 30 – KUM ŞATIŞ ÜÇRETLERİ 1. 0-3 İnce Kum……………………………………………: 330,00 TL / M3 2. Elek üstü Malzeme…………………………………….. : 210,00 TL / M3 3. 3-7 Kum ……………………………………………….. : 210,00 TL / M3 4. 7-15 Mıcır ………………………………………………: 210,00 TL / M3 5. 15-22 Mıcır ……………………………………………..: 210,00 TL / M3 6. Beton Kumu …………………………………………….: 260,00 TL / M3 7. Filler……….…………………………………………….: 250,00 TL / M3 Kum satış ücretlerinde KDV dahildir. 31 – SICAK-SOĞUK ASFALT ÜÇRETİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları ve analizlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Kesif ve Raporlarına göre Belediye Encümeninin tespit edeceği fiyatlara göre ücret alınır. Ücrette K.D.V. Hariçtir. 32 – GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜÇRETİ Akaryakıt, Lpg, Dinlenme Tesislerinden …………………: 3.800,00 TL Diğerleri …………………………………………………..…………… : 1.000,00 TL 33 – NİKÂH ÜCRETİ Evlendirme Dairesinde Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 300,00 TL ücret alınır. Evlendirme Dairesi Dışında Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 141. maddesinde evlenme töreninin “evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” amir hükmü gereğince; 1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 300,00 TL ücret alınır. 3 – Nikâh akitlerinin Belediyemiz sınırı içinde veya mücavir alan dâhilinde bulunan herhangi bir yerde yapılması istenildiğinde: Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde Resmi Tatil ve Mesai Saatleri Harici Günlerinde 1- Nikah………… : 500,00 TL 1- Nikah………. : 900,00 TL 34 – OTOBÜS VE MİNİBÜS TARİFESİ

HATLARIN ADI TAM BİLET ÜCRETİ TENZİLATLI TARİFEYE TABİ ÖĞRENCİLER ŞEHİR MERKEZİ-DÖRTYOL-SİTELER 3,00 TL 2,00 TL TOSYA-DERİNGÖZ-TOPSAKAL-YAZIÇAM 4,00 TL 2,50 TL TOSYA-AKÇAKAVAK (PAPAZÖNÜ) 5,00 TL 3,00 TL TOSYA-SULUCA 6,00 TL 3,50 TL TOSYA-AKBÜK 6,00 TL 3,50 TL 35 – SU ABONELERİNE UYGULANACAK 2023 TARİFE CETVELİ A) MESKENLER İÇİN : a) İlçe Merkezinde Meskûn Sahada

1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….………………… : 3,50 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………………. : 6,70 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….……………… : 9,80 TL 4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 1,00 TL 5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 8,00 TL b) Gayri Meskûn Saha ve TNKA Lejantlı Alanda 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………….……………………….. : 3,50 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 6,70 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….………………………. : 11,20 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 1,00 TL 5- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 8,00 TL B) KUZYAKA MAHALLESİ İÇİN : 1- 0 – 10 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………….………………….. : 1,05 TL 2- 10.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ……………………….…………………. : 2,10 TL 3- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su …………………………..……………….. : 1,00 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 8,00 TL C) TİCARETHANELERDE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………. : 7,00 TL C1) TİCARETHANELERDE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………………………… : 1,05 TL C2) TİCARETHANELERDE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…….. : 8,25 TL D) FABRİKALARDA 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 7,75 TL D1) FABRİKALARDA 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………….……………….. : 1,05 TL D2) FABRİKALARDA KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 8,25 TL E) RESMİ DAİRE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………..……………….……………. : 5,25 TL E1) RESMİ DAİRE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..…………………….. : 1,15 TL E2) RESMİ DAİRE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ……………… : 10,80 TL F) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………..……………….…..………… : 5,25 TL F1) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..………………….. : 1,15 TL F2) SPOR TESİSLERİ KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 10,80 TL G) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……..………………….…….. : 5,25 TL G1) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………..………….…….. : 1,15 TL G2) OKULLAR ( Liseler ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …… : 10,80 TL H) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………….…….…….. : 5,25 TL H1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….………. : 1,15 TL H2) İLKÖĞRETİM OKULLARI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli………. : 10,80 TL I) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……………… : 5,25 TL I1) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………… : 1,15 TL I2) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli……. : 10,80 TL İ) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….…………… : 5,60 TL İ1) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….. : 1,15 TL İ2) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…… : 10,80 TL J) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……… : 5,25 TL J1) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………. : 1,15 TL J2) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli : 10,80 TL K) HAMAMLAR 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….…..……….… : 1,70 TL K1) HAMAMLAR 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ……………………..……..……. : 1,00 TL

K2) HAMAMLAR KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ..………….…..….. : 8,00 TL L) TEKKE HAMAMI (M3 başına tesis muayene ve bakım ücreti)…………..……. : 0,82 TL M) SAYAÇSIZ PINAR SULARINDAN VERİLEN SU İÇİN YILLIK OLARAK ALINACAK ÜÇRET 1- BELEDİYE HAMAMI ( Yıllık )…………………………………………………………………: 2.550,00 TL 2- ÖZEL HAMAMLAR ( Yıllık ) ………………………………………………………………..: 1.275,00 TL 3- FABRİKALAR ( Yıllık )………………………………………………………………….. : 1.275,00 TL N) İNŞAAT SUYU 1- 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………….…………………………….……..: 6,00 TL O) ENGELLİLER İÇİN SU TARİFE ÜCRETİ : 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….………………… : 2,10 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………………. : 4,00 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….……………… : 5,90 TL 4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 1,00 TL 5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 8,00 TL Engelli vatandaşlarımızın en az % 50 engelli olduğunu gösteren heyet raporu ile aynı adreste ikamet eden şahsına veya aile fertlerine kayıtlı sadece 1 adet mesken abonesi % 40 indirim uygulanır. * Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında faaliyet gösteren Firma,Fabrika,Tesis vb evsel ve proses suların kendi imkanları ile Atıksu Arıtma Tesisine getirmeleri kaydı ile Arıtma İşlemi ‘’1 m3 atık suyun 7,50 TL /m3 olarak alınır. * İLÇEMİZDE İKAMET EDEN TÜM GAZİLERİN VE ŞEHİTLERİN 1. DERECE YAKINLARININ ABONELERİ KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAK ŞARTI İLE SADECE BİR MESKENİ İÇİN MESKEN TARİFESİNİN % 50’Sİ SU ÜCRETİ ALINIR. * RESMİ DAİRELERİN LOJMANLARINDAN MESKEN TARİFESİNDEN ÜCRET ALINIR. * ÜCRETLERDE KDV HARİÇTİR. 36 – SU ABONE TEMİNATLARI A) Mesken, Ticarethane ve Yazıhaneler için ………………………….. : 175,00 TL B) Fazla Su sarf eden Kahvehane, Dernek, Otel, Gazino, Lokanta, Sanayii ve benzeri abonelerden……………………………. : 217,00 TL 37 – SU ABONELERİNDEN ALINACAK ÜÇRETLER A) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Tesis Muayene……… : 175,00 TL B) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Katılım Payı………….. : 175,00 TL C) Su Abonelerinin Alım, Satım, Devir, İlave, Her hangi bir ortağa devri veya ortak ilavesi halindeki muamele işlemlerde tesisat yerinde kalsa dahi bağlama ücreti …….. : 55,00 TL Tesisat Yeniden tadilat görmüş ise Muayene Ücreti …………… : 130,00 TL D) Kendi kusurlarından dolayı sularında herhangi bir arızadan dolayı su kesilmesi hallerinde veya tesisatta yapılacak tadilattan dolayı su kesilmelerinde; 1. Vana kapama Ücreti …………………………………………………….. : 40,00 TL 2. Vana Açma Ücreti ……………………………………………………… : 40,00 TL E) Abonelere ait Sayaçların damgaya gönderilmeleri veya bozulan sayaçların tamire gönderilmesi halinde Takma ve Sökme Ücreti olarak …………………………………………………….. : 35,00 TL Yerlerine Belediyeye ait sayaç takıldığında sayaç kirası olarak .. : 35,00 TL F) Belediyeye ait binalardaki sayaçların damga ve tamir ücretlerini karşılamak üzere sayaç kirası olarak……………………………………..………………………………. : 28,50 TL G) Herhangi bir sebepten dolayı bozulan veya damgaya gönderilen sayaçların yerine belediyeye ait sayaç takılması mümkün olmadığı hallerde sayaçsız olarak su sarf eden abonelere (en az su sarf edenlerden) ayda 10 ton, (Çok su sarf eden abonelerden) evvelki yıllar ve aylar nazara alınarak tahakkuk ettirilir. Şayet abone muvafakat etmeyeceğini bildirir ise suyu

kesilip sayacı tamirden geldiğinde suyunun açılması halinde; E) Maddesindeki hükümlere göre ücret alınarak suyu açılır. H) 1) Belediyeden habersiz su bağlayan, sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil) tesislerinde değişiklik yapanlar……………………………………………………………….……. : 6.000,00 TL 2) Belediyemiz ana şebeke su borusunu izinsiz kazı yaparken patlatanlara……………..: 4.000,00 TL 3) Belediyemizden izinsiz kaçak su tesisatı bağlayan tesisatçılara……………………………: 6.000,00 TL 4) Umuma ait çeşmelere hortum takarak bahçe sulayan ve vasıta yıkayanlardan … : 1.550,00 TL 5) Aparat Sökme (Mühür Bozma)Ücret Cezası …………………….. : 2.000,00 TL Ceza Alınır. Tarifenin bu maddesi Belediye İlan Hoparlörü ve Mahalli radyolardan sık sık ilan edilmelidir. I) Belediye gelirlerinin süresi içerisinde tahsilinde güçlük çekildiğinde tahsilâtın kolaylaştırılması borçlunun borcunu süresi içinde ödemesi bakımından ve Belediye menfaatlerinin korunmasını teminen su ücretlerinin belirtilen süre içerisinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. İ) Borçlarını ödemeyen abonelere 7 günlük tebligat yapıldığında yine borçlarını ödemezler ise suları derhal kesilir ve borç ödeninceye kadar su verilmez. Borç Ödenirken 80,00 TL açma ücreti alınır. J) 1) Abonman Sözleşmesi ………………………….. : 35,00 TL 2) Abonman Numarası ……………………………. : 35,00 TL 38- GÜZERGÂH KULLANIMI İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ:

BELGE CİNSİ SÜRE ÜCRET (TL) ÖDEME Taksiler için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 175,00 TL 1 Taksit Toplu Taşıma Araçları için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 65,00 TL 1 Taksit Okul Servis aracı Güzergâh kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 316,00 TL 1 Taksit Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 80,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 175,00 TL 6 Aylık 260,00 TL 1 Yıllık 450,00 TL Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 95,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 190,00 TL 6 Aylık 270,00 TL 1 Yıllık 475,00 TL Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 575,00 TL 1 Taksit Ücretsiz Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Yıl 175,00 TL 1 Taksit Ağır Tonajlı araçlar için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi En fazla 4 Gün 70,00 TL 1 Aylık 130,00 TL 3 Aylık 260,00 TL 6 Aylık 435,00 TL 1 Yıllık 680,00 TL 39- OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK)

AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFE KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFE

KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ 0-2 Saat Arası : 4,00 TL 24 Saatlik : 6,50 TL Aylık Abone : 138,00 TL Motosiklet Aylık Abone : 101,00 TL 40- ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ ŞEHİRİÇİ MÜCAVİR ALAN İLÇE SINIRI Otomobil : 131,00 TL 195,00 TL 290,00 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 212,00 TL 282,00 TL 372,00 TL Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 423,00 TL 529,00 TL 633,00 TL 41- BİLBOARDLARA ASILACAK REKLAMLARA AİT KİRALAMA GÜN SAYISI VE ÜCRET TARİFE

Otomobil 10,50 TL 0-2 Saat Arası 4,00 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet 13,00 TL 24 Saatlik 6,50 TL Otobüs, Kamyon, İş Makinesi 15,00 TL Aylık Abone 138,00 TL Tır 18,00 TL Motosiklet Aylık Abone 101,00 TL

BİLLBOARDIN ÖN- ARKA YÜZ DÂHİL TEK BİLLBOARD BULUNDUĞU YER 10 GÜN 20 GÜN 30 GÜN 1 REKTÖR PROF. DR. ERDOĞAN BÜYÜKKASAP PARKI 160,00 TL 320,00 TL 480,00 TL 2 OSMANLI PARKI 320,00 TL 640,00 TL 960,00 TL 3 SAĞLIK PARKI 160,00 TL 320,00 TL 480,00 TL 4 AŞAĞI PINAR PARKI 160,00 TL 320,00 TL 480,00 TL 5 CUMHURİYET PARKI 320,00 TL 640,00 TL 960,00 TL 6 BULVAR ÜZERİ -İSTİKBAL KÖPRÜSÜ 650,00 TL 1.300,00 TL 1.950,00 TL 7 BULVAR ÜZERİ -ŞADAN BAKKAL KARŞISI 800,00 TL 1.600,00 TL 2.400,00 TL 8 BULVAR ÜZERİ- İŞBANK KARŞISI 650,00 TL 1.300,00 TL 1.950,00 TL 9 KIZ MESLEK LİSESİ KAVŞAĞI 500,00 TL 1.000,00 TL 1.500,00 TL 10 CUMHURİYET MEYDANI 800,00 TL 1.600,00 TL 2.400,00 TL

42- ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN ÜCRET TARİFE:

GÜNDÜZ (08:00 – 17:00) GECE (17:00 – 23:00) Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu 1.000,00 TL 1.000,00 TL Kokteyl ve Sergi Salonu 1.000,00 TL 1.000,00 TL Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu, Kokteyl ve Sergi Salonu 1.750,00 TL 1.750,00 TL Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu ( Özel Tiyatro ve Sinema İşletmecileri ) 2.000,00 TL 2.000,00 TL Sanat Atölyesi 500,00 TL 500,00 TL Resmi Kurumlar, Dernek, Oda, Siyasi Partiler 600,00 TL 600,00 TL Şehit Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezinde bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir. 43- SU BAĞLANTI ÜCRETİ : Su Abone bağlantılarının Belediye çalışanları tarafından yapılması ; 0-7 m’ye Kadar : 300,00 TL 7,00-15,00 m arası : 600,00 TL 15,00 m yukarısı : 900,00 TL olarak alınır. 44- GENEL VE KISMİ TAMİRAT ÜCRETİ: Çatı Onarımı, Taşıyıcı Sistem değiştirmeksizin dış cephe ve iç kısım duvarlarının değiştirilmesi, iskele kurularak mantolama, sıva ve boya yapılarak kapı ve pencere değiştirilmesi v.b. tamiratlara; Genel Tamirat ücreti : 1.000,00 TL Sadece kapı pencere değiştirilmesi, sıva, boya, badana yapılması v.b. tamiratlara; Kısmi Tamirat ücreti : 500,00 TL 45- YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL VE RAPOR TANZİM ÜCRETİ: İtfaiye yönetmeliği ve binaların yangından korunması Yönetmeliğine göre Belediyemize başvuruda bulunanlardan kontrol ve rapor tanzimi için alınacak ücretler: A) Konutlardan …………………………: 100,00 TL B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 200,00 TL C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 400,00 TL D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 600,00 TL 46- İMAR YÖNETMELİĞİ BAHÇE MESAFELERİ AĞAÇ ÜCRETİ: Konut, Konut + ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30,00 M2‘si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olamaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir. Belediyemiz tarafından kamunun kullanımına ayrılmış alana dikilmek üzere; 30 M2’de bir ağaç başına ücreti ……….. : 100,00 TL 47- HAYVAN PAZARI GİRİŞ ÜCRETİ: Küçükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 5,00 TL Büyükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 10,00 TL 48- PROJE İNCELEME EKSPERTİZ ÜCRETİ : 250,00 TL 49- ASANSÖR TESCİL BELGESİ VE ASANSÖR KULLANIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ :

Asansör Tescil Belgesi ve Asansör kullanım izin Belgesi talep edenler alınacak ücretler : 01- 02- 03 arası durak : 600,00 TL 04- 05 arası durak : 1.000,00 TL 06 ve üzeri durak : 1.500,00 TL 50- CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ ÜCRETİ : İlçemizde faaliyet gösteren Otel, İçkili Lokanta, Restaurant, Kafeterya ve Çay Bahçesi gibi işyerlerinde Canlı Müzik yapmak isteyenlerden: Canlı Müzik İzin Belgesi : 1.500,00 TL ücreti alınır. 51 – VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ Kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerinin tamamından vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesine, Resmi Kurumlardan ücret alınmamasına ve bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret talebinde bulunulmamasına; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Emrinde Fosseptik Temizlik Hizmetlerinde kullanılmakta olan vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak; 0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede tank başı 350,00 TL/Tank KDV Dahil 7 Km den sonraki mesafede 350,00 TL/Tank+Her KM için 20,00 TL/Km KDV Dahil ücret alınır. 52 – KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME VİDANJÖR İŞ ARACININ ÇALIŞMA ÜCRETİ 0 ile 7 Km olan mesafede 1.500,00 TL/Saat (KDV Dahil) 7 Km den sonraki mesafelerde 1.500,00 TL/Saat+ her Km için 25 TL/Km (KDV dahil) 53 – OTOPARK ÜCRETİ 1 araçlık otopark ücretinin 1. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 100’ü olan 30.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 2. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 90’ı olan 27.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 3. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 80’i olan 24.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 4. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 70’i olan 21.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 5. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 60’ı olan 18.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 6. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 50’i olan 15.000,00 TL

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 100

 

 

 

 

Belediyemizin 2023 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Tarife Cetvelleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 83 sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Belediyenin 2023 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Komisyon Raporu ve tarife cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2023 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi (B) fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar Gelir Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 101

 

 

 

 

Belediyemiz mülklerinde kirada bulunan şahısların 2023 Mali Yılı kira tespitleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken ve depolara ait kira cetvellerinin incelenmesinde; ilçenin muhtelif semtlerindeki kira rayiçleri de göz önüne alınarak, 2023 Mali Yılı kiralarında % 20 oranında artış yapılmasına, dükkan kiralarının ekli listede gösterildiği şekilde uygulanmasına, kira bedellerinin Şubat-Nisan-Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte tahsiline, kira taksitlerini süresinde ödemeyen kiracılara 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmak sureti ile gecikme faizi alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

Karar Sayısı : 102

 

 

2023 Mali Yılında ilçemizde kurulacak pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

 

1-SEBZE PAZARI: Haftanın Pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinde müstahsil malı için ayrılan yerlerden hariç kalan yerlerde halka satış yapılacaktır. Kavun-Karpuz satışı da meyve-sebze satışı gibi Kapalı Pazar Yerinde yapılacaktır.

2-SEYYAR SATICILAR PAZARI: Giyim eşyası ve hazır elbise satıcıları; Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesindeki kapalı alanda (yeni yerinde), Arpa Pazarı Sokak ve Karabaş Sokak üzerinde açık alanda (gıda maddesi haricinde), diğer seyyar satıcılardan nalbur, hırdavat ve benzeri diğer ticaret erbabı kimselerin ise Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde satış yapılacaktır.

3-YAĞ VE YOĞURT PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinin alt katındaki otopark girişinde satış yapılacaktır.

4-PİRİNÇ VE BUĞDAY PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Yellikaş Mevkiinde Belediyemizce yapılan dükkânlarda satış yapılacaktır.

5-KIL VE TİFTİK PAZARI: Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde satış yapılacaktır.

6-DOKUMA-KUŞAK VE İPLİK PAZARI: Mutaflar çarşısında satış yapılacaktır.

7-SAMAN PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlık yanı Pirinç Pazarı karşısında satış yapılacaktır.

8-ODUN PAZARI : Ulu Camii önünde araç üzerinde satış yapılacaktır.

9-HAYVAN PAZARI: İhalesi yapılan Mezbahane ve Hayvan Pazarı yeri hizmete girinceye kadar, İbniselim Mahallesindeki mevcut hayvan pazarında satış yapılacaktır.

10-TOPTAN VE PERAKENDE MEYVE-SEBZE PAZARI: Cumhuriyet Mahallesindeki Kapalı Pazar Yerinde satış yapacaklardır.

11-MANAV YERİ: Pınarbaşı Mahallesi Düğün Salonu altındaki mevcut sebze-meyve halinde manavlar için ayrılan ve halen boş bulunan dükkânların atıl vaziyetten kurtarılması için buraların yazıhane, depo, büro, balık satışı ve deri satıcıları gibi meslek grubuyla iştigal edeceklere verilmek kaydıyla diğer meslek gruplarına da kiraya verilecektir.

12-Yukarıda gösterilen Pazar yerlerinden hariç yerlerde veya kaldırım, tretuvar üzerinde ve umumi caddelerde hiçbir surette sergi kurulması veya devamlı surette işgaline izin verilmeyecektir.

13-Hükümet binası önü ve civarında, çarşının muhtelif yerlerinde, Pazar Camiinin Haremi Şerif sayılan meydanlıkta (demir parmaklıkla ayrılan kısım ) sergi açıp, satış ve ticaret yapmak, geçici olsa bile işgal etmek yasaktır.

14-Haftanın muayyen günlerde kurulmakta olan Pazar yerlerini işgal edenlerden m2 hesabı ile işgaliye ücreti alınacaktır.

15-HAMAL VE İŞÇİ PAZARI: Pazar Camii karşısı ve Ulu Camii önü köprüsü ile Küçükçay Köprüsü arasındaki yerde kurulacaktır.

 

Yukarıda maddeler halinde tespit edilen Pazar Yerlerini gösterir teklif Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2023 Mali Yılında aynen uygulanmak üzere gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 103

 

 

 

 

Belediyemizce 2023 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde “görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan, yapılan müzakere sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunun tespit etmiş olduğu miktarlar Meclis tarafından da aynen benimsenmiş olup, 2023 Mali Yılında Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürüne 550,00 TL, İtfaiye Çavuşuna 500,00 TL, Zabıta Memurlarına 450,00 TL, İtfaiye Erleri ve Şoförlerine de 450,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, 5724 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin zam ve düzenlemelerin senesi içerisinde yansıtılmayarak, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2023 Mali Yılı boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 104

 

 

 

 

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde verilecek yolluğun tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 sayılı Harcırah kanununun 8. maddesine göre üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek yolluk miktarının 4. derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2023 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde; 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesindeki amir hükme göre 4. dereceli memura ödenen yevmiye nispetinde yolluk ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 105

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine 2023 Mali Yılında toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir hükmü mevcut olduğundan; 2023 Mali Yılında gösterge ve katsayı artışları da yansıtılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 32. ve 39. maddelerinde zikredilen oranlar dikkate alınarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin 2023 Yılında katsayı artışına göre hesaplanarak meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında ödenmesine, yıl içerisindeki artışların huzur haklarına da yansıtılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 106

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarındaki Pazar yerindeki parseller için 2023 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Yeni Kapalı Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2022 yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2023 Yılı kira işgaliyelerinin %30 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2023 Mali Yılında Pazar yerlerinin işgaliye ücretlerine %30 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 107

 

 

 

 

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki parseller için 2023 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki satış yerlerinin 2022 Yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2023 Yılı kira işgaliyelerinin %30 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2023 Mali Yılında Giyim Pazarı yerlerinin işgaliye ücretlerine %30 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

Karar Sayısı : 108

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1674 ada, 1-2-3-4-9 ve 10 parsel numaralarında kayıtlı, A – 5/3 3 Yapı Nizamında MESKEN lejantlı alandaki taşınmazlarının tevhit edilerek ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi için, imar planında tadilat yapılması ile ilgili İlyas CALAYOĞLU isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe imar planının F32D21C3C paftasında Y=588100-588300, X=4541600-4541800 koordinatları arasında yer alan, A– 5 / 3 3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı KAKS (Emsal) 1,60 dır. Bu alanın çevresinde gelişme konut adaları ile yerleşik konut alanları ve sosyal donatı alanları mevcuttur. Adanın batısında 12 m lik trafik yolu, doğusunda ise 12 m lik yaya yolu, kuzeyinde ve güneyinde 7 m lik yaya yolları yer almaktadır.

Yapılacak olan değişiklik ile yoğunluk, mevcut emsal ve konut alanı artışı olmayacaktır. Söz konusu alanda imar tadilatının söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılmış imar tadilatı paftaları uygun görülmüş olmakla, projeler hazırlanırken park, otoparkların vb. sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla uygulanması uygun görülmüştür.

Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçişi sağlayan, herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C3C) (PİN) UİP 37687704 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

Karar Sayısı : 109

 

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın mülkiyeti Tosya Belediyesi adına alınmış olup; B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması talep edilen 329 ada, 19 parsel ile 329 ada, 28 parsel arasında sürekliliği olmayan ve herhangi bir parsele cephe vermeyen, gereksiz durumda kalacak olan 7,00 m’lik yaya yolunun da kaldırılarak tek bir alanda BHA olarak lejant değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe imar planının F32D21C3D paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 koordinatları arasındaki 329 Ada, 19 Parsel K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantında, 28 Parsel ise Sanayi Alanı lejantında yer almakta olan taşınmazlar arasında 7.00 m lik yaya yolu bulunmaktadır. Her iki parselin de mülkiyeti Tosya Belediye Başkanlığı’na geçmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki K.D.K.Ç.A. tanımı incelendiğinde halı saha, tenis kortu gibi spor tesislerinin de yapılabileceği görüldüğünden, 329 Ada, 19 Parsele Tosya Belediye Başkanlığı tarafından Kapalı Spor Kompleksi yapılacağından, K.D.K.Ç.A. ( Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantının BHA (Belediye Hizmet Alanı) şeklinde düzenlenmesine, 329 Ada, 28 Parselin ise eskiden olduğu gibi SANAYİ ALANI olarak kalmasına ve her iki parsel arasındaki 7.00 m lik yolun kaldırılarak mülkiyet sınırına göre düzenleme yapılmasına, 28 Nolu parseli dere yönünde yeni PARK alanı düzenlenerek sanayi alanı büyüklüğünün korunması sağlanacak, sosyal ve teknik alt yapı alanlarında artış yapılmış olacaktır.

Değişiklik sınırı içindeki kullanımların yapı yaklaşım sınırlarının, Karayolları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenerek alan çevresindeki diğer yollarda ve kullanımlarda herhangi bir değişiklik yapmamak kaydıyla; Bu alanda yapılacak olan değişiklik konusu itibariyle yoğunluk, emsal ve kat artışı ile ilgili değildir. Konut alanları ile ilgisi olmayıp tamamen kamusal kullanımlarla ilgili olduğundan her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D21C3D (PİN) UİP 37301598-1/5000 (F32D22D) NİP 37148224 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 110

 

 

 

 

İlçenin Şeh Mahallesi Boncuklu Sokakta tapunun 2039 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Vildan BÜYÜKYUMAK ve Mustafa UZBİLGİN ile 2039 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Hüseyin UZBİLGİN isimli şahısların bahse konu parsellerin CAMİ lejantını kapsayan alanların CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu tadilatın yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Şeh Mahallesi Boncuklu Sokakta ilçe imar planının F23D21C1B imar paftasında X=4543700-4543800, Y=587100-587200 koordinatları arasında, tapunun 2039 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Vildan BÜYÜKYUMAK ve Mustafa UZBİLGİN ile 2039 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Hüseyin UZBİLGİN isimli şahısların bahse konu parsellerin CAMİ lejantını kapsayan alanların CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 111

 

 

 

 

İlçenin Karşıyaka Mahallesinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Şemsettin BAĞCI isimli şahsın İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut “ilçe uygulama imar planı dışında” kalan Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA vasıflı taşınmazı üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonu kurmak amacı ile taşınmazının ilçe uygulama imar planına dahil edilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu taşınmazın K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Yapı Nizamına alınıp alınmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Karşıyaka Mahallesinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Şemsettin BAĞCI isimli şahsın İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut “ilçe uygulama imar planı dışında” kalan Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA vasıflı taşınmazı üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonu kurmak amacı ile taşınmazının ilçe uygulama imar planına dahil edilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu taşınmazın K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Yapı Nizamına alınıp alınmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 112

 

 

 

 

İlçenin Hacıpir Mahallesi Çolakoğlu Çıkmazında tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Mustafa ÖZEN isimli şahsın CAMİ yeri olarak işlenen taşınmazının, CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu tadilatın yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hacıpir Mahallesi Çolakoğlu Çıkmazında ilçe imar planının F32D21C1B paftasında Y=587000-587100, X=4543200-4543300 koordinatları arasında, tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Mustafa ÖZEN isimli şahsın CAMİ yeri olarak işlenen taşınmazının, CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 113

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Kocaragıppaşa Caddesinde 1370 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR-Kemal ÇİÇEK ve Sait TEK isimli şahıslar tarafından imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu alanda imar hattı tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

lçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Kocaragıppaşa Caddesinde ilçe imar planının F32D21C3A paftasında Y=587500-587600, X=4542300-4542400 koordinatları arasında, 1370 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR-Kemal ÇİÇEK ve Sait TEK isimli şahıslar tarafından imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 114

 

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1717 ada, 17 parsel numarasındaki 1.049,27 m2 lik taşınmazın satışını talep eden Rıza DEMİROĞLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32D22B4D paftasında, K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) sahasında bulunan, 1717 ada, 17 parsel numarasındaki 1.049,27 m2 lik taşınmazın satışını talep eden Rıza DEMİROĞLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu arsanın lejant değişikliğinin ve satışının yapılmasının uygun olup olmadığının incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022

 

Karar Sayısı : 115

 

 

 

 

Belediyemize ait toplu taşıma hizmetleri Fazıl ÖZURKAYA tarafından yürütülmekte olup, Toplu Taşıma Hattı ihale süresi 31.12.2022 tarihinde sona ereceğinden, Toplu Taşıma Hatlarının yeniden ihaleye çıkartılıp çıkartılmayacağı, ihaleye çıkartılacaksa ihale süresinin tespit edilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemize ait toplu taşıma hizmetleri Fazıl ÖZURKAYA tarafından yürütülmekte olup, Toplu Taşıma Hattı ihale süresi 31.12.2022 tarihinde sona ereceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) ve (t) fıkraları uyarınca Toplu Taşıma Hatlarının yeniden Belediye Encümeni tarafından ihaleye çıkartılmasına ve ihale süresinin 5 (beş) yıla kadar yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.