Yönetim İlkelerimiz

İlkelerimiz:

  • Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur.
  • Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaşılabilir.
  • Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır.
  • Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalışır.
  • Ahlaki değerlere önem verilir.
  • Sürekli ve planlı gelişim esas alınır.
  • Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçları kamuoyuna duyurulur.
  • Çağdaş dünyadaki gelişmeler dikkate alınır.
  • Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir.
  • Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur.