Hizmet Standartlarımız

Hizmet Standardı:

 • Estetik, ergonomik, ekonomiklik
 • Güleryüz ve zariflik
 • Çağdaş hizmet anlayışı
 • Demokratik kurum kültürü
 • Hoşgörü ve diyalog
 • Kalite ve planlılık
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Sosyal belediyecilik
 • Etik değerlere bağlılık

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tosya Belediyesi;

 • Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütür.
 • Sağlıklı, yaşanabilir ve temiz, bir çevre için çalışır.
 • Yeşil alan tesis eder, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapar.
 • Zabıta hizmetlerini yürütür.
 • İmar planları yaparak şehir düzenini korur.
 • İnşaat ve tadilatları denetler, ruhsat verir.
 • İlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karşılayacak her türlü çalışmaları yürütür.
 • Bulvar ve anayollar dışındaki sokak ve yolların bakım-onarımını yapar ve harcamalara katılır.
 • Semt pazarları yapar, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olur.
 • Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplar ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar.
 • Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunur.
 • Kültür- tabiat varlıklarının korunmasına öncülük eder.
 • Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müşterek tüm kamu hizmetlerini yürütür.