Meclis Kararları

 • 2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023 Karar Sayısı : 14   İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1516 ada, 5-6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı A – 5/3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz maliklerinden Erzurumlu Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. nin talebine istinaden, […]

 • 2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023   Karar Sayısı : 1         5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2023 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki […]

 • 2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022 Karar Sayısı : 97   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait […]

 • 2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022   Karar Sayısı : 80         Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 […]

 • 2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022   Karar Sayısı : 75       İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde tapunun 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi SS Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından CAMİ Lejantlı alanın Küçük Sanayi […]

 • 2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2022   Karar Sayısı : 71   İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 1431 ada, 1-34-5 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talepte bulunan Yusuf […]

 • 2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 08 / 2022   Karar Sayısı : 66       İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 1431 ada, 1-3-4-5 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talep […]

 • 2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022 Karar Sayısı : 59   İlçenin Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde tapunun 580 ada, 1 parsel numarasında 38 envanter nolu Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapının Belediye Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak kullanılması amacı ile, bu alanın B-4 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamından çıkartılarak BELEDİYE KÜLTÜREL VE SOSYAL […]

 • 2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022 Karar Sayısı : 49   İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. […]

 • 2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022 Karar Sayısı : 41 İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 […]

 • 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022 Karar Sayısı : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir […]

 • 2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022 Karar Sayısı : 20 İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun F32D22D4D pafta,1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmaz D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan yapı yaklaşım sınırı ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşüne istinaden, söz konusu […]