Meclis Kararları

 • 2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023 Karar Sayısı : 71 İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek yolun imar planında kapalı olduğu beyanla, imar planında kapalı olarak görülen yolun açık duruma […]

 • 2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023 Karar Sayısı : 61 İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu […]

 • 2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023 Karar Sayısı : 57 İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR caddesinde tapunun, 330 Ada 1 Parsel numarasında ilçe uygulama imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında Oto Terminal lejantında bulunan ve Otogar olarak kullanılacak alanda çevre koruması ile aydınlatmanın sağlanabilmesi için, söz konusu […]

 • 2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023 Karar Sayısı : 51 İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve ASKERİ ALAN lejantında bulunan yerin SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, söz konusu alanın imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar […]

 • 2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 06 / 2023 Karar Sayısı : 48 İlçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici işletmeciliği yapan işletme sahipleri tarafından 06.04.2023 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücret tarifesinin düşük olduğunu beyanla, ücret tarifesinin yeniden görüşülerek günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi talep edildiğinden, ilçemizde bulunan açık otopark […]

 • 2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 40 İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü […]

 • 2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 28       5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği […]

 • 2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 20   İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 384 ada, 23 parsel numarasında, taşınmaz maliki Koreli Alışveriş Hizm. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Ethem TEKELİ isimli şahsın, söz konusu taşınmazın MESKEN lejantından çıkartılarak, TİCARETHANE lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat […]

 • 2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023 Karar Sayısı : 14   İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1516 ada, 5-6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı A – 5/3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz maliklerinden Erzurumlu Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. nin talebine istinaden, […]

 • 2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023   Karar Sayısı : 1         5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2023 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki […]

 • 2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2022 Karar Sayısı : 97   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait […]

 • 2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022   Karar Sayısı : 80         Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 […]