Meclis Kararları

 • KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 71 Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi […]

 • EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 64 İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde, tapunun 1062 ada, 4-5 ve 11 parsel numaralarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların sahibi Metin ÖZDAMGACI isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazlarını ikiye bölecek şekilde işlenen 10,00 m’lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin […]

 • EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020 Karar Sayısı       : 55   İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu […]

 • AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020 Karar Sayısı       : 50   İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve […]

 • TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020   Karar Sayısı       : 33       5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl […]

 • HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 01 / 06 / 2020 Saat                : 10.00       2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü […]

 • MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 04 / 05 / 2020 Saat                : 10.00       2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü […]

 • NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 01 / 04 / 2020 Saat                : 17.00       05 Mart 2020 tarihinde yapılan Mart Ayı Olağan Toplantısında, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda yapılmasına karar verilmiş ise de; 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde […]

 • MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020   Karar Sayısı       : 16       İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına […]

 • ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020   Karar Sayısı       : 10       İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına […]

 • OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020   Karar Sayısı       : 1       5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2020 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık […]

 • ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019 Karar Sayısı       : 101   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait […]