Meclis Kararları

 • 2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022 Karar Sayısı : 41 İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 […]

 • 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022 Karar Sayısı : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir […]

 • 2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022 Karar Sayısı : 20 İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun F32D22D4D pafta,1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmaz D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan yapı yaklaşım sınırı ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşüne istinaden, söz konusu […]

 • 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022 Karar Sayısı : 10 İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki […]

 • 2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022 Karar Sayısı       : 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2022 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında […]

 • 2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021 Karar Sayısı : 110 Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2022 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir […]

 • 2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021 Karar Sayısı : 92 Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider […]

 • 2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021 Karar Sayısı : 82 İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı […]

 • 2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021 Karar Sayısı : 71 İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde tapunun F32D22D pafta, 314 ada, 58 parsel numarasında kayıtlı OTEL E:1,60 Yençok=10,50 m yapı nizamının KONUT alanına çevrilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Yücel ÇUBUKLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği […]

 • 2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021 Karar Sayısı : 60 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. İlçe mezarlıklarında hayrat çeşmesi yaptıracak vatandaşlarımızın […]

 • 2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2021 Karar Sayısı : 57 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi uygun görülmüş ve 03.06.2021 Gün ve 55 sayılı Meclis Kararı ile […]

 • 2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021 Karar Sayısı : 52 İlçenin Dilküşah Mahallesi Herekli Mevkiinde (Keleş Sokak) tapunun 30 pafta, 1001 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Nimet BÖREKÇİ Vekili Yusuf VARLIK’ın bahse konu parselin A-5-3-3 KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, […]