Meclis Kararları

 • 2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022 Karar Sayısı       : 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2022 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında […]

 • 2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021 Karar Sayısı : 110 Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2022 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir […]

 • 2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021 Karar Sayısı : 92 Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider […]

 • 2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021 Karar Sayısı : 82 İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı […]

 • 2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021 Karar Sayısı : 71 İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde tapunun F32D22D pafta, 314 ada, 58 parsel numarasında kayıtlı OTEL E:1,60 Yençok=10,50 m yapı nizamının KONUT alanına çevrilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Yücel ÇUBUKLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği […]

 • 2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021 Karar Sayısı : 60 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. İlçe mezarlıklarında hayrat çeşmesi yaptıracak vatandaşlarımızın […]

 • 2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2021 Karar Sayısı : 57 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi uygun görülmüş ve 03.06.2021 Gün ve 55 sayılı Meclis Kararı ile […]

 • 2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021 Karar Sayısı : 52 İlçenin Dilküşah Mahallesi Herekli Mevkiinde (Keleş Sokak) tapunun 30 pafta, 1001 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Nimet BÖREKÇİ Vekili Yusuf VARLIK’ın bahse konu parselin A-5-3-3 KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, […]

 • 2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021 Karar Sayısı : 46 İlçenin Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK ve mahalle sakinlerinin Dere Mahallesi ve Çatma Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan (AKS) Adres Kayıt Sistemi ve (MAKS) Mekansal […]

 • 2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021 Karar Sayısı : 35 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.12.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince; Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile 2 Asil, 2 Yedek Katip Üyenin yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak […]

 • 2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021 Karar Sayısı : 26 İlçenin Şeh Mahallesi Gürçeşme Sokakta mevcut uygulama imar planına göre Çocuk Oyun Alanı bulunmadığından, tapunun F32d21b4c pafta, 89 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda B-3 Mesken alanı olarak görülen yerin BHA (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve […]

 • 2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021 Karar Sayısı : 16 Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yapraklı Kavşağı Ali Bardakoğlu Caddesinin güney kısmında kalan parsellerimizin kavşağa ulaşımı engellenmiş olup, söz konusu kavşağa ulaşabilmek için yaklaşık 5 Km uzaklıkta bulunan İskilip Kavşağını dolanmak gerektiğinden, mevcut alandaki toplayıcı yolların kavşağa birleşebilmesi için 1802 ada, 1 parselden […]