Meclis Kararları

 • 2024 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 19   İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar […]

 • 2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 13     İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında bulunan taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ tarafından taşınmazların bulunduğu […]

 • 2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 1     5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2024 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği […]

 • 2023 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023 Karar Sayısı : 100   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2024 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait […]

 • 2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023   Karar Sayısı : 82 Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve […]

 • 2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023   Karar Sayısı : 76     İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talepte […]

 • 2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023 Karar Sayısı : 71 İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek yolun imar planında kapalı olduğu beyanla, imar planında kapalı olarak görülen yolun açık duruma […]

 • 2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023 Karar Sayısı : 61 İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu […]

 • 2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023 Karar Sayısı : 57 İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR caddesinde tapunun, 330 Ada 1 Parsel numarasında ilçe uygulama imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında Oto Terminal lejantında bulunan ve Otogar olarak kullanılacak alanda çevre koruması ile aydınlatmanın sağlanabilmesi için, söz konusu […]

 • 2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023 Karar Sayısı : 51 İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve ASKERİ ALAN lejantında bulunan yerin SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, söz konusu alanın imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar […]

 • 2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 06 / 2023 Karar Sayısı : 48 İlçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici işletmeciliği yapan işletme sahipleri tarafından 06.04.2023 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücret tarifesinin düşük olduğunu beyanla, ücret tarifesinin yeniden görüşülerek günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi talep edildiğinden, ilçemizde bulunan açık otopark […]

 • 2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 40 İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü […]