Meclis Kararları

 • 2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021 Karar Sayısı : 35 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.12.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince; Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile 2 Asil, 2 Yedek Katip Üyenin yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak […]

 • 2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021 Karar Sayısı : 26 İlçenin Şeh Mahallesi Gürçeşme Sokakta mevcut uygulama imar planına göre Çocuk Oyun Alanı bulunmadığından, tapunun F32d21b4c pafta, 89 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda B-3 Mesken alanı olarak görülen yerin BHA (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve […]

 • 2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021 Karar Sayısı : 16 Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yapraklı Kavşağı Ali Bardakoğlu Caddesinin güney kısmında kalan parsellerimizin kavşağa ulaşımı engellenmiş olup, söz konusu kavşağa ulaşabilmek için yaklaşık 5 Km uzaklıkta bulunan İskilip Kavşağını dolanmak gerektiğinden, mevcut alandaki toplayıcı yolların kavşağa birleşebilmesi için 1802 ada, 1 parselden […]

 • 2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021 Karar Sayısı : 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2021 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında […]

 • ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020 Karar Sayısı : 95 Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2020 Mali Yılına ait Gelir […]

 • KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 71 Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi […]

 • EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Sayısı : 64 İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde, tapunun 1062 ada, 4-5 ve 11 parsel numaralarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların sahibi Metin ÖZDAMGACI isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazlarını ikiye bölecek şekilde işlenen 10,00 m’lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin […]

 • EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020 Karar Sayısı       : 55   İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu […]

 • AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020 Karar Sayısı       : 50   İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve […]

 • TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020   Karar Sayısı       : 33       5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl […]

 • HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 01 / 06 / 2020 Saat                : 10.00       2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü […]

 • MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

  Tarih                          : 04 / 05 / 2020 Saat                : 10.00       2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü […]