2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 06 / 2023

Karar Sayısı : 48

İlçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici işletmeciliği yapan işletme sahipleri tarafından 06.04.2023 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücret tarifesinin düşük olduğunu beyanla, ücret tarifesinin yeniden görüşülerek günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi talep edildiğinden, ilçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi gereği ve kurumumuza müracaat eden ilgili firmaların talebi doğrultusunda ilçemizde otopark hizmeti alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve kurumların yapacağı denetimlere esas teşkil edecek kapalı otopark ile çekici ücretlerinin;

AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK)

OTOMOBİL : 24,00- TL

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET : 28,00- TL

OTOBÜS, KAMYON, TIR (ÇEKİCİ) : 36,00- TL

İŞ MAKİNESİ : 52,00- TL

ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ

OTOMOBİL, KAMYONET, MİNİBÜS, MİDİBÜS : 220,00-TL

Km başına +16,00-TL

OTOBÜS, KAMYON, TIR, İŞ MAKİNESİ : 320,00-TL

Km başına +24,00-TL

Yukarıda belirtildiği gibi tespit edilmesine, tespit edilen ücretlere KDV dahil olup, tespit edilen ücretlerin 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 06 / 2023

 

Karar Sayısı : 49

Kastamonu Merkez ve İlçe Belediyeleri ile İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği IPA Programı kapsamında, AB hibe projesi olan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin Teknik Yardım başlığı altında 4-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya’ya yurt dışı teknik gezisi yapılacak olup, ulaşım, konaklama ve iaşe ile ilgili tüm giderlerinin proje bütçesinden karşılanacağı yurt dışı teknik gezisine Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in iştirak edebilmesi için Meclisimizce görevlendirilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kastamonu Merkez ve İlçe Belediyeleri ile İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği IPA Programı kapsamında, AB hibe projesi olan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin Teknik Yardım başlığı altında 4-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya’ya yurt dışı teknik gezisi yapılacak olup, ulaşım, konaklama ve iaşe ile ilgili tüm giderlerinin proje bütçesinden karşılanacağı yurt dışı teknik gezisine Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in görevli olarak iştirak etmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 06 / 2023

Karar Sayısı : 50

Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığının 18.05.2023 tarihli yazıları gereği Belediye Başkanlığımıza bedelsiz tahsis edilen 2 adet aracın tescil işlemlerinin, aracın devir alınmasında Orman İşletme Müdürlüğü adına yetkili personel ile protokol yapılması, araca ait demirbaş devir senedinin imzalanması, söz konusu araçların teslim alınarak, teslim tutanağının düzenlenmesi için Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürü Onur ESEROĞLU’na yetki verilmesi hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığının 18.05.2023 tarih ve 8050162 sayılı yazıları ile Muğla ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerinden Belediyemize devrine karar verilmiş olan, 09 SA 177 plakalı, 1997 model, PİCK-UP marka araç ile 61 ACP 253 plakalı, 1996 model Arazöz marka aracın Belediyemiz adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince devir alınması, yapılacak olan protokolün imzalanması, taşınır devir senedinin imzalanması, trafik tescil işlemlerinin yapılması, trafikte aracın devir alınması, tescil belgesinin imzalanması ve aracın her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürü Vekili 49279352540 T.C. Kimlik Numaralı Onur ESEROĞLU’na yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.