Müdürlükler

Hesap İşleri Müdürlüğü

Muammer Şahin
Dahili : 0366 313 1009 – 129

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Onur Eseroğlu
Dahili : 0366 313 1009-142

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sıtkı Danacı
Dahili : 0366 313 1009-135

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İskender Taştemir
Dahili : 0366 313 1009-122

Bilgi İşlem Merkezi

Hasan Şamil As
Dahili : 0366 313 1009-123

Fen İşleri Müdürlüğü

Ertuğrul Çolakoğlu
Dahili : 0366 313 1009-132

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Şükrü Tekin

Dahili : 0366 313 1009-163


Zabıta Müdürlüğü

Mehmet Oymacı
Dahili : 0366 313 1009-120

İtfaiye Müdürlüğü

Mümtaz Büyükmaçal
Dahili : 0366 313 1009-136

Çevre Koruma-Park Bahçe Müdürlüğü

Ahsen Çadıroğlu
Dahili : 0366 313 1009-161

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

Sıtkı Danacı
Dahili : 0366 313 1009-124

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İbrahim Tabakoğlu
Dahili : 0366 313 1006

Özel Kalem

Kemal Kaymazoğlu
Dahili : 0366 313 8010

 

Sivil Savunma Amirliği

Mustafa Ahmet Alpaslan Berber

Dahili 0366 313 1009 – 147