İhtisas Komisyonları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Mustafa Mola

İsmail Ölmez

Sefa Abayın

Orhan Cığa

Fatih Doğramacı


Plan ve Bütçe Komisyonu

Nafiz Tekeli

Ahmet Büyükacar

Hasan Atıcı

İsmail Yavuz

Ceylan Aslan