Tosya Ekonomisi

2018 yılı itibarıyla toplam ilçe nüfusu 40284 kişidir. İlçeye bağlı 54 köy bulunmaktadır. İlimizin en büyük ilçesi durumundaki Tosya’da Ağaç işleri sanayi, toprak sanayi, yem sanayi dokumacılık sanayi ve el sanatları gibi değişik sanayi kolları mevcut olup, Özellikle ağaç ve toprak sanayi ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunların yanında dokumacılık, özellikle kuşak, kese ve tela imalatı 1500 lü yıllardan beri yerel bir meslek dalı olarak gelmektedir. Yılda 3.5 milyon metreye varan tela imalatı yurdumuzun bu alandaki önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır.

El sanatlarından olan bıçak ve bıçkı imalatı daha çok hediyelik ve süs eşyası olarak dış pazardaki, önemli bir gelir kaynağı konumu ile de iç pazardaki yerini almaktadır.

İlçenin geçim kaynakları içinde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yer işgal etmektedir. İlçenin güneyinde Devrez vadisi üzerinde üretimi yapılan pirincimiz kalitesi ve lezzeti ile yurt çapındaki yerini almıştır.

Tosya pirinci kendisini sarıkılçık, akçeltik ve maratelli çeşitleri ile kabul ettirmiş ve ülke çapında benimsenmiştir. 3500-5000 ton arasında olan üretimin yaklaşık % 65 i dış pazarlarda tüketilmektedir. Atatürk’ün emriyle kurulan yanda resmi bulunan ilk çeltik fabrikasından bu yana Tosya’ya kurulan çeltik fabrikaları çevre halkına da hizmet etmektedir.

İlçemizde üretilen ahşap kapı pencere ve mobilyalar Türkiye’nin her yerine pazarlanmakta, ayrıca yurt dışına ihraç edilmektedir. İhraç ediliyor olması gelişmişliğinin belgesi durumundaki ağaç sanayinde 1500 işyeri ve 4 fabrika faaliyet göstermektedir. Ağaç sanayi klasik ahşap kapı ve pencere yapımı yanında son yıllarda modern Amerikan kapısı ve özellikle mutfak mobilyası alanında çok büyük gelişmeler sağlamıştır.

Bağ kültürü ve gümele Tosya halkı hayat tarzında önemli bir yer tutmaktadır. İlkbaharda bağlara göç eden Tosya halkı bütün yazı burada geçirmekte bu arada ürettiği taze sebze ve meyvaları da pazara getirip satmaktadır. Aynı zamanda turşu, reçel, pekmez, pelverde (marmelat) gibi kış yiyeceğini de hazırlamaktadır. Büyük şehirlere göç etmiş bulunan insanlarda yazları gelerek bağ evlerinde tatil yaparak dinlenmektedirler. Şehirleşmenin getirdiği problemlerden dolayı bağ turizmi giderek daha büyük önem kazanmaktadır.