Basin

Author Archives

 • YENİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ VE GALERİCİLER SİTESİ ESNAFIMIZA ZİYARET

  Yeni şehirlerarası otobüs terminali ve galericiler sitesinin hizmete başlamasıyla birlikte şehirlerarası taşımacılık yapan işletmelerimizi ve galerici esnaflarımızı yeni iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledik. Özellikle D-100 uluslararası karayolu gibi önemli bir konumda yer alması sebebiyle hep birlikte yapımını tamamladığımız bu önemli proje sayesinde aynı zamanda bölgeye ve ülkemizin bir çok noktasına hitap edebilecek konumdayız. Şehrimize, […]

 • 2024 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 19   İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar […]

 • 2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 13     İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında bulunan taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ tarafından taşınmazların bulunduğu […]

 • 2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

  Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 1     5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2024 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği […]

 • 2023 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023 Karar Sayısı : 100   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2024 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait […]

 • 2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023   Karar Sayısı : 82 Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve […]

 • 2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

  Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023   Karar Sayısı : 76     İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talepte […]

 • 2022 SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

  KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ Ekim 2023 Ek-1 Ek-1 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ………………………………………………………………………………………… 1 2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU …………………………………………………………………………………….. 9 3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ……………………………………………………………………………………………….. 9 4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI …………………………………………………. 9 5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………………………………. 10 6. DENETİM GÖRÜŞÜ ………………………………………………………………………………………………………………… 12 7. DENETİM BULGULARI ………………………………………………………………………………………………………….. 12 Ek-1 Ek-1 TABLOLAR […]