2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023

Karar Sayısı : 57

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR caddesinde tapunun, 330 Ada 1 Parsel numarasında ilçe uygulama imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında Oto Terminal lejantında bulunan ve Otogar olarak kullanılacak alanda çevre koruması ile aydınlatmanın sağlanabilmesi için, söz konusu alanda ekteki imar planı örneğinde görüldüğü şekliyle 5.00 m’lik yolun ilçe imar planına işlenmesi ile ilgili gerekli imar planının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü olağanüstü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR caddesinde tapunun, 330 Ada 1 Parsel numarasında ilçe uygulama imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında Oto Terminal lejantında bulunan ve Otogar olarak kullanılacak alanda çevre koruması ile aydınlatmanın sağlanabilmesi için, söz konusu alanda ekteki imar planı örneğinde görüldüğü şekliyle 5.00 m’lik yolun ilçe imar planına işlenmesi ile ilgili söz konusu imar tadilatının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 58

 

 

 

İlçemizde aşağıda isimleri yazılı caddeler üzerinde bulunan zincir ve diğer marketler ile buna benzer işyerlerinin gün içerisinde depolarına mal indirme ve yükleme esnasında trafiği olumsuz yönde aksattığı; bu aksaklıkların önlenmesi için mal indirimlerini veya yüklemelerini aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerden sonra yapılması ile ilgili talebin uygun olup olmayacağı Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü olağanüstü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde aşağıda isimleri yazılı caddeler üzerinde bulunan zincir ve diğer marketler ile buna benzer işyerlerinin gün içerisinde depolarına mal indirme ve yükleme esnasında trafiği olumsuz yönde aksattığından; bu aksaklıkların önlenmesi için mal indirimlerini veya yüklemelerini aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerden (Kış Saati: 01 Kasım / 30 Nisan Saat 20:00’den – Yaz Saati:01 Mayıs / 31 Ekim 21:00’den) sonra yapılmasına, mal indirimlerini veya yüklemelerini aşağıdaki tabloda belirtilen saatler dışında yapanlara Zabıta Tembihnamesi gereğince cezai müeyyide uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

UYGULAMA YAPILACAK CADDELER KIŞ SAATİ YAZ SAATİ

Kastamonu Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Rıhtımboyu caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Hükümet Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

100. yıl Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Mehmet Akif Ersoy Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Namazgah Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Atatürk Caddesi 20:00’den sonra 21:00’den sonra

Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 59

 

 

 

İlçemiz Mahallelerinde bahçe içerisinde, evlerin kenarlarında, boş alanlarda ve ammeye ait yol üzerlerinde kümes hayvanları beslendiği, hayvan pisliklerinin halkı rahatsız ettiği, çevreye aşırı koku yaydığı, horozların belirli belirsiz zamanlarda öttüklerinden dolayı vatandaşlarımızın mağdur oldukları ile ilgili kurumumuza ekli dilekçelerde de görüleceği üzere yazılı ALO-153 ihbar hattına gelen çok sayıda sözlü şikâyetlere istinaden, konunun çözümü ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilçemiz genelinde kümes hayvanları besiciliği yapan vatandaşlarımıza izin verilip verilmeyeceği ile ilgili Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü olağanüstü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Mahallelerinde bahçe içerisinde, evlerin kenarlarında, boş alanlarda ve ammeye ait yol üzerlerinde kümes hayvanları beslendiği, hayvan pisliklerinin halkı rahatsız ettiği, çevreye aşırı koku yaydığı, horozların belirli belirsiz zamanlarda öttüklerinden dolayı vatandaşlarımızın mağdur oldukları ile ilgili kurumumuza ekli dilekçelerde de görüleceği üzere yazılı ALO-153 ihbar hattına gelen çok sayıda sözlü şikâyetler bulunmaktadır.

Konunun çözümü ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin de giderilmesi için;

İlçemiz meskun mahal sınırları içinde bir ailenin en fazla 6 (altı) kümes hayvanı beslemesi için izin verilmesine, kümeslerinin kendi taşınmazları içerisinde bulunmasına ve kümes hayvanlarının başıboş bırakılmamasına, barınaklarının ise çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde azami derecede temizliğinin yapılmasına,

Bu sayıdan fazla kümes hayvanı besleyen vatandaşların hayvanlarını meskun mahal dışına çıkarmalarına ya da mevcut kümes hayvanlarını belirtilen sayıya indirmelerine,

Meclis Kararına uymayan vatandaşlarımıza Zabıta Tambihnamesi uyarınca cezai müeyyide uygulayarak, kümes hayvanlarına Belediyemizce el konulmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 25 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 60

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı F32D21C1B pafta, 601 Ada 13 Parsel numarasındaki 110.80 m2 lik taşınmazın satışını talep eden 17528411010 T.C. Kimlik Numaralı İsmail EMEKLİ isimli şahsın talebine istinaden, İlçe uygulama imar planının F32D21C1B paftasında, B-3 Yapı Nizamında MESKEN lejantında bulunan müstakil arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı F32D21C1B pafta, 601 Ada 13 Parsel numarasındaki 110.80 m2 lik taşınmazın satışını talep eden 17528411010 T.C. Kimlik Numaralı İsmail EMEKLİ isimli şahsın talebine istinaden, İlçe uygulama imar planının F32D21C1B paftasında, B-3 Yapı Nizamında MESKEN lejantında bulunan müstakil arsanın satışı için bedel tespitinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.