2023 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

Karar Sayısı : 100

 

Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2024 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2023 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı içerisinde yer alan 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde, Gelir Bütçesi ise Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması düzeyinde ele alınarak incelemesinin yapıldığı ve yapılan incelemede; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak herhangi bir gelir kaleminin konmadığı, Belediye Bütçesinden ayrılması gereken Kanuni payların formülüne uygun hesapları yapılarak tertiplerine ilişkin ödenek konulduğu, Belediye borçlarına ilişkin yeterli ödenek konulduğu, personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların incelenmesinde Yasalara ve Yürürlükteki Mevzuata uygun ödenek konulduğu, Personel Giderlerinin Bütçe toplamının %30’unu aşmadığı, Vergi ve Harç Tarifelerinin Kanunlarda belirtilen şekilde ve Belediye grupları göz önünde bulundurularak konulduğu, birimlerin hizmet gerekçelerinde belirttikleri ve talep ettikleri ödeneklerin belediyenin görevleri arasında olduğu, sayman tarafından birleştirilen ve birimlerden gelen ödenek taleplerinin gerçekleri yansıttığı, ödenek tekliflerinin Belediyemizin Sekizinci Beş Yıllık Çalışma Plan ve Programlarına uygunluğu görülerek;

 

2024 Mali Yılı Gider Bütçesine

01. Genel Kamu Hizmetleri İçin Toplam : 251.319.860,00 TL

02. Savunma Hizmetleri İçin Toplam : 51.000,00 TL

03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İçin Toplam : 2.225.550,00 TL

04. Ekonomik İşler ve Hizmetler İçin Toplam : 135.882.010,00 TL

05. Çevre Koruma Hizmetleri İçin Toplam : 12.834.010,00 TL

06. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İçin Toplam : 17.280.010,00 TL

08. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri İçin Toplam : 20.848.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 440.440.440,00 TL ödenek konulmasına;

 

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesine

01. Vergi Gelirleri İçin Toplam : 14.730.000,00 TL

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 100.102.000,00 TL

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İçin Toplam : 18.330.000,00 TL

05. Diğer Gelirler Toplamı : 297.158.440,00 TL

06. Sermaye Gelirleri Toplamı : 10.120.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 440.440.440,00 TL

 

gelir tahmininde bulunmak suretiyle Bütçe denkliği sağlanmış, bütçe denkliğine etki eden 2024 Mali Yılında Analitik Bütçe tekniğinde Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması Bölümünün diğer yükümlülükler başlığının İller Bankasından Borçlanma bölümüne 40.000.000,00 TL tutarında borçlanma yapılacağı göz önüne alınarak Bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu Bütçe Tasarısında görüldüğünden; 2024 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 101

 

 

 

 

Belediyenin 2024 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen ve Plan-Bütçe Komisyonunca incelenerek Meclise tevdii edilen 13 (onüç) maddeden ibaret “Belediyenin 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi”, madde madde görüşülmesi ve yine madde madde oylama yapılması neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince; 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 102

 

 

 

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespiti ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 84 Sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Ücret Tarife Cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2024 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince aşağıda olduğu gibi hazırlanan 2024 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

2024 MALİ YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ 1 – KALDIRIM, PARKE, ASFALT ONARIM ÜCRETİ Su ve kanalizasyon yapımı esnasında Kaldırım, Asfalt, Beton kaplama veya parkenin bozulması halinde: Fen işleri Müdürlüğünce verilecek analiz raporuna göre fiyat tespiti yapılarak ücret alınır.

BİRİM FİYAT TABLOSU POZ NO KAPLAMANIN CİNSİ BİRİMİ FİYATI Y.16.050/05-ANLZ Beton Santralinde Üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi ( Beton nakli dâhil ) ( 1 Mt Genişlik 15 cm Kalınlık için ) 1 MT 2.175,00 TL PF.2013/AY2 Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 5 cm Kalınlık için ) 1 MT 1.500,00 TL PF.2013/AY1 Sıcak Karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 10 cm Kalınlık için ) 1 MT 3.000,00 TL PF2013/PRK1 8 CM yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması ( Tamiratlar için ) 1 MT 450,00 TL 2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜCRETİ

S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI 1 YOL BORDÜRÜ 120,00 TL / Adet 2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 130,00 TL / Adet 3 BAHÇE BORDÜRÜ 115,00 TL / Adet 4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 120,00 TL / Adet 5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 240,00 TL / M2 6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 250,00 TL / M2 7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 240,00 TL / M2

8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 250,00 TL / M2 9 KELEBEK PARKE TAŞI 240,00 TL / M2 10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 250,00 TL / M2 8 ŞEV TAŞI 120,00 TL / Adet 9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 130,00 TL / Adet 10 Q 30’LUK BETON BÜZ 450,00 TL / Adet 11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 1.150,00 TL / Adet 12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 900,00 TL / Adet 13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 1.150,00 TL / Adet 14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 120,00 TL / Adet 15 MEZAR TAŞI 1.000,00 TL / Takım Fiyatlarda KDV Dahildir. 3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜCRETİ

Sıra No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI 1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 4.000,00 TL / Saat 2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 2.300,00 TL / Saat 3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 4.400,00 TL / Saat 4 BÜYÜK SİLİNDİR 2.700,00 TL / Saat 5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ (Büyük) 1.300,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 85,00 TL İlave) 6 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ (Küçük) 900,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 65,00 TL İlave) 7 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 2.300,00 TL / Saat (7 km yi geçince, 1 km için 85,00 TL İlave) 8 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 2.100,00 TL / Saat (7 km geçince,1 km için 65,00 TL İlave ) 9 SU TANKI (SEYYAR) 520,00 TL / Tank 10 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 4.550,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 85,00 TL İlave ) 11 HİDROMEK KATO 102 S 2.100,00 TL / Saat 12 CATERPILLER GREUDER CAT 3.500,00 TL / Saat 13 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 2.300,00 TL / Saat 14 PALETLİ DOZER 4.400,00 TL / Saat 4 – KANALİSAZYON BAĞLANTI İŞÇİLİK ÜCRETİ Mevcut Parselden ana kanalizasyona kadar olan bağlantıda malzeme ve işçilik Belediyemizden olmak üzere 1 Metre tülünden bağlantı ücreti alınır. 5 – KANALİZASYON KATILIM ÜCRETİ İnşaatı bitirilen her daire başına Kanalizasyon Katılım Payı Meskenlerden 1.350,00 TL alınır. Ticarethane, Fabrika ve Atölyelerin Kanalizasyon Katılım Payı 30,00 TL/m2

0-7 m’ye Kadar : 450,00 TL 7,01-15,00 m arası : 900,00 TL 15,01 m yukarısı : 1.350,00 TL

6 – MEZAR SATIŞ ÜCRETİ İlçenin Bahçelievler Mahallesi Asri Mezarlıkta bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu mezarlık düzenleme alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı aşağıda tespit edilen bedeller üzerinden yapılacaktır.

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar 1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ve üzeri Mezarlık 3.500,00 TL x Adet 4.500,00 TL x Adet 7.500,00 TL x Adet 7 – DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ Belediyemize ait düğün salonunun kiralanması halinde: taban fiyat

PINAR TARAFI ÇAY TARAFI Gündüz ve Gece Açıldığında (1 Günlük) 10.000,00 TL 10.000,00 TL Sadece Gece Açıldığında (1 Gecelik) 7.000,00 TL 7.000,00 TL Sadece Gündüz Açıldığında (1 Gündüz) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Toplantılar için ( Her türlü Toplantı ve Konferanslarda ) Toplantılar için gündüz açıldığında 5.000,00 TL 5.000,00 TL Toplantılar için gece açıldığında 5.000,00 TL 5.000,00 TL Salonda bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir. Düğün Salonu kiralanıp bedeli ödendiğinde rezervasyon iptal edilirse (Evlenme Feshi dahil) talep edildiğinde yatırılan bedelin tamamı iade edilir. Her türlü vergi, harç kiralayandan iadede kesilir. 8 – MASA VE SANDELYE KİRA ÜCRETİ 1. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Sandalye verildiğinde her birinden … : 20,00 TL 2. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Masa verildiğinde her birinden ….… : 100,00 TL kira ücreti alınır. KDV Dâhildir. 9 – CENAZE NAKİL ÜCRETİ Cenaze ilçe dışına nakledilmek istenildiğinde nakil işi Belediye Başkanının iznine tabi olup, gidiş dönüş Km Ücreti Encümence yapılacak tespite göre nakil ücreti alınır. KDV dahildir. 10 – BANDO ÜCRETİ A) İlçe içinde düğün için talepte bulunanlar için……: 20.000,00 TL B) İlçe dışına Belediyemiz aracı ile gidildiğinde……: 30.000,00 TL C) Resmi dairelerin taleplerinden ücret alınmaz. KDV dâhildir. 11 – İLAN ÜCRETİ A) Hoparlör ile yapılacak ilanların her defasından ………………………………: 200,00 TL B) Mesai saati dışında ve tatil günlerinde ilanlarda………………………………: 200,00 TL C) Vasıtalarla belediyemizin göstereceği yerde durarak yapılan İlanlarda günde.: 800,00 TL D) Vasıtasız durarak veya gezerek belediyenin göstereceği yerde sedalı ilan yapanlardan

günde……………………………………………………………………….……………: 840,00 TL E) Reklam mahiyetinde olan ilanların her defasından……………………….. ….: 200,00 TL İcra Dairelerinden gelen İcra, İflas ve İzaleyi Şuuyu İlanlarından beherinden… : 460,00 TL ücret alınır. Ücretlere KDV dâhildir. Resmi Dairelerin, Okulların, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Derneklerin, Spor Kulüplerinin yaptıracakları amme menfaatine hadim olan ilanlar ve Siyasi Partilerin misafirleri için yapacağı davet ilanları ile bayram tebriklerinden ücret alınmaz. 12 – HAYVAN KESİM ÜCRETİ Belediyemiz mezbahanesine hayvan kesimi için yapılan müracaatlarda; A) Büyükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı …………….……………: 300,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı Kesimi …………………..: 40,00 TL Kesim ücretlerine KDV dâhildir. 13 – ET TAŞIMA ÜCRETİ A) Büyükbaş Hayvanlardan ……………………. : 100,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan ……………………. : 20,00 TL C) Sakatat 1 Takım (Sakatat mezbahada alınırsa…: 35,00 TL Et taşıma ücreti alınır. Ücretlere KDV Dâhildir. 14 – SESLENDİRME CİHAZI ÜCRETİ Düğün dernek ve konferanslarda belediyemize ait seslendirme cihazı talep edildiğinde günlük ………………………………………… : 4.000,00 TL ücret alınır. Düğün dernek ve konferanslara seslendirme cihazının verilmesi Başkanlığın onayına tabidir. Ücrete KDV Dâhildir. 15 – SU NAKLİYE ÜCRETİ Belediyemize ait itfaiye arozözleri ile ilçe içine su nakledildiğinde : A) Tankerle Nakliye (Şehir dışı) 7 Km ye kadar (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………………: 1.200,00 TL B) Tankerle Nakliye (Şehir içi ) 1-7 Km arası (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………..……..: 600,00 TL C) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Büyük ) …………………………..: 300,00 TL D) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Küçük ) ………………………….: 200,00 TL

E) Kanalizasyon ve Tuvaletlere su basma ücreti (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) …………… : 450,00 TL Ücret alınır. Alınan ücretlerde KDV Dâhildir. 16 – KOMİSYON ARAÇ ÜCRETİ Belediyemiz Fen ve Zabıta elemanlarının işyerlerinin inceleme, kullanma ruhsatı verilecek binaları mahallinde incelenmesi durumunda Belediyemizce Komisyon ve araç ücreti olarak ..: 300,00 TL ücret alınır. 17 – RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin açılmasından önce yapılacak olan kontrollere gidilmesinde (Fen, İtfaiye, Sağlık Kurulu) raporlarından …………: 900,00 TL İnşaatlar da Ruhsat alanlara ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ 1 m2 – 100 m2 arası 1.000,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 3.000,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 2.000,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 5.000,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 5.000,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 7.000,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 7.000,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 9.500,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 10.000,00 TL 1501 m2 üstü 13.000,00 TL 2001 m2 üstü 15.000,00 TL İnşaatlar da Ruhsat yenileyenlere ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ 1 m2 – 100 m2 arası 500,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 1.500,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 1.000,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 2.500,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 2.500,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 3.500,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 3.500,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 4.750,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 5.000,00 TL 1501 m2 üstü 6.500,00 TL 2001 m2 üstü 7.500,00 TL İnşaatlar da yapı kullanma izni alanlar ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ 1 m2 – 100 m2 arası 1.000,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 3.000,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 2.000,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 5.000,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 5.000,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 7.000,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 7.000,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 9.500,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 10.000,00 TL 1501 m2 üstü 13.000,00 TL 2001 m2 üstü 15.000,00 TL İmar dışı alanlardan 750,00 TL ücret alınır. İbadethanelerden Ruhsat Heyeti Kontrol Ücreti alınmayacaktır. 18 – ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ RUHSAT ÜCRETİ Beşevler – Siteler-Otogar-Madeni Eşya Sanayi Sitesi- Hastane hatlarında çalışmak ve yönetmeliğine göre hareket etmek şartıyla Belediyece çalışma ruhsatı verilen şehir içi dolmuşlarından peşin olarak 1.500,00 TL ücret alınır. Ruhsat almayanlara kanuni gecikme zammı uygulanır. Bilet ücretleri Encümence belirlenir.

19 – TİCARİ TAKSİ İZNİ ÜCRETİ İlçe içi ve mücavir alanlarda belediyemizce belirlenen duraklarda faaliyet gösteren ticari taksilerden çalışma ruhsatı verilenlerden 300,00 TL ücret alınır. Yeni Ticari taksi işletmeciliği yapmak üzere Belediyemize müracaat edenlerden : 9.750,00 TL Taksi çalıştırma ruhsatı devredeceklerden devir ücreti olarak : 7.500,00 TL 20 – BASILI EVRAK-İMAR DURUMU-TAAHHÜTNAME TASTİK VE PROJE TARAMA ÜCRETİ A) Belediyemizce mükelleflere verilecek her türlü basılı evrakların takımından…….. : 400,00 TL B) Belediyemizce fotokopi çekilen kayıt ruhsat harcı belgesinden …………….……..: 100,00 TL C) İmar Durumu Belgesi Zemin Etüt kontrolü ve Onay Ücreti ……………………………….: 2.250,00 TL D) Proje Tarama Ücreti ………………………………………………………………..: 25,00 TL E) İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar tarafından Belediyemize ibraz edilmesi gereken Taahhütnamelerin tasdiki Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacağından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. 1- Mühendisler için Taahhütname Tasdik Ücreti ………………………………: 500,00 TL 2- Mimarlar için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………………….…: 500,00 TL 3- Elektrik Mühendisi için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………….: 500,00 TL 4- Makine Mühendisi için Taahhütname Tasdik Ücreti ………………..: 500,00 TL 21 – BİNA ABLİKASYON KONTROL ÜCRETİ Belediyemizden bina inşaat ruhsatı alan kişilerden projelerin arsa üzerine aplikelerinden ve arsa, bina aplikasyon kontrollerinde alınacak ücretlerle Belediyemize ait Total Station Harita Ölçüm Cihazının teknik personel nezaretinde Resmi Kurum ve özel şahıslara kullanılması durumunda aşağıdaki çizelgeye göre ücret alınır. TAPU MİKTARI TOTAL STATİON ABLİKASYON M2 KİRALAMA ÜCRETİ ÜCRETİ

0 – 500 M2 800,00 TL 1.000,00 TL 501 – 1000 M2 820,00 TL 1.200,00 TL 1001 – Yukarısı 850,00 TL 1.400,00 TL İMAR DIŞI 850,00 TL 900,00 TL 22 – İSKELE KİRA ÜCRETİ: Belediyemizce vatandaşların talebi üzerine demir iskelenin 1 M2’si 30,00 TL ücretle kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 23 – KÖPEK TASMA ÜCRETİ: Köpek Tasma ücreti olarak ……………….: 600,00 TL ücret alınır.

24 – KAZI ÜCRETİ Resmi Kurumların ham yollarda yapacağı kazılarda Fen İşleri Müdürlüğü raporu ve karşılıklı kurumlar arası protokollere göre ücret alınır. 25 – MOTOPOMP ÜCRETİ Vatandaşların müracaatı ile su tahliyesi işlemlerinden 1 saat için motopomp Ücreti olarak 500,00 TL ücret alınır. Doğal afetlerden yağmur ve sel felaketlerinin sebep olduğu tahliye işlemlerinden ücret alınmaz. 26 – KAPI NUMARA LEVHASI ÜCRETİ Belediyemiz Numarataj bürosundan binalar için alınacak kapı numarası levhaları İçin Aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. Kapı numara levhası ücreti ……….. : 200,00 TL 27 – KAYIT ÜCRETLERİ Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest fen elemanlarından, belediyemize kayıt yaptıracaklardan: İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN: Taşeronlardan, Müteahhit ve Şantiye Şeflerinden, Mühendis ve Mimarlardan, Sürveyanlardan,

Keşif Bedeli Ödenecek Tutar Keşif Bedeli Ödenecek Tutar 1,00 TL – 1.000.000,00 TL 3.850,00 TL 1.000.000,01 TL – 2.000.000,00 TL 7.600,00 TL 2.000.000,01 üzeri 10.600,00 TL Ücret alınır. Alınacak ücret 3.850,00 TL’den aşağı olamaz. 28 – YETERLİLİK BELGELERİNDEN KEŞİF BEDELİ 1 : Keşif Bedeli 0 ila 500.000.00 TL arası 1.800,00 TL ücret alınır. 2 : Keşif Bedeli 500.000.00 TL’den yukarı olanlar 3.600,00 TL ücret alınır.

İLK KAYIT VİZE YAPTIRANLAR MİMARLARDAN……………… : 14.700,00 TL MİMARLARDAN………. : 4.050,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ………… : 5.175,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ… : 1.830,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ………: 6.750,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ.: 2.220,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………… : 5.175,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ…. : 1.830,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ………….: 14.700,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …. : 4.050,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH …..: 5.175,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH.: 1.830,00 TL

29 – TİCARİ SİCİL TASTİKLERİNDEN ve MENŞE ŞEHADET

TNAMESİNDEN: 1 : Bilumum Şirket ve Müteahhitlerden ………………………..….….. : 1.050,00 TL 2 : Diğer Ticaret erbaplarından …………………………………….…..: 675,00 TL 3 : Şehir dışına gönderilen canlı hayvan muayenesinden …………………..: 60,00 TL Ücret alınır. 30 – KUM ŞATIŞ ÜCRETLERİ 1. 0-3 İnce Kum………………………………………………………….. : 550,00 TL / M3 2. Elek üstü Malzeme…………………………………………………….. : 350,00 TL / M3 3. 3-7 Kum …………………………………………………………………….. : 350,00 TL / M3 4. 7-15 Mıcır …………………………………………………………….. : 350,00 TL / M3 5. 15-22 Mıcır …………………………………………………………… : 350,00 TL / M3 6. Beton Kumu ………………………………………………………….. : 430,00 TL / M3 7. Filler……….………………………………………………………….. : 420,00 TL / M3 Kum satış ücretlerinde KDV dahildir. 31 – SICAK-SOĞUK ASFALT ÜCRETİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları ve analizlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Kesif ve Raporlarına göre Belediye Encümeninin tespit edeceği fiyatlara göre ücret alınır. Ücrette K.D.V. Hariçtir. 32 – GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETİ Akaryakıt, Lpg, Dinlenme Tesislerinden …………………: 6.080,00 TL Diğerleri ………………………………………………….. : 1.600,00 TL 33 – NİKÂH ÜCRETİ Evlendirme Dairesinde Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 500,00 TL ücret alınır. Evlendirme Dairesi Dışında Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 141. maddesinde evlenme töreninin “evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” amir hükmü gereğince; 1- Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 500,00 TL ücret alınır. 3 – Nikâh akitlerinin Belediyemiz sınırı içinde veya mücavir alan dâhilinde bulunan herhangi bir yerde yapılması istenildiğinde:

Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde Resmi Tatil ve Mesai Saatleri Harici Günlerinde 1- Nikah………… : 1.000,00 TL 1- Nikah………. : 1.500,00 TL 34 – OTOBÜS VE MİNİBÜS TARİFESİ

BİLET ADI TAM BİLET ÜCRETİ Normal Bilet 5,00 TL Öğrenci Bilet 2,50 TL 35 – SU ABONELERİNE UYGULANACAK 2024 TARİFE CETVELİ A) MESKENLER İÇİN : a) İlçe Merkezinde Meskûn Sahada 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………..: 3,50 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………………………….: 6,70 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….……………: 9,80 TL 4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..………………………: 1,00 TL 5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………………: 8,00 TL b) Gayri Meskûn Saha ve TNKA Lejantlı Alanda 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………………………….; 3,50 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………: 6,70 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……………………: 11,20 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..…………………..: 1,00 TL 5- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………………: 8,00 TL B) KUZYAKA MAHALLESİ İÇİN : 1- 0 – 10 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………….……………..: 1,05 TL 2- 10.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ……………………….…………….: 2,10 TL 3- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su …………………………..……………:1,00 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ……………….: 8,00 TL C) TİCARETHANELERDE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………: 7,00 TL C1) TİCARETHANELERDE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………………………: 1,05 TL C2) TİCARETHANELERDE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli……: 8,25 TL D) FABRİKALARDA 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………. : 7,75 TL D1) FABRİKALARDA 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………….………… : 1,05 TL D2) FABRİKALARDA KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 8,25 TL E) RESMİ DAİRE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………..…………………….: 5,25 TL E1) RESMİ DAİRE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..……………….: 1,15 TL E2) RESMİ DAİRE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………………: 10,80 TL F) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………..……………….….. : 5,25 TL F1) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..…………..: 1,15 TL F2) SPOR TESİSLERİ KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………: 10,80 TL

G) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……..…………………………..: 5,25 TL G1) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………..……………………….: 1,15 TL G2) OKULLAR ( Liseler ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ……………..: 10,80 TL H) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………….……………: 5,25 TL H1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ……………………….: 1,15 TL H2) İLKÖĞRETİM OKULLARI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli………: 10,80 TL I) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….………………: 5,25 TL I1) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….…………….: 1,15 TL I2) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…: 10,80 TL İ) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……………….. : 5,60 TL İ1) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………………….. : 1,15 TL İ2) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…… : 10,80 TL J) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……………… : 5,25 TL J1) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………………… : 1,15 TL J2) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli….. : 10,80 TL K) HAMAMLAR 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….…..…………….. : 1,70 TL K1) HAMAMLAR 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ……………………..……..………… : 1,00 TL K2) HAMAMLAR KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ..………….…..…… .. : 8,00 TL L) TEKKE HAMAMI (M3 başına tesis muayene ve bakım ücreti)…………..………….. : 0,82 TL M) SAYAÇSIZ PINAR SULARINDAN VERİLEN SU İÇİN YILLIK OLARAK ALINACAK ÜCRET 1- BELEDİYE HAMAMI ( Yıllık )………………………………………………………… : 2.550,00 TL 2- ÖZEL HAMAMLAR ( Yıllık ) ……………………………………………………….. : 1.275,00 TL 3- FABRİKALAR ( Yıllık )…………………………………………………………. : 1.275,00 TL N) İNŞAAT SUYU 1- 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………….……………………………… : 6,00 TL O) ENGELLİLER İÇİN SU TARİFE ÜCRETİ : 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….……………… : 2,10 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 4,00 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….…………….. : 5,90 TL 4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………. : 1,00 TL 5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………………….. : 8,00 TL Engelli vatandaşlarımızın en az % 50 engelli olduğunu gösteren heyet raporu ile aynı adreste ikamet eden şahsına veya aile fertlerine kayıtlı sadece 1 adet mesken abonesi % 40 indirim uygulanır. * Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında faaliyet gösteren Firma,Fabrika,Tesis vb evsel ve proses suların kendi imkanları ile Atıksu Arıtma Tesisine getirmeleri kaydı ile Arıtma İşlemi ‘’1 m3 atık suyun 7,50 TL /m3 olarak alınır.

* İLÇEMİZDE İKAMET EDEN TÜM GAZİLERİN VE ŞEHİTLERİN 1. DERECE YAKINLARININ ABONELERİ KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAK ŞARTI İLE SADECE BİR MESKENİ İÇİN MESKEN TARİFESİNİN % 50’Sİ SU ÜCRETİ ALINIR. * RESMİ DAİRELERİN LOJMANLARINDAN MESKEN TARİFESİNDEN ÜCRET ALINIR. * ÜCRETLERDE KDV HARİÇTİR. 36 – SU ABONE TEMİNATLARI A) Mesken, Ticarethane ve Yazıhaneler için …………………………….: 300,00 TL B) Fazla Su sarf eden Kahvehane, Dernek, Otel, Gazino, Lokanta, Sanayii ve benzeri abonelerden………………………………: 500,00 TL 37 – SU ABONELERİNDEN ALINACAK ÜÇRETLER A) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Tesis Muayene……………: 300,00 TL B) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Katılım Payı………………: 300,00 TL C) Su Abonelerinin Alım, Satım, Devir, İlave, Her hangi bir ortağa devri veya ortak ilavesi halindeki muamele işlemlerde tesisat yerinde kalsa dahi bağlama ücreti ……..: 100,00 TL Tesisat Yeniden tadilat görmüş ise Muayene Ücreti ………………………….: 180,00 TL D) Kendi kusurlarından dolayı sularında herhangi bir arızadan dolayı su kesilmesi hallerinde veya tesisatta yapılacak tadilattan dolayı su kesilmelerinde; 1. Vana kapama Ücreti …………………………………………………….. : 100,00 TL 2. Vana Açma Ücreti ……………………………………………………… : 100,00 TL E) Abonelere ait Sayaçların damgaya gönderilmeleri veya bozulan sayaçların tamire gönderilmesi halinde Takma ve Sökme Ücreti olarak …………………………………………………….. : 60,00 TL Yerlerine Belediyeye ait sayaç takıldığında sayaç kirası olarak ………… : 60,00 TL F) Belediyeye ait binalardaki sayaçların damga ve tamir ücretlerini karşılamak üzere sayaç kirası olarak……………………………………..………………… : 40,00 TL G) Herhangi bir sebepten dolayı bozulan veya damgaya gönderilen sayaçların yerine belediyeye ait sayaç takılması mümkün olmadığı hallerde sayaçsız olarak su sarf eden abonelere (en az su sarf edenlerden) ayda 10 ton, (Çok su sarf eden abonelerden) evvelki yıllar ve aylar nazara alınarak tahakkuk ettirilir. Şayet abone muvafakat etmeyeceğini bildirir ise suyu kesilip sayacı tamirden geldiğinde suyunun açılması halinde; E) Maddesindeki hükümlere göre ücret alınarak suyu açılır. H) 1) Belediyeden habersiz su bağlayan, sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil) tesislerinde değişiklik yapanlar………………………. : 12.000,00 TL 2) Belediyemiz ana şebeke su borusunu izinsiz kazı yaparken patlatanlara…: 10.000,00 TL 3) Belediyemizden izinsiz kaçak su tesisatı bağlayan tesisatçılara…………..: 12.000,00 TL

4) Umuma ait çeşmelere hortum takarak bahçe sulayan ve vasıta yıkayanlardan .. : 3.000,00 TL 5) Aparat Sökme (Mühür Bozma)Ücret Cezası …………………….. : 4.000,00 TL Ceza Alınır. Tarifenin bu maddesi Belediye İlan Hoparlörü ve Mahalli radyolardan sık sık ilan edilmelidir. I) Belediye gelirlerinin süresi içerisinde tahsilinde güçlük çekildiğinde tahsilâtın kolaylaştırılması borçlunun borcunu süresi içinde ödemesi bakımından ve Belediye menfaatlerinin korunmasını teminen su ücretlerinin belirtilen süre içerisinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. İ) Borçlarını ödemeyen abonelere 7 günlük tebligat yapıldığında yine borçlarını ödemezler ise suları derhal kesilir ve borç ödeninceye kadar su verilmez. Borç Ödenirken 160,00 TL açma ücreti alınır. J) 1) Abonman Sözleşmesi ………………………….. : 70,00 TL 2) Abonman Numarası …………………………….. : 70,00 TL 38 – GÜZERGÂH KULLANIMI İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ

BELGE CİNSİ SÜRE ÜCRET (TL) ÖDEME Taksiler için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 250,00 TL 1 Taksit Toplu Taşıma Araçları için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 100,00 TL 1 Taksit Okul Servis aracı Güzergâh kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 400,00 TL 1 Taksit Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 120,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 260,00 TL 6 Aylık 390,00 TL 1 Yıllık 675,00 TL Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 150,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 285,00 TL 6 Aylık 400,00 TL 1 Yıllık 700,00 TL Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 850,00 TL 1 Taksit Ücretsiz Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Yıl 260,00 TL 1 Taksit Ağır Tonajlı araçlar için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi En fazla 4 Gün 120,00 TL 1 Aylık 200,00 TL 3 Aylık 400,00 TL 6 Aylık 550,00 TL 1 Yıllık 850,00 TL

39 – OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK) 40 – ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ ŞEHİRİÇİ MÜCAVİR ALAN İLÇE SINIRI Otomobil : 280,00 TL 360,00 TL 550,00 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 450,00 TL 550,00 TL 700,00 TL Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 850,00 TL 1.000,00 TL 1.100,00 TL 41 – BİLBOARDLARA ASILACAK REKLAMLARA AİT KİRALAMA GÜN SAYISI VE ÜCRET TARİFE 42 – ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN ÜCRET TARİFE

GÜNDÜZ (08:00– 17:00) GECE (17:00 – 23:00) Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu 1.500,00 TL 1.500,00 TL Kokteyl ve Sergi Salonu 1.500,00 TL 1.500,00 TL Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu, Kokteyl ve Sergi Salonu 2.600,00 TL 2.600,00 TL Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu ( Özel Tiyatro ve Sinema İşletmecileri ) 3.000,00 TL 3.000,00 TL Sanat Atölyesi 750,00 TL 750,00 TL Resmi Kurumlar, Dernek, Oda, Siyasi Partiler 600,00 TL 600,00 TL Şehit Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezinde bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir.

AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFE KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFE Otomobil 34,00 TL 0-2 Saat Arası 10,00 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet 40,00 TL 24 Saatlik 14,00 TL Otobüs, Kamyon, Tır Çekici 50,00 TL Aylık Abone 350,00 TL İş Makinesi 73,00 TL Motosiklet Aylık Abone 210,00 TL

BİLLBOARDIN ÖN- ARKA YÜZ DÂHİL TEK BİLLBOARD BULUNDUĞU YER 10 GÜN 20 GÜN 30 GÜN 1 REKTÖR PROF. DR. ERDOĞAN BÜYÜKKASAP PARKI 240,00 TL 480,00 TL 720,00 TL 2 OSMANLI PARKI 480,00 TL 960,00 TL 1.440,00 TL 3 SAĞLIK PARKI 240,00 TL 480,00 TL 720,00 TL 4 AŞAĞI PINAR PARKI 240,00 TL 480,00 TL 720,00 TL 5 CUMHURİYET PARKI 480,00 TL 960,00 TL 1.440,00 TL 6 BULVAR ÜZERİ -İSTİKBAL KÖPRÜSÜ 975,00 TL 1.950,00 TL 2.925,00 TL 7 BULVAR ÜZERİ -ŞADAN BAKKAL KARŞISI 1.200,00 TL 2.400,00 TL 3.600,00 TL 8 BULVAR ÜZERİ- TOSYA ECZANESİ KARŞISI 975,00 TL 1.950,00 TL 2.925,00 TL 9 KIZ MESLEK LİSESİ KAVŞAĞI 750,00 TL 1.500,00 TL 2.250,00 TL 10 CUMHURİYET MEYDANI 1.200,00 TL 2.400,00 TL 3.600,00 TL

43 – SU BAĞLANTI ÜCRETİ Su Abone bağlantılarının Belediye çalışanları tarafından yapılması; 0-7 m’ye Kadar : 600,00 TL 7,00-15,00 m arası : 1.200,00 TL 15,00 m yukarısı : 1.800,00 TL olarak alınır. 44 – GENEL VE KISMİ TAMİRAT ÜCRETİ Çatı Onarımı, Taşıyıcı Sistem değiştirmeksizin dış cephe ve iç kısım duvarlarının değiştirilmesi, iskele kurularak mantolama, sıva ve boya yapılarak kapı ve pencere değiştirilmesi v.b. tamiratlara; Genel Tamirat ücreti : 2.000,00 TL Sadece kapı pencere değiştirilmesi, sıva, boya, badana yapılması v.b. tamiratlara; Kısmi Tamirat ücreti : 1.000,00 TL 45 – YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL VE RAPOR TANZİM ÜCRETİ İtfaiye yönetmeliği ve binaların yangından korunması Yönetmeliğine göre Belediyemize başvuruda bulunanlardan kontrol ve rapor tanzimi için alınacak ücretler: A) Konutlardan …………………………: 200,00 TL B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 400,00 TL C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 800,00 TL D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 1.200,00 TL 46 – İMAR YÖNETMELİĞİ BAHÇE MESAFELERİ AĞAÇ ÜCRETİ Konut, Konut + ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30,00 M2‘si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olamaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir. Belediyemiz tarafından kamunun kullanımına ayrılmış alana dikilmek üzere; 30 M2’de bir ağaç başına ücreti ……….. : 200,00 TL 47 – HAYVAN PAZARI GİRİŞ ÜCRETİ Küçükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 10,00 TL Büyükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 20,00 TL Boş Araç Giriş Ücreti : 20,00 TL 48- PROJE İNCELEME EKSPERTİZ ÜCRETİ : 400,00 TL 49- ASANSÖR TESCİL BELGESİ VE ASANSÖR KULLANIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ Asansör Tescil Belgesi ve Asansör kullanım izin Belgesi talep edenler alınacak ücretler: 01- 02- 03 arası durak : 1.200,00 TL 04- 05 arası durak : 2.000,00 TL 06 ve üzeri durak : 3.000,00 TL

50 – CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ ÜCRETİ İlçemizde faaliyet gösteren Otel, İçkili Lokanta, Restaurant, Kafeterya ve Çay Bahçesi gibi işyerlerinde Canlı Müzik yapmak isteyenlerden: Canlı Müzik İzin Belgesi : 3.000,00 TL ücreti alınır. 51 – VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ Kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerinin tamamından vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesine, Resmi Kurumlardan ücret alınmamasına ve bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret talebinde bulunulmamasına; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Emrinde Fosseptik Temizlik Hizmetlerinde kullanılmakta olan vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak; 0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede tank başı 500,00 TL/Tank KDV Dahil 7 Km den sonraki mesafede 500,00 TL/Tank+Her KM için 30,00 TL/Km KDV Dahil ücret alınır. 52 – KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME VİDANJÖR İŞ ARACININ ÇALIŞMA ÜCRETİ 0 ile 7 Km olan mesafede 3.000,00 TL/Saat (KDV Dahil) 7 Km den sonraki mesafelerde 3.000,00 TL/Saat+ her Km için 40 TL/Km (KDV dahil) 53 – OTOPARK ÜCRETİ 1 araçlık otopark ücretinin 1. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 100’ü olan 45.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 2. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 90’ı olan 40.500,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 3. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 80’i olan 36.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 4. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 70’i olan 31.500,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 5. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 60’ı olan 27.000,00 TL 1 araçlık otopark ücretinin 6. Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 50’i olan 22.500,00 TL

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 103

 

 

Belediyemizin 2024 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Tarife Cetvelleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 85 sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Belediyenin 2024 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Komisyon Raporu ve tarife cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2024 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi (B) fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2024 Mali Yılı Vergi ve Harçlar Gelir Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 104

 

 

 

 

Belediyemiz mülklerinde kirada bulunan şahısların 2024 Mali Yılı kira tespitleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken ve depolara ait kira cetvellerinin incelenmesinde; ilçenin muhtelif semtlerindeki kira rayiçleri de göz önüne alınarak, 2024 Mali Yılı kiralarında % 30 oranında artış yapılmasına, fakat 01 Ekim 2023 tarihinden sonra kiralayanlara ise % 20 oranında artış yapılmasına, dükkan kiralarının ekli listede gösterildiği şekilde uygulanmasına, kira bedellerinin Şubat-Nisan-Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte tahsiline, kira taksitlerini süresinde ödemeyen kiracılara 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmak sureti ile gecikme faizi alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

Karar Sayısı : 105

 

 

2024 Mali Yılında ilçemizde kurulacak pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

 

1-SEBZE PAZARI: Haftanın Pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinde müstahsil malı için ayrılan yerlerden hariç kalan yerlerde halka satış yapılacaktır. Kavun-Karpuz satışı da meyve-sebze satışı gibi Kapalı Pazar Yerinde yapılacaktır.

2-SEYYAR SATICILAR PAZARI: Giyim eşyası ve hazır elbise satıcıları; Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesindeki kapalı alanda (yeni yerinde), Arpa Pazarı Sokak ve Karabaş Sokak üzerinde açık alanda (gıda maddesi haricinde), diğer seyyar satıcılardan nalbur, hırdavat ve benzeri diğer ticaret erbabı kimselerin ise Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde satış yapılacaktır.

3-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinin alt katındaki otopark girişinde satış yapılacaktır.

4-PİRİNÇ VE BUĞDAY PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Yellikaş Mevkiinde Belediyemizce yapılan dükkânlarda satış yapılacaktır.

5-KIL VE TİFTİK PAZARI: Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde satış yapılacaktır.

6-DOKUMA-KUŞAK VE İPLİK PAZARI: Mutaflar çarşısında satış yapılacaktır.

7-SAMAN PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlık yanı Pirinç Pazarı karşısında satış yapılacaktır.

8-ODUN PAZARI : Ulu Camii önünde araç üzerinde satış yapılacaktır.

9-HAYVAN PAZARI: İhalesi yapılan Mezbahane ve Hayvan Pazarı yeri hizmete girinceye kadar, İbniselim Mahallesindeki mevcut hayvan pazarında satış yapılacaktır.

10-TOPTAN VE PERAKENDE MEYVE-SEBZE PAZARI: Cumhuriyet Mahallesindeki Kapalı Pazar Yerinde satış yapacaklardır.

11-MANAV YERİ: Pınarbaşı Mahallesi Düğün Salonu altındaki mevcut sebze-meyve halinde manavlar için ayrılan ve halen boş bulunan dükkânların atıl vaziyetten kurtarılması için buraların yazıhane, depo, büro, balık satışı ve deri satıcıları gibi meslek grubuyla iştigal edeceklere verilmek kaydıyla diğer meslek gruplarına da kiraya verilecektir.

12-Yukarıda gösterilen Pazar yerlerinden hariç yerlerde veya kaldırım, tretuvar üzerinde ve umumi caddelerde hiçbir surette sergi kurulması veya devamlı surette işgaline izin verilmeyecektir.

13-Hükümet binası önü ve civarında, çarşının muhtelif yerlerinde, Pazar Camiinin Haremi Şerif sayılan meydanlıkta (demir parmaklıkla ayrılan kısım) sergi açıp, satış ve ticaret yapmak, geçici olsa bile işgal etmek yasaktır.

14-Haftanın muayyen günlerde kurulmakta olan Pazar yerlerini işgal edenlerden m2 hesabı ile işgaliye ücreti alınacaktır.

15-HAMAL VE İŞÇİ PAZARI: Pazar Camii karşısı ve Ulu Camii önü köprüsü ile Küçükçay Köprüsü arasındaki yerde kurulacaktır.

 

Yukarıda maddeler halinde tespit edilen Pazar Yerlerini gösterir teklif Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2024 Mali Yılında aynen uygulanmak üzere gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 106

 

 

 

 

Belediyemizce 2024 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde “görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan, yapılan müzakere sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunun tespit etmiş olduğu miktarlar Meclis tarafından da aynen benimsenmiş olup, 2024 Mali Yılında Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürüne 1.100,00 TL, İtfaiye Çavuşuna 1.000,00 TL, Zabıta Memurlarına 1.000,00 TL, İtfaiye Erleri ve Şoförlerine de 900,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, 5724 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin zam ve düzenlemelerin senesi içerisinde yansıtılmayarak, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2024 Mali Yılı boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 107

 

 

 

 

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde verilecek yolluğun tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 sayılı Harcırah kanununun 8. maddesine göre üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek yolluk miktarının 4. derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2024 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde; 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesindeki amir hükme göre 4. dereceli memura ödenen yevmiye nispetinde yolluk ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 108

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine 2024 Mali Yılında toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir hükmü mevcut olduğundan; 2024 Mali Yılında gösterge ve katsayı artışları da yansıtılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 32. ve 39. maddelerinde zikredilen oranlar dikkate alınarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin 2024 Yılında katsayı artışına göre hesaplanarak meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında ödenmesine, yıl içerisindeki artışların huzur haklarına da yansıtılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 109

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarındaki Pazar yerindeki parseller için 2024 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2023 yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2024 Yılı kira işgaliyelerinin ticari yerlerde m2 fiyatının 650,00 TL, müstahsil yerlerde m2 fiyatının 400,00 TL, süt ve süt ürünleri satışı yapılan yerlerde m2 fiyatının 315,00 TL, yerli üreticilerin satış yaptığı yerlerde ise m2 fiyatının 300,00 TL olarak tespit edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 110

 

 

 

 

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki parseller için 2024 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki satış yerlerinin 2023 Yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2024 Yılı giyim pazarındaki satış yerlerinin kira işgaliyelerinin m2 fiyatının 850,00 TL olarak tespit edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 01/ 12/ 2023

 

Karar Sayısı : 111

 

 

Van İli, Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19.05.2005 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Erhan YÜKSEL’in babası Hasan YÜKSEL tarafından şehit oğlunun isminin uygun görülen bir yere verilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Şehit Polis Memuru Erhan YÜKSEL isminin İlçemiz Dilküşah Mahallesinde, Menderes Caddesini Kastamonu Caddesine bağlayan ve ekli krokide turuncu renkte gösterilen 5505 Sokak isminin değiştirilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi gereğince “Şehit Polis Erhan Yüksel” isminin verilmesine ve söz konusu kararın Mülki İdare Amirinin Onayına sunulmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01/ 12/ 2023

 

Karar Sayısı : 112

 

 

İlçenin Yavuzselim (Dilküşah) Mahallesinde tapunun F32d22d3a pafta, 310 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, BAĞ – BAHÇE alanı lejantına çevrilmesini talep eden taşınmaz sahibi Ayşe UZUNOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuzselim (Dilküşah) Mahallesinde tapunun F32d22d3a pafta, 310 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yerinde ve F32d22d3a paftasında Y=589600-589700 X= 4542100-4542200 koordinatları arasında kalan parselde yapılan incelemede, ASKERİ ALAN (Jandarma) yapılaşmasının tamamlandığı, çevre duvarlarının yapıldığı ve talep edilen 310 ada, 3 parselin Askeri Alan dışında kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak; talep edilen lejant değişikliği ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan kurum görüşünün alınmasına, kurum görüşü alındıktan sonra, uygun görüş neticesinde konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

Karar Sayısı : 113

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesi, Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 381 ada, 24 ve 25 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz malikleri İsmail ÖZABACI, Sait TEK, İsmail ZALİM ve Hüseyin SALİM ile F32d21c3a pafta, 381 ada 28 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için vekaletname alan Yusuf VARLIK isimli şahsın A 5 /3 4 TİCK — / 2,00 olan yapı nizamının, A 5 / 3 4 TİCK 0,60 / 2,00 olarak değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tadilat talep edilen 381 Ada, 24, 25 ve 28 parsel numaralı taşınmazların yerinde ve F32d21c3a paftasında Y=587400-587500 ve X= 4542300-4542400 koordinatları arasında yapılan yapılaşma şartları incelemesinde, KAKS’ın 2.00 olduğu, TAKS’ın ise verilmeyerek (—) şeklinde olduğu görülmüştür. Bu tarz uygulamanın yerleşik ve gelişme konut adaları için uygulandığı imar planı geneli incelemesinde görülmektedir. Buna yönelik ilçe uygulama imar plan notlarının 32. Maddesinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

2.00 olan KAKS yani emsal oranı,3-5 m olan çekme mesafeleri ve 4 olan kat adedi değiştirilmeden ticaret kullanımında olacak TAKS oranının olabildiğince artırılması ile ilgili, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesi 6. Fıkrasına göre “Ayrık ve blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS 0,40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip, TAKS verilmeyen parsellerde TAKS 0,60’ı geçmemek kaydıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.” uygulama yapılması istenmektedir. Bunun dışında herhangi bir değişiklik talebi bulunmamaktadır.

Bu duruma göre 381 ada, 24, 25 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu adanın (—) olan TAKS tanımının kaldırılarak KAKS = 2.00 olarak imar tadilatı her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c3a) (PİN) UİP 371036137 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

Karar Sayısı : 114

 

İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgah Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ isimli şahsın taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek imar planında kapalı olan meta yolun açılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar yolunun açılması ve imar tadilatının yapılması için, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar tadilat paftaları ve açıklama raporu doğrultusunda, imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi ile şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hacıpir Mahallesi, Namazgâh Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek meta yolun imar planında kapalı olduğu ve burada bulunan taşınmazların 3194 Sayılı İmar kanununa göre inşaat yapılamaz durumda olduğu gözlemlenmiştir. Mevcut kadastro yolunun imar yolu olarak işlenmesi uygun olacağından ve plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkeleri ile kamu yararına uygun olduğu görülerek, 01.09.2023 Gün ve 71 Sayılı Belediye Meclis kararı ile imar planında tadilat yapılması kabul edilmiştir.

Meclis tarafından kabul edilen söz konusu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000( F32d21c1b-F32d21c1c ve F32d21c2d) (PİN) UİP 371036087 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

Karar Sayısı : 115

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar tadilat paftaları ve açıklama raporu doğrultusunda, imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi ile şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 370 Ada,1 parsel numarasında 1/1000 ölçekli ilçe uygulama imar planının F32d21c2d paftasında, Y= 587300-587400,X= 4542800-4542900 koordinatları arasında ASKERİ ALAN lejantındaki taşınmazın 21.02.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından, Sağlık Bakanlığı (Halk Genel Müdürlüğü) Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği müracaat evrakı ekinde görüldüğünden, imar planında tadilat yapılarak SAĞLIK TESİS ALANI E=1,50 lejantına çevrilmesi ve ilçe imar planına işlettirilmesi bölgede ihtiyaç olduğundan ve kamu yararına olacağından, 03.08.2023 Gün ve 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planında tadilat yapılması kabul edilmiştir.

Meclis tarafından kabul edilen söz konusu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C2D) (PİN) UİP 371036045 – 1/5000 (F32D21C) NİP 371036046 olan ve Şehir plancısı Gül KESKİN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01/ 12/ 2023

 

Karar Sayısı : 116

 

 

İlçemizde futbol başta olmak üzere değişik branşlarda faaliyet gösteren Tosya Spor ve Tosya İdman Yurdu Kulüplerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri adına Belediyemizin nakdi yardım yapması ile ilgili taleplerine istinaden, bu iki kulübümüz için nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendindeki (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012 tarih ve 6360/17 md.) “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” fıkrasına istinaden, İlçemizde futbol başta olmak üzere değişik branşlarda faaliyet gösteren ve ilçemizi başarı ile temsil eden kulüplerimizin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri adına sporu teşvik amacı ve deplasman giderleri için Tosya Spor Kulübüne 150.000,00 TL ve Tosya İdman Yurdu Spor Kulübüne 150.000,00 TL tutarında “nakdi yardım” yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 117

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL tarafından, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayarak K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F23d22c1a paftasında, X=4543400-4543600, Y=590500-590700 koordinatları arasında kayıtlı taşınmazın sahibi Ali BÜLBÜL tarafından, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayarak K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 12 / 2023

 

Karar Sayısı : 118

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuzselim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32d22c1a ve F32d22c1d paftalarında, Y=590500-590700, X=4543200-4543700 koordinatları arasında mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Tosya Belediyesi adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi