2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 30

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş) kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyesi : Mustafa MOLA (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi : Ahmet BÜYÜKACAR (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve 2023 Yılı Nisan Ayına kadar görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 31

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun üye sayısı ve süresinin tespiti ile üyelerin açık oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinde; “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur ve İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesine (3 MHP – 2 AKPARTİ) ve bir yıl süre ile görev yapmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyona;

1-Nafiz TEKELİ, 2-İsmail ÖLMEZ, 3-Ahmet ÖZELMACI,

4-İsmail YAVUZ, 5-Hülya VANLI

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,

İmar ve Bayındırlık Komisyona;

1-Mustafa MOLA, 2-Sefa ABAYIN, 3-Ahmet BÜYÜKACAR,

4-Orhan CIĞA, 5-Fatih DOĞRAMACI

İlgili komisyonlara seçilmelerinin tasvibine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 32

İlçemiz genelinde otopark bölge ve gruplarının yeniden belirlenerek, otopark yönetmeliği hükümlerince değer tespitlerinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Parselinde otopark tesisi olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile ilçemiz cadde ve sokaklara göre aşağıda çizelge halinde gösterilen 10 (on) Adet Bölge ve Gruplar belirlenmiş olup,

 

OTOPARK BÖLGE VE GRUPLARI

1. BÖLGE 2. GRUP HÜKÜMET CADDESİ VE RIHTIM BOYU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 5. GRUP HÜKÜMET CADDESİ VE RIHTIM BOYU CADDESİNE CEPHESİ OLMAYAN PARSELLER

2. BÖLGE 1. GRUP ÇİFTÇİ SOKAĞA CEPHESİ OLMAYAN BÜTÜN PARSELLER 5. GRUP ÇİFTÇİ SOKAĞA CEPHESİ OLAN PARSELLER

3. BÖLGE 1. GRUP KASTAMONU CADDESİ VE 100. YIL CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 2. GRUP ATATÜRK CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER – KASTAMONU CADDESİNE CEPHELİ PARSELLER HARİÇ KASTAMONU CADDESİ İLE KALFA SOKAK ARASINDA KALAN PARSELLER 3. GRUP 100. YIL CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİNE CEPHELİ PARSELLER HARİÇ 100. YIL CADDESİ İLE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA KALAN VE NAMAZGÂH CADDESİ ŞEHİT HAMZA SOKAĞA KADAR OLAN PARSELLER

4. BÖLGE 2. GRUP ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CADDESİ, 100. YIL CADDESİ, KASTAMONU CADDESİ VE METİN YÜKSEL KARAKAŞ CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 100.YIL CADDESİNE CEPHELİ PARSELLER HARİÇ 100.YIL CADDESİ İLE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER – KASTAMONU CADDESİNE CEPHELİ PARSELLER HARİÇ KASTAMONU CADDESİ İLE MENDERES CADDESİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER 3. GRUP KASTAMONU CADDESİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ KASTAMONU CADDESİ İLE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER 6. GRUP RECEP TAYYİP ERDOĞAN CADDESİ VE MENDERES CADDESİNİN KASTAMONU YÖNÜNDE KALAN PARSELLER

5. BÖLGE 2. GRUP ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CADDESİ, 100. YIL CADDESİ VE PROF.DR.ALİ BARDAKOĞLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 3. GRUP İPEK YOLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER – 100.YIL CADDESİNE CEPHELİ PARSELLER HARİÇ 100.YIL CADDESİ İLE OSMANLI CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER 4. GRUP İPEK YOLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ İPEK YOLU CADDESİ İLE KASTAMONU CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER

6. BÖLGE 2. GRUP PROF.DR. ALİ BARDAKOĞLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 3. GRUP ŞHT.TĞM. YAVUZ ERACAR CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 4. GRUP PROF.DR. ALİ BARDAKOĞLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ PROF.DR. ALİ BARDAKOĞLU CADDESİNİN GÜNEY VE GÜNEY DOĞU YÖNÜNDE KALAN PARSELLER 6. GRUP İPEK YOLU CADDESİ VE ŞHT.TĞM. YAVUZ ERACAR CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ İPEK YOLU CADDESİNİN GÜNEY DOĞU YÖNÜNDE KALAN PARSELLER

7. BÖLGE 2. GRUP PROF.DR. ALİ BARDAKOĞLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 3. GRUP OSMANLI CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 4. GRUP ATATÜRK CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 5. GRUP OSMANLI CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ OSMANLI CADDESİ İLE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER

8. BÖLGE 4. GRUP ATATÜRK CADDESİ VE METAL SANAYİ CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER – METAL SANAYİ CADDESİ İLE GAZNELİLER CADDESİNİN DOĞU YÖNÜNDE KALAN PARSELLER 6. GRUP METAL SANAYİ CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ VE GAZNELİLER CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER

9. BÖLGE 3. GRUP İPEK YOLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER 4. GRUP İPEK YOLU CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ İPEK YOLU CADDESİ İLE YUSUF GÜNAY CADDESİ ARASINDA KALAN PARSELLER 5. GRUP YUSUF GÜNAY CADDESİNE CEPHESİ OLAN PARSELLER HARİÇ YUSUF GÜNAY CADDESİNİN KUZEY YÖNÜNDE KALAN PARSELLER

10. BÖLGE 4. GRUP TAŞ ÇEŞME SOKAĞA CEPHESİ OLAN PARSELLER 5. GRUP TAŞ ÇEŞME SOKAĞA CEPHESİ OLMAYAN BÜTÜN PARSELLER

./..

İlçemizde tespit edilmiş olan 10 (On) Adet Bölge Otoparkı ile ilgili parselinde otopark tesisi olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile;

 

1 araçlık otopark ücretinin 1.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 100’ü olan 30.000,00-TL

1 araçlık otopark ücretinin 2.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 90’ı olan 27.000,00-TL

1 araçlık otopark ücretinin 3.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 80’i olan 24.000,00-TL

1 araçlık otopark ücretinin 4.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 70’i olan 21.000,00-TL

1 araçlık otopark ücretinin 5.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 60’ı olan 18.000,00-TL

1 araçlık otopark ücretinin 6.Grup tarifesinden birim otopark bedelinin % 50’i olan 15.000,00-TL

Olarak ücretlerinin tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 33

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde tapunun F32d22d1c pafta, 323 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Havva KADİROĞLU isimli şahsın taşınmazının bulunduğu alandaki imar yollarının kadastro yoluna uymadığından kendi mülkiyetinden daha fazla miktarda yer alındığı beyanla imar yollarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ve açıklama raporunun onanıp onanmayacağının Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde tapunun F32d22d1c pafta, 323 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama İmar Planının F32D22D1C paftasında Y=589000-589100, X=4542500-4542600 koordinatları arasında yer almaktadır. Talep edilen imar tadilatı yoğunluk, emsal ve kat artışı ile ilgili olmayıp, 10 m lik trafik yolu ile 7 m lik yaya yolu aynı yönde paralel şekilde ve aynı büyüklükte kaydırıldığında, bu yolların çevresinde Bağ-Bahçe Nizamlı Alanlar olduğu için kullanımın alan büyüklükleri de değişmeyecektir. Yapılacak değişiklik ile Sosyal ve Teknik Altyapı kullanımlarında, bunların standartlarında ve büyüklüklerinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı görüldüğünden, planın Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarında da bir azalış olmayacaktır.

Değişiklik talebinin uygulanmakta olan planın ana ulaşım şemasını, ana kararlarını ve plan bütünlüğünü etkilemeyeceği, planın Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının standartlarını bozmayacağından, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Plan Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1c) (PİN) UİP 37356496 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 34

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK, Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların talep dilekçelerine istinaden, Kösen Köyü sınırları içerisinde bulunan yerlere su aboneliklerinin verilip verilmeyeceği ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK, Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların taleplerinin yeraltı barajı su kaynağının kullanıma alınmasından sonra tekrar değerlendirilmek üzere reddedilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 35

Cumhuriyet Mahallesi Yazıçam Mevkiinde ilçe uygulama imar planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde kalan, tapunun 78 pafta, 1262 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı D 100 Devlet Karayoluna cepheli mülkiyeti Mustafa EFEOĞLU adına kayıtlı tarla ve kargir ev vasıflı taşınmaza Ticari Tesis-Lokanta-Yöresel Ürün Satışı-Oto Yıkama ve Lastik Tamir yapımı için ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Yazıçam Mevkiinde ilçe uygulama imar planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde kalan, tapunun 78 pafta, 1262 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı D 100 Devlet Karayoluna cepheli mülkiyeti Mustafa EFEOĞLU adına kayıtlı tarla ve kargir ev vasıflı taşınmaza Ticari Tesis-Lokanta-Yöresel Ürün Satışı-Oto Yıkama ve Lastik Tamir yapımı ile ilgili olarak; Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş ve Tarım İl Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinin (d) bendi kapsamında ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Belgesi gerektiği belediyemize bildirilmiştir.

11.05.2018 tarihli Kastamonu İli Toprak Koruma Kurulu Karar Tutanağı doğrultusunda, ilçe imar planı dışında kalan alanlar için Kamu Yararı kararının alınması istenmektedir.

S.NO MAHALLE ADA PARSEL TAPU CİNSİ ARAZİ SINIFI PARSEL ALANI

1 Cumhuriyet 1262 3 TARLA ve KARGİR EV MUTLAK TARIM M.T.A 29.200,00 M2

Söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 36

İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafınan, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna Cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m, diğer kısımlarının ise K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C1A-F32D21C1B paftalarında, Y=590800-591000, X=4543400-4543700 koordinatları arasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafınan, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna Cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m, diğer kısımlarının ise K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 37

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 47. Maddesinde yer alan kaplama ve tamiratlar ücret tarifesinin (sathi kaplama, sıcak asfalt yaması, beton parke taşı) artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden güncellenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetveli Belediye Meclisinin 02.12.2021 Gün ve 112 sayılı Kararı ile tespit edilerek yürürlüğe girmiş olup, ülkemiz genelinde mal ve hizmet alımlarındaki yüksek artışlardan dolayı, 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 47. Maddesinde yer alan kaplama ve tamiratlar ücret tarifesinin (sathi kaplama, sıcak karışım kaplamalı asfalt yaması, beton parke taşı) artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden güncellenmesi gerektiğinden, talep edilen söz konusu ücret güncellemelerinin günün koşullarına göre tespit edilebilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 38

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesi No:60 Kat:2 adresinde Türkiye Kamu Sen Tosya Platformu adına ihale edilen işyerinin ihale süresi bitmiş ve ihale bitim tarihinden itibaren 01.07.2021-31.12.2021 dönemine ait 1.951,00 TL ecrimisil kira girilmiş olup, söz konusu ecrimisil kiranın alınmaması ile ilgili Türkiye Kamu Sen Tosya Platformu adına Yılmaz ALKAYA’nın talep dilekçesine istinaden, kira borcunun alınıp alınmayacağı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesi No:60 Kat:2 adresinde Türkiye Kamu Sen Tosya Platformu adına ihale edilen işyerinin ihale süresi bitmiş ve ihale bitim tarihinden itibaren 01.07.2021-31.12.2021 dönemine ait 1.951,00 TL ecrimisil kira girilmiş olup, söz konusu ecrimisil kiranın alınmaması ile ilgili Türkiye Kamu Sen Tosya Platformu adına Yılmaz ALKAYA’nın talebinin uygun görülmeyerek reddine, tahakkuk eden ecrimisil kiranın alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 39

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2021 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2021 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2022

Karar Sayısı : 40

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde bulunan Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yer alan Şehit Mustafa Kaymakçı Konferans Salonunun Sinema Salonu olarak 26.03.2019 tarihinde kiraya verilmiş ve kira sözleşmesine göre 26.03.2022 tarihi itibariyle kira süresi sona ermiş olup, söz konusu ihale süresinin 5 yıla çıkartılması ve kira ücretinin aydan aya (12 eşit taksit) tahsil edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Belediye mülklerinin süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar verme yetkisi Encümene, yine Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükmü gereğince üç yıldan fazla kiralanmasına karar verme yetkisi ise Meclise verildiğinden; İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesi, No:11 de bulunan Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi Zemin Katında Büfe ve 192 koltuklu Şehit Mustafa Kaymakçı Konferans Salonunun Sinema İşletmeciliğinin kira ihale süresinin 5 (beş) yıl olarak tespitine ve kira ücretinin aydan aya (12 eşit taksit) tahsil edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.