Tosya Belediyesi Encümeni’nin 12.02.02 tarih ve 63 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında düzenlenen parselasyon uygulaması

Posted in: