2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 110

Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2022 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı içerisinde yer alan 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde, Gelir Bütçesi ise Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması düzeyinde ele alınarak incelemesinin yapıldığı ve yapılan incelemede; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak herhangi bir gelir kaleminin konmadığı, Belediye Bütçesinden ayrılması gereken Kanuni payların formülüne uygun hesapları yapılarak tertiplerine ilişkin ödenek konulduğu, Belediye borçlarına ilişkin yeterli ödenek konulduğu, personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların incelenmesinde Yasalara ve Yürürlükteki Mevzuata uygun ödenek konulduğu, Personel Giderlerinin Bütçe toplamının %30’unu aşmadığı, Vergi ve Harç Tarifelerinin Kanunlarda belirtilen şekilde ve Belediye grupları göz önünde bulundurularak konulduğu, birimlerin hizmet gerekçelerinde belirttikleri ve talep ettikleri ödeneklerin belediyenin görevleri arasında olduğu, sayman tarafından birleştirilen ve birimlerden gelen ödenek taleplerinin gerçekleri yansıttığı, ödenek tekliflerinin Belediyemizin Sekizinci Beş Yıllık Çalışma Plan ve Programlarına uygunluğu görülerek;

 

2022 Mali Yılı Gider Bütçesine

01. Genel Kamu Hizmetleri İçin Toplam : 46.176.650,00 TL

02. Savunma Hizmetleri İçin Toplam : 51.000,00 TL

03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İçin Toplam : 516.040,00 TL

04. Ekonomik İşler ve Hizmetler İçin Toplam : 22.155.510,00 TL

05. Çevre Koruma Hizmetleri İçin Toplam : 3.480.010,00 TL

06. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İçin Toplam : 4.109.010,00 TL

08. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri İçin Toplam : 1.403.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 77.891.220,00 TL ödenek konulmasına;

 

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesine

01. Vergi Gelirleri İçin Toplam : 6.235.100,00 TL

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 13.078.800,00 TL

04. Alınan Bağış ve Yardımlar İçin Toplam : 6.950.000,00 TL

05. Diğer Gelirler Toplamı : 49.825.320,00 TL

06. Sermaye Gelirleri Toplamı : 1.802.000,00 TL

+ .

Olmak üzere toplam 77.891.220,00 TL

 

gelir tahmininde bulunmak suretiyle Bütçe denkliği sağlanmış, bütçe denkliğine etki eden 2022 Mali Yılında Analitik Bütçe tekniğinde Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması Bölümünün diğer yükümlülükler başlığının İller Bankasından Borçlanma bölümüne 7.000.000,00 TL tutarında borçlanma yapılacağı göz önüne alınarak Bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu Bütçe Tasarısında görüldüğünden; 2022 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 111

Belediyenin 2022 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen ve Plan-Bütçe Komisyonunca incelenerek Meclise tevdii edilen 13 (onüç) maddeden ibaret “Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi”, madde madde görüşülmesi ve yine madde madde oylama yapılması neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince; 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

 

Karar Sayısı : 112

 

 

 

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespiti ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 94 Sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Ücret Tarife Cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince aşağıda olduğu gibi hazırlanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

2022 MALİ YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ 1 – KALDIRIM, PARKE, ASFALT ONARIM ÜCRETİ Su ve kanalizasyon yapımı esnasında Kaldırım, Asfalt, Beton kaplama veya parkenin bozulması halinde: Fen işleri Müdürlüğünce verilecek analiz raporuna göre fiyat tespiti yapılarak ücret alınır. 2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜÇRETİ

S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI 1 YOL BORDÜRÜ 15,25 TL / Adet 2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 16,10 TL / Adet 3 BAHÇE BORDÜRÜ 13,56 TL / Adet 4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 14,41 TL / Adet 5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 32,20 TL / M2 6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 33,05 TL / M2 7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 32,20 TL / M2 8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 33,05 TL / M2 9 KELEBEK PARKE TAŞI 32,20 TL / M2 10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 33,05 TL / M2 8 ŞEV TAŞI 15,25 TL / ADET 9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 16,10 TL / ADET 10 Q 30’LUK BETON BÜZ 67,80 TL / Adet 11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 203,39 TL / Adet 12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 179,66 TL / Adet 13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 182,20 TL / Adet 14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 15,25 TL / Adet 15 MEZAR TAŞI 118,64 TL / Takım Fiyatlarda KDV Hariçtir.

3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜÇRETİ

Sıra No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI 1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 555,00 TL / Saat 2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 288,00 TL / Saat 3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 780,00 TL / Saat 4 BÜYÜK SİLİNDİR 350,00 TL / Saat 5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ 185,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 8,00 TL İlave) 6 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 320,00 TL / ½ Saat (7 km yi geçince, 1 km için 6,60 TL İlave) 7 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 237,00 TL / ½ Saat (7 km yi geçince,1 km için 6,60 TL İlave ) 8 SU TANKI (SEYYAR) 94,00 TL / Tank 9 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 765,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 16,00 TL İlave ) 10 HİDROMEK KATO 102 S 350,00 TL / Saat 11 CATERPILLER GREUDER CAT 430,00 TL / Saat 12 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 288,00 TL / Saat 13 PALETLİ DOZER 780,00 TL / Saat 4 – KANALİSAZYON BAĞLANTI İŞÇİLİK ÜCRETİ Mevcut Parselden ana kanalizasyona kadar olan bağlantıda malzeme ve işçilik Belediyemizden olmak üzere 1 Metre tülünden bağlantı ücreti 0-7 m’ye Kadar : 130,00 TL 7,00-15,00 m arası : 260,00 TL 15,00 m yukarısı : 390,00 TL olarak alınır. 5 – KANALİZASYON KATILIM ÜÇRETİ İnşaatı bitirilen her daire başına Kanalizasyon Katılım Payı Meskenlerden 380,00 TL alınır. Ticarethane ,Fabrika ve Atölyelerin Kanalizasyon Katılım Payı 7,00 TL/m2 6 – MEZAR SATIŞ ÜÇRETİ İlçenin Bahçelievler Mahallesi Asri Mezarlıkta bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu mezarlık düzenleme alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı aşağıda tespit edilen bedeller üzerinden yapılacaktır.

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar 1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık 950,00 TL x Adet 1.150,00 TL x Adet 1.450,00 TL x Adet 1.725,00 TL x Adet

3 Nolu Mezarlıklar 1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık 510,00 TL x Adet 690,00 TL x Adet 870,00 TL x Adet 1.150,00 TL x Adet 7 – MEZAR KAZMA İŞÇİLİĞİ Belediyemiz tarafından kazılan her mezar için KDV dâhil 150,00 TL ücret alınır. 8 – DÜĞÜN SALONU ÜÇRETİ Belediyemize ait düğün salonunun kiralanması halinde: taban fiyat

PINAR TARAFI ÇAY TARAFI Gündüz ve Gece Açıldığında (1 Günlük) 2.750,00 TL 2.750,00 TL Sadece Gece Açıldığında (1 Gecelik) 1.750,00 TL 1.750,00 TL Sadece Gündüz Açıldığında (1 Gündüz) 1.500,00 TL 1.500,00 TL Toplantılar için ( Her türlü Toplantı ve Konferanslarda ) Toplantılar için gündüz açıldığında 1.500,00 TL 1.500,00 TL Toplantılar için gece açıldığında 1.500,00 TL 1.500,00 TL Salonda bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir.

Düğün Salonu kiralanıp bedeli ödendiğinde rezervasyon iptal edilirse (Evlenme Feshi dahil) talep edildiğinde yatırılan bedelin tamamı iade edilir. Her türlü vergi, harç kiralayandan iadede kesilir. 9 – MASA VE SANDELYE KİRA ÜÇRETİ 1. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Sandalye verildiğinde her birinden … 3,00 TL 2. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Masa verildiğinde her birinden ….… 30,00 TL kira ücreti alınır. KDV Dâhildir. 10 – CENAZE NAKİL ÜÇRETİ Cenaze ilçe dışına nakledilmek istenildiğinde nakil işi Belediye Başkanının iznine tabi olup, gidiş dönüş Km Ücreti Encümence yapılacak tespite göre nakil ücreti alınır. KDV dahildir. 11 – BANDO ÜCRETİ A) İlçe içinde düğün için talepte bulunanlar için…… 9.000,00 TL B) İlçe dışına Belediyemiz aracı ile gidildiğinde…….. 10.000,00 TL C) Resmi dairelerin taleplerinden ücret alınmaz. KDV dâhildir. 12 – İLAN ÜÇRETİ A) Hoparlör ile yapılacak ilanların her defasından …………………………………………… 50,00 TL B) Mesai saati dışında ve tatil günlerinde ilanlarda………………………………………….. 80,00 TL C) Vasıtalarla belediyemizin göstereceği yerde durarak yapılan İlanlarda günde. 200,00 TL D) Vasıtasız durarak veya gezerek belediyenin göstereceği yerde sedalı ilan yapanlardan günde……………………………………………………………………….…………… 210,00 TL E) Reklam mahiyetinde olan ilanların her defasından……………………………………….. 50,00 TL İcra Dairelerinden gelen İcra, İflas ve İzaleyi Şuuyu İlanlarından beherinden… 115,00 TL ücret alınır. Ücretlere KDV dâhildir. Resmi Dairelerin, Okulların, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Derneklerin, Spor Kulüplerinin yaptıracakları amme menfaatine hadim olan ilanlar ve Siyasi Partilerin misafirleri için yapacağı davet ilanları ile bayram tebriklerinden ücret alınmaz. 13 – HAYVAN KESİM ÜÇRETİ Belediyemiz mezbahanesine hayvan kesimi için yapılan müracaatlarda; A) Büyükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı …………….……………: 150,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan; Kasaplar ve Ticaret Erbabı Kesimi ………………..: 25,00 TL Kesim ücretlerine KDV dâhildir. 14 – ET TAŞIMA ÜÇRETİ A) Büyükbaş Hayvanlardan ……………………. : 50,00 TL B) Küçükbaş Hayvanlardan ……………………. : 10,00 TL C) Sakatat 1 Takım (Sakatat mezbahada alınırsa….: 18,00 TL Et taşıma ücreti alınır. Ücretlere KDV Dâhildir. 15 – KANTAR TARTI ÜÇRETİ Tartılan her cins mal ve mahsulden Kg. başına ……………. 0,12 TL Ücret alınır. Tartılan mal ve mahsulden alının bedel asgari …………..… 1,80 TL’den az olamaz. 16 – SESLENDİRME CİHAZI ÜÇRETİ Düğün dernek ve konferanslarda belediyemize ait seslendirme cihazı talep edildiğinde günlük ………………………………………… : 700,00 TL ücret alınır. Düğün dernek ve konferanslara seslendirme cihazının verilmesi Başkanlığın onayına tabidir. (Ücrete KDV Dâhildir.)

17 – SU NAKLİYE ÜÇRETİ Belediyemize ait itfaiye arozözleri ile ilçe içine su nakledildiğinde : A) Tankerle Nakliye (Şehir dışı) 7 Km ye kadar (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ………………………. 400,00 TL B) Tankerle Nakliye (Şehir içi ) 1-7 Km arası (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………..………….. 200,00 TL C) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Büyük ) ……………………………………………….……… 100,00 TL D) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Küçük ) ………………………………………………….…… 50,00 TL E) Kanalizasyon ve Tuvaletlere su basma ücreti (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………….. 200,00 TL Ücret alınır. Alınan ücretlerde KDV Dâhildir. 18 – KOMİSYON ARAÇ ÜÇRETİ Belediyemiz Fen ve Zabıta elemanlarının işyerlerinin inceleme konusu olan mevzuları, kullanma ruhsatı verilecek binaları mahallinde incelenmesi esnasında belediyemizce Komisyon ve araç ücreti olarak ……………………: 100,00 TL ücret alınır. 19 – RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜÇRETİ Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin açılmasından önce yapılacak olan kontrollere gidilmesinde ( Fen, İtfaiye, Sağlık Kurulu) raporlarından …………: 420,00 TL İnşaatlar da yapı kullanma izni alanlar ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ 1 m2 – 100 m2 arası 380,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 506,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 635,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 950,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 886,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 1.392,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 1.265,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 1.900,00 TL 1501 m2 – 2000 m2 arası 1.582,00 TL 1501 m2 üstü 2.530,00 TL 2001 m2 üstü 2.024,00 TL İmar dışı alanlardan 200,00 TL ücret alınır. İbadethanelerden Ruhsat Heyeti Kontrol Ücreti alınmayacaktır. 20 – ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ RUHSAT ÜÇRETİ Beşevler – Siteler-Otogar-Madeni Eşya Sanayi Sitesi- Hastane hatlarında çalışmak ve yönetmeliğine göre hareket etmek şartıyla Belediyece çalışma ruhsatı verilen şehir içi dolmuşlarından peşin olarak 500,00 TL ücret alınır. Ruhsat almayanlara kanuni gecikme zammı uygulanır. Bilet ücretleri Encümence belirlenir. 21 – TİCARİ TAKSİ İZNİ ÜÇRETİ İlçe içi ve mücavir alanlarda belediyemizce belirlenen duraklarda faaliyet gösteren ticari taksilerden çalışma ruhsatı verilenlerden 190,00 TL ücret alınır. 22 – BASILI EVRAK-İMAR DURUMU-TAAHHÜTNAME TASTİK VE PROJE TARAMA ÜÇRETİ A) Belediyemizce mükelleflere verilecek her türlü basılı evrakların takımından…….. : 185,00 TL B) Belediyemizce fotokopi çekilen kayıt ruhsat harcı belgesinden ………………………..: 45,00 TL C) İmar Durumu Belgesi Zemin Etüt kontrolü ve Onay Ücreti ……………………………..: 1.050,50 TL D) Proje Tarama Ücreti …………………………………………………………………………………………..: 10,00 TL E) İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar tarafından Belediyemize ibraz edilmesi gereken Taahhütnamelerin tasdiki Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacağından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. 1- Mühendisler için Taahhütname Tasdik Ücreti ……..: 225,00 TL 2- Mimarlar için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………: 225,00 TL 23 – BİNA ABLİKASYON KONTROL ÜÇRETİ Belediyemizden bina inşaat ruhsatı alan kişilerden projelerin arsa üzerine aplikelerinden ve arsa, bina aplikasyon kontrollerinde alınacak ücretlerle Belediyemize ait Total Station Harita Ölçüm Cihazının teknik personel nezaretinde Resmi Kurum ve özel şahıslara kullanılması durumunda aşağıdaki çizelgeye göre ücret alınır. TAPU MİKTARI TOTAL STATİON ABLİKASYON M2 KİRALAMA ÜÇRETİ ÜCRETİ

0 – 500 M2 195,00 TL 270,00 TL 501 – 1000 M2 210,00 TL 280,00 TL

1001 – Yukarısı 225,00 TL 350,00 TL İMAR DIŞI 225,00 TL 200,00 TL 24 – İSKELE KİRA ÜÇRETİ: Belediyemizce vatandaşların talebi üzerine demir iskelenin 1 M2’si 2,50 TL ücretle kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 25 – KÖPEK TASMA ÜÇRETİ: Köpek Tasma ücreti olarak ……………….: 115,00 TL ücret alınır. 26 – YANGIN RAPOR TANZİM ÜÇRETİ Bir konut, işyeri ve müessesenin yangından sonra sahibinin talebi üzerine İtfaiye Amirliğince tanzim edilecek yangın raporlarından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. A) Konutlardan …………………………: 90,00 TL B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 175,00 TL C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 360,00 TL D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 500,00 TL 27 – KAZI ÜCRETİ Resmi Kurumların ham yollarda yapacağı kazılarda Fen İşleri Müdürlüğü raporu ve karşılıklı kurumlar arası protokollere göre ücret alınır. 28 – MOTOPOMP ÜÇRETİ Vatandaşların müracaatı ile su tahliyesi işlemlerinden 1 saat için motopomp Ücreti olarak 190,00 TL ücret alınır. Doğal afetlerden yağmur ve sel felaketlerinin sebep olduğu tahliye işlemlerinden ücret alınmaz. 29 – KAPI NUMARA LEVHASI ÜÇRETİ Belediyemiz Numarataj bürosundan binalar için alınacak kapı numarası levhaları İçin Aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. Kapı numara levhası ücreti ……….. : 48,00 TL 30 – KAYIT ÜÇRETLERİ Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest fen elemanlarından, belediyemize kayıt yaptıracaklardan: İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN: Taşoranlardan, Müteahhit ve Şantiye Şeflerinden, Mühendis ve Mimarlardan, Sürveyanlardan,

Keşif Bedeli Ödenecek Tutar Keşif Bedeli Ödenecek Tutar 1,00 TL – 1.000.000,00 TL 1.450,00 TL 1.000.000,01 TL – 2.000.000,00 TL 2.8750,00 TL 2.000.000,01 üzeri 4.025,00 TL Ücret alınır. Alınacak ücret 1.450,00 TL’den aşağı olamaz. 31 – YETERLİLİK BELGELERİNDEN KEŞİF BEDELİ 1 : Keşif Bedeli 0 ila 500.000.00 TL arası 600,00 TL ücret alınır. 2 : Keşif Bedeli 500.000.00 TL’den yukarı olanlar 1.165,00 TL ücret alınır. 32 – TİCARİ SİCİL TASTİKLERİNDEN ve MENŞE ŞEHADETNAMESİNDEN: 1 : Bilumum Şirket ve Müteahhitlerden ………………………..… : 350,00 TL 2 : Diğer Ticaret erbaplarından …………………………………….……: 223,00 TL

İLK KAYIT VİZE YAPTIRANLAR MİMARLARDAN……………………… : 4.900,00 TL MİMARLARDAN……………………… : 1.350,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 1.725,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 610,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 2.250,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 740,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 1.725,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 610,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 4.900,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 1.350,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 1.725,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 610,00 TL

3 : Şehir dışına gönderilen canlı hayvan muayenesinden …..: 18,50 TL Ücret alınır. 33 – KUM ŞATIŞ ÜÇRETLERİ 1. 0-3 İnce Kum……………………………………………: 120,00 TL / M3 2. Elek üstü Malzeme…………………………………….. : 60,00 TL / M3 3. 3-7 Kum ……………………………………………….. : 60,00 TL / M3 4. 7-15 Mıcır ………………………………………………: 60,00 TL / M3 5. 15-22 Mıcır ……………………………………………..: 60,00 TL / M3 6. Beton Kumu …………………………………………….: 65,00 TL / M3 7. Filler……….…………………………………………….: 60,00 TL / M3 Kum satış ücretlerinde KDV dahildir. 35 – SICAK-SOĞUK ASFALT ÜÇRETİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları ve analizlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Kesif ve Raporlarına göre Belediye Encümeninin tespit edeceği fiyatlara göre ücret alınır. Ücrette K.D.V. Hariçtir. 36 – GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜÇRETİ Akaryakıt, Lpg, Dinlenme Tesislerinden …………………: 1.900,00 TL Diğerleri …………………………………………………..…………… : 950,00 TL 37 – NİKÂH ÜCRETİ Evlendirme Dairesinde Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 150,00 TL ücret alınır. Evlendirme Dairesi Dışında Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 141. maddesinde evlenme töreninin “evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” amir hükmü gereğince; 1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır. 2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 150,00 TL ücret alınır. 3 – Nikâh akitlerinin Belediyemiz sınırı içinde veya mücavir alan dâhilinde bulunan herhangi bir yerde yapılması istenildiğinde: Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde Resmi Tatil ve Mesai Saatleri Harici Günlerinde 1- Nikah………… : 250,00 TL 1- Nikah………. : 450,00 TL 38 – OTOBÜS VE MİNİBÜS TARİFESİ

HATLARIN ADI TAM BİLET ÜCRETİ TENZİLATLI TARİFEYE TABİ ÖĞRENCİLER ŞEHİR MERKEZİ-DÖRTYOL-SİTELER 3,00 TL 2,00 TL TOSYA-DERİNGÖZ-TOPSAKAL-YAZIÇAM 4,00 TL 2,50 TL TOSYA-AKÇAKAVAK (PAPAZÖNÜ) 5,00 TL 3,00 TL TOSYA-SULUCA 6,00 TL 3,50 TL TOSYA-AKBÜK 6,00 TL 3,50 TL 39 – VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ Kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerinin tamamından vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesine, Resmi Kurumlardan ücret alınmamasına ve bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret talebinde bulunulmamasına; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Emrinde Fosseptik Temizlik Hizmetlerinde kullanılmakta olan vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak; 0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede tank başı 165,00 TL/Tank KDV Dahil 7 Km den sonraki mesafede 165,00 TL/Tank+Her KM için 9,00 TL/Km KDV Dahil ücret alınır.

40 – SU ABONELERİNE UYGULANACAK 2022 TARİFE CETVELİ A) MESKENLER İÇİN : a) İlçe Merkezinde Meskûn Sahada 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….………………… : 3,00 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………………. : 5,76 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….……………… : 8,40 TL 4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 0,60 TL 5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 5,76 TL b) Gayri Meskûn Saha ve TNKA Lejantlı Alanda 1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………….……………………….. : 3,00 TL 2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 5,76 TL 3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….………………………. : 9,60 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 0,60 TL 5- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 5,76 TL B) KUZYAKA MAHALLESİ İÇİN : 1- 0 – 10 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………….………………….. : 0,90 TL 2- 10.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ……………………….…………………. : 1,80 TL 3- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su …………………………..……………….. : 0,60 TL 4- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 5,76 TL C) TİCARETHANELERDE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………. : 6,00 TL C1) TİCARETHANELERDE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………………………… : 0,84 TL C2) TİCARETHANELERDE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…….. : 6,60 TL D) FABRİKALARDA 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 6,60 TL D1) FABRİKALARDA 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………….……………….. : 0,84 TL D2) FABRİKALARDA KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 6,60 TL E) RESMİ DAİRE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………..……………….……………. : 4,50 TL E1) RESMİ DAİRE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..…………………….. : 0,90 TL E2) RESMİ DAİRE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ……………… : 8,64 TL F) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………..……………….…..………… : 4,50 TL F1) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..………………….. : 0,90 TL F2) SPOR TESİSLERİ KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 8,64 TL G) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……..………………….…….. : 4,50 TL G1) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………..………….…….. : 0,90 TL G2) OKULLAR ( Liseler ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …… : 8,64 TL H) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………….…….…….. : 4,50 TL H1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….………. : 0,90 TL H2) İLKÖĞRETİM OKULLARI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli………. : 8,64 TL I) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……………… : 4,50 TL I1) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………… : 0,90 TL I2) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli……. : 8,64 TL İ) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….…………… : 4,80 TL İ1) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….. : 0,90 TL İ2) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…… : 8,64 TL J) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……… : 4,50 TL J1) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………. : 0,90 TL

J2) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli : 8,64 TL K) HAMAMLAR 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….…..……….… : 1,44 TL K1) HAMAMLAR 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ……………………..……..……. : 0,60 TL K2) HAMAMLAR KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ..………….…..….. : 5,70 TL L) TEKKE HAMAMI (M3 başına tesis muayene ve bakım ücreti)…………..……. : 0,66 TL M) SAYAÇSIZ PINAR SULARINDAN VERİLEN SU İÇİN YILLIK OLARAK ALINACAK ÜÇRET 1- BELEDİYE HAMAMI ( Yıllık )…………………………………………………………………: 2.040,00 TL 2- ÖZEL HAMAMLAR ( Yıllık ) ………………………………………………………………..: 1.020,00 TL 3- FABRİKALAR ( Yıllık )………………………………………………………………….. : 1.020,00 TL N) İNŞAAT SUYU 1- 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………….…………………………….……..: 5,00 TL * Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında faaliyet gösteren Firma,Fabrika,Tesis vb evsel ve proses suların kendi imkanları ile Atıksu Arıtma Tesisine getirmeleri kaydı ile Arıtma İşlemi ‘’1 m3 atık suyun 6,00 TL /m3 olarak alınır. * İLÇEMİZDE İKAMET EDEN TÜM GAZİLERİN ABONELERİ KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAK ŞARTI İLE SADECE BİR MESKENİ İÇİN MESKEN TARİFESİNİN % 50’Sİ SU ÜCRETİ ALINIR. * RESMİ DAİRELERİN LOJMANLARINDAN MESKEN TARİFESİNDEN ÜCRET ALINIR. * ÜCRETLERDE KDV HARİÇTİR. 41 – SU ABONE TEMİNATLARI A) Mesken, Ticarethane ve Yazıhaneler için ………………………….. : 117,00 TL B) Fazla Su sarf eden Kahvehane, Dernek, Otel, Gazino, Lokanta, Sanayii ve benzeri abonelerden……………………………. : 145,00 TL 42 – SU ABONELERİNDEN ALINACAK ÜÇRETLER A) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Tesis Muayene……… : 117,00 TL B) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Katılım Payı………….. : 117,00 TL C) Su Abonelerinin Alım, Satım, Devir, İlave, Her hangi bir ortağa devri veya ortak ilavesi halindeki muamele işlemlerde tesisat yerinde kalsa dahi bağlama ücreti …….. : 36,50 TL Tesisat Yeniden tadilat görmüş ise Muayene Ücreti …………… : 87,00 TL D) Kendi kusurlarından dolayı sularında herhangi bir arızadan dolayı su kesilmesi hallerinde veya tesisatta yapılacak tadilattan dolayı su kesilmelerinde; 1. Vana kapama Ücreti …………………………………………………….. : 26,50 TL 2. Vana Açma Ücreti ……………………………………………………… : 26,50 TL E) Abonelere ait Sayaçların damgaya gönderilmeleri veya bozulan sayaçların tamire gönderilmesi halinde Takma ve Sökme Ücreti olarak …………………………………………………….. : 23,00 TL Yerlerine Belediyeye ait sayaç takıldığında sayaç kirası olarak .. : 23,00 TL F) Belediyeye ait binalardaki sayaçların damga ve tamir ücretlerini karşılamak üzere sayaç kirası olarak……………………………………..………………………………. : 19,00 TL G) Herhangi bir sebepten dolayı bozulan veya damgaya gönderilen sayaçların yerine belediyeye ait sayaç takılması mümkün olmadığı hallerde sayaçsız olarak su sarf eden abonelere (en az su sarf edenlerden) ayda 10 ton, (Çok su sarf eden abonelerden) evvelki yıllar ve aylar nazara alınarak tahakkuk ettirilir. Şayet abone muvafakat etmeyeceğini bildirir ise suyu kesilip sayacı tamirden geldiğinde suyunun açılması halinde; E) Maddesindeki hükümlere göre ücret alınarak suyu açılır. H) 1) Belediyeden habersiz su bağlayan, sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil) tesislerinde değişiklik yapanlar……………………………………………………………….……. : 3.960,00 TL 2) Belediyemiz ana şebeke su borusunu izinsiz kazı yaparken patlatanlara……………..: 2.640,00 TL 3) Belediyemizden izinsiz kaçak su tesisatı bağlayan tesisatçılara……………………………: 3.960,00 TL

4) Umuma ait çeşmelere hortum takarak bahçe sulayan ve vasıta yıkayanlardan … : 1.016,00 TL 5) Aparat Sökme (Mühür Bozma)Ücret Cezası …………………….. : 1.320,00 TL Ceza Alınır. Tarifenin bu maddesi Belediye İlan Hoparlörü ve Mahalli radyolardan sık sık ilan edilmelidir. I) Belediye gelirlerinin süresi içerisinde tahsilinde güçlük çekildiğinde tahsilâtın kolaylaştırılması borçlunun borcunu süresi içinde ödemesi bakımından ve Belediye menfaatlerinin korunmasını teminen su ücretlerinin belirtilen süre içerisinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. İ) Borçlarını ödemeyen abonelere 7 günlük tebligat yapıldığında yine borçlarını ödemezler ise suları derhal kesilir ve borç ödeninceye kadar su verilmez. Borç Ödenirken 51,00 TL açma ücreti alınır. J) 1) Abonman Sözleşmesi ………………………….. : 23,00 TL 2) Abonman Numarası ……………………………. : 23,00 TL 43- GÜZERGÂH KULLANIMI İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ:

BELGE CİNSİ SÜRE ÜCRET (TL) ÖDEME Taksiler için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 140,00 TL 1 Taksit Toplu Taşıma Araçları için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 49,00 TL 1 Taksit Okul Servis aracı Güzergâh kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 253,00 TL 1 Taksit Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 63,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 140,00 TL 6 Aylık 209,00 TL 1 Yıllık 348,00 TL Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Aylık 76,00 TL 1 Taksit 3 Aylık 152,00 TL 6 Aylık 215,00 TL 1 Yıllık 380,00 TL Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 460,00 TL 1 Taksit Ücretsiz Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi 1 Yıl 140,00 TL 1 Taksit Ağır Tonajlı araçlar için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi En fazla 4 Gün 56,00 TL 1 Aylık 105,00 TL 3 Aylık 209,00 TL 6 Aylık 348,00 TL 1 Yıllık 543,00 TL 44- OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK) AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ Otomobil : 10,50 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 13,00 TL Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 15,00 TL Tır : 18,00 TL KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ 0-2 Saat Arası : 4,00 TL

24 Saatlik : 6,50 TL Aylık Abone : 138,00 TL Motosiklet Aylık Abone : 101,00 TL 45- ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ ŞEHİRİÇİ MÜCAVİR ALAN İLÇE SINIRI Otomobil : 131,00 TL 195,00 TL 290,00 TL Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 212,00 TL 282,00 TL 372,00 TL Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 423,00 TL 529,00 TL 633,00 TL 46- BİLBOARDLARA ASILACAK REKLAMLARA AİT KİRALAMA GÜN SAYISI VE ÜCRET TARİFE 47- KAPLAMA VE TAMİRATLAR İÇİN ÜCRET TARİFE

BİRİM FİYAT TABLOSU POZ NO KAPLAMANIN CİNSİ BİRİMİ FİYATI Y.16.050/05-ANLZ Beton Santralinde Üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi ( Beton nakli dâhil ) ( 1 Mt Genişlik 15 cm Kalınlık için ) 1 MT 44,00 TL PF.2013/AY2 Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 5 cm Kalınlık için ) 1 MT 124,00 TL PF.2013/AY1 Sıcak Karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 10 cm Kalınlık için ) 1 MT 262,00 TL PF2013/PRK1 8 CM yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması ( Tamiratlar için ) 1 MT 66,00 TL 48- ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN ÜCRET TARİFE:

GÜNDÜZ (08:00 – 17:00) GECE (17:00 – 23:00) Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu 800,00 TL 800,00 TL Kokteyl ve Sergi Salonu 800,00 TL 800,00 TL Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu, Kokteyl ve Sergi Salonu 1.365,00 TL 1.365,00 TL

BİLLBOARDIN ÖN- ARKA YÜZ DÂHİL TEK BİLLBOARD BULUNDUĞU YER 10 GÜN 20 GÜN 30 GÜN 1 REKTÖR PROF. DR. ERDOĞAN BÜYÜKKASAP PARKI 133,00 TL 266,00 TL 399,00 TL 2 OSMANLI PARKI 266,00 TL 539,00 TL 810,00 TL 3 SAĞLIK PARKI 133,00 TL 266,00 TL 399,00 TL 4 AŞAĞI PINAR PARKI 133,00 TL 266,00 TL 399,00 TL 5 CUMHURİYET PARKI 266,00 TL 539,00 TL 810,00 TL 6 BULVAR ÜZERİ -İSTİKBAL KÖPRÜSÜ 540,00 TL 1.078,00 TL 1.620,00 TL 7 BULVAR ÜZERİ -ŞADAN BAKKAL KARŞISI 665,00 TL 1.344,00 TL 2.024,00 TL 8 BULVAR ÜZERİ- İŞBANK KARŞISI 540,00 TL 1.078,00 TL 1.620,00 TL 9 KIZ MESLEK LİSESİ KAVŞAĞI 400,00 TL 811,00 TL 1.157,00 TL 10 CUMHURİYET MEYDANI 665,00 TL

Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu ( Özel Tiyatro ve Sinema İşletmecileri ) 1.600,00 TL 1.600,00 TL Sanat Atölyesi 316,00 TL 316,00 TL Resmi Kurumlar, Dernek, Oda, Siyasi Partiler 400,00 TL 400,00 TL Şehit Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezinde bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir. 49- SU BAĞLANTI ÜCRETİ : Su Abone bağlantılarının Belediye çalışanları tarafından yapılması ; 0-7 m’ye Kadar : 1.155,00 TL 7 metre üzeri bağlantı yapılmışsa beher metre için 165,00 TL ilave ücret alınır. 50- GENEL VE KISMİ TAMİRAT ÜCRETİ: Çatı Onarımı, Taşıyıcı Sistem değiştirmeksizin dış cephe ve iç kısım duvarlarının değiştirilmesi, iskele kurularak mantolama, sıva ve boya yapılarak kapı ve pencere değiştirilmesi v.b. tamiratlara; Genel Tamirat ücreti : 600,00 TL Sadece kapı pencere değiştirilmesi, sıva, boya, badana yapılması v.b. tamiratlara; Kısmi Tamirat ücreti : 310,00 TL 51- YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL VE RAPOR TANZİM ÜCRETİ: İtfaiye yönetmeliği ve binaların yangından korunması Yönetmeliğine göre Belediyemize başvuruda bulunanlardan kontrol ve rapor tanzimi için alınacak ücretler: A) Konutlardan …………………………: 88,00 TL B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 165,00 TL C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 330,00 TL D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 500,00 TL 52- İMAR YÖNETMELİĞİ BAHÇE MESAFELERİ AĞAÇ ÜCRETİ: Konut, Konut + ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30,00 M2‘si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olamaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir. Belediyemiz tarafından kamunun kullanımına ayrılmış alana dikilmek üzere; 30 M2’de bir ağaç başına ücreti ……….. : 75,00 TL 53- HAYVAN PAZARI GİRİŞ ÜCRETİ: Küçükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 4,00 TL Büyükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 9,00 TL 54- PROJE İNCELEME EKSPERTİZ ÜCRETİ : 150,00 TL 55- ASANSÖR TESCİL BELGESİ VE ASANSÖR KULLANIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ : Asansör Tescil Belgesi ve Asansör kullanım izin Belgesi talep edenler alınacak ücretler : 01- 02- 03 arası durak : 300,00 TL 04- 05 arası durak : 500,00 TL 06 ve üzeri durak : 750,00 TL

56- CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ ÜCRETİ : İlçemizde faaliyet gösteren Otel, İçkili Lokanta, Restaurant, Kafeterya ve Çay Bahçesi gibi işyerlerinde Canlı Müzik yapmak isteyenlerden: Canlı Müzik İzin Belgesi : 750,00 TL ücreti alınır.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 113

Belediyemizin 2022 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Tarife Cetvelleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 94 sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Belediyenin 2022 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Komisyon Raporu ve tarife cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi (B) fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar Gelir Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 114

Belediyemiz mülklerinde kirada bulunan şahısların 2022 Mali Yılı kira tespitleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken ve depolara ait kira cetvellerinin incelenmesinde; ilçenin muhtelif semtlerindeki kira rayiçleri de göz önüne alınarak, 2022 Mali Yılı kiralarında % 15 oranında artış yapılmasına, dükkan kiralarının ekli listede gösterildiği şekilde uygulanmasına, kira bedellerinin Şubat-Nisan-Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte tahsiline, kira taksitlerini süresinde ödemeyen kiracılara 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmak sureti ile gecikme faizi alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 115

 

 

2022 Mali Yılında ilçemizde kurulacak pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

 

1-SEBZE PAZARI: Haftanın Pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinde müstahsil malı için ayrılan yerlerden hariç kalan yerlerde halka satış yapılacaktır. Kavun-Karpuz satışı da meyve-sebze satışı gibi Kapalı Pazar Yerinde yapılacaktır.

2-SEYYAR SATICILAR PAZARI: Giyim eşyası ve hazır elbise satıcıları; Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesindeki kapalı alanda, Arpa Pazarı Sokak ve Karabaş Sokak üzerinde açık alanda (gıda maddesi haricinde), diğer seyyar satıcılardan nalbur, hırdavat ve benzeri diğer ticaret erbabı kimselerin ise Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde satış yapılacaktır.

3-YAĞ VE YOĞURT PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinin alt katındaki otopark girişinde satış yapılacaktır.

4-PİRİNÇ VE BUĞDAY PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Yellikaş Mevkiinde Belediyemizce yapılan dükkânlarda satış yapılacaktır.

5-KIL VE TİFTİK PAZARI: Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde satış yapılacaktır.

6-DOKUMA-KUŞAK VE İPLİK PAZARI: Mutaflar çarşısında satış yapılacaktır.

7-SAMAN PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlık yanı Pirinç Pazarı karşısında satış yapılacaktır.

8-ODUN PAZARI : Ulu Camii önünde araç üzerinde satış yapılacaktır.

9-HAYVAN PAZARI: İbniselim Mahallesindeki mevcut hayvan pazarında satış yapılacaktır.

10-TOPTAN VE PERAKENDE MEYVE-SEBZE PAZARI: Cumhuriyet Mahallesindeki Kapalı Pazar Yerinde satış yapacaklardır.

11-MANAV YERİ: Pınarbaşı Mahallesi Düğün Salonu altındaki mevcut sebze-meyve halinde manavlar için ayrılan ve halen boş bulunan dükkânların atıl vaziyetten kurtarılması için buraların yazıhane, depo, büro, balık satışı ve deri satıcıları gibi meslek grubuyla iştigal edeceklere verilmek kaydıyla diğer meslek gruplarına da kiraya verilecektir.

12-Yukarıda gösterilen Pazar yerlerinden hariç yerlerde veya kaldırım, tretuvar üzerinde ve umumi caddelerde hiçbir surette sergi kurulması veya devamlı surette işgaline izin verilmeyecektir.

13-Hükümet binası önü ve civarında, çarşının muhtelif yerlerinde, Pazar Camiinin Haremi Şerif sayılan meydanlıkta (demir parmaklıkla ayrılan kısım ) sergi açıp, satış ve ticaret yapmak, geçici olsa bile işgal etmek yasaktır.

14-Haftanın muayyen günlerde kurulmakta olan Pazar yerlerini işgal edenlerden m2 hesabı ile işgaliye ücreti alınacaktır.

15-HAMAL VE İŞÇİ PAZARI: Pazar Camii karşısı ve Ulu Camii önü köprüsü ile Küçükçay Köprüsü arasındaki yerde kurulacaktır.

 

Yukarıda maddeler halinde tespit edilen Pazar Yerlerini gösterir teklif Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2022 Mali Yılında aynen uygulanmak üzere gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 116

Belediyemizce 2022 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde “görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan, yapılan müzakere sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunun tespit etmiş olduğu miktarlar Meclis tarafından da aynen benimsenmiş olup, 2022 Mali Yılında Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürüne 350,00 TL, İtfaiye Çavuşuna 330,00 TL, Zabıta Memurlarına 330,00 TL, İtfaiye Erleri ve Şoförlerine de 315,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, 5724 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin zam ve düzenlemelerin senesi içerisinde yansıtılmayarak, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2022 Mali Yılı boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 117

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde verilecek yolluğun tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 sayılı Harcırah kanununun 8. maddesine göre üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek yolluk miktarının 4. derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2022 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde; 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesindeki amir hükme göre 4. dereceli memura ödenen yevmiye nispetinde yolluk ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 118

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine 2022 Mali Yılında toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir hükmü mevcut olduğundan; 2022 Mali Yılında gösterge ve katsayı artışları da yansıtılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 32. ve 39. maddelerinde zikredilen oranlar dikkate alınarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin 2022 Yılında katsayı artışına göre hesaplanarak meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında ödenmesine, yıl içerisindeki artışların huzur haklarına da yansıtılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 119

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarındaki Pazar yerindeki parseller için 2022 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Yeni Kapalı Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2021 yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2022 Yılı kira işgaliyelerinin %15 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2022 Mali Yılında Pazar yerlerinin işgaliye ücretlerine %15 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 120

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki parseller için 2022 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki satış yerlerinin 2021 Yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2022 Yılı kira işgaliyelerinin %15 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2021 Mali Yılında Giyim Pazarı yerlerinin işgaliye ücretlerine %15 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 121

İlçenin Dilküşah Mahallesi Kuyumcu Mevkiinde tapunun 40 pafta, 316 ada, 27 parsele (imar uygulaması sonucu 52 ve 53 parsel olmuştur) 01.07.2002 tarihinde inşaat yapmak için müracaat ettiklerinde o günkü imar planı uygulaması gereği yola terki yapılan 467,00 m2 lik kısım ile 19.04.2016 tarihinde onaylanan ve meriyetteki imar planına göre yeri değişen yola karşılık gelen 443,00 m2 lik taşınmazın yola terk işleminin gerçekleştirilerek, bedelsiz takasının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili Recep TEK-Dursun ŞIRA isimli şahısların talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Recep TEK-Dursun ŞIRA isimli şahısların İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde tapunun 40 Pafta, 316 Ada, 27 Parsel (İmar Uygulaması sonucu 52 ve 53 Parsel olmuştur) 01.07.2002 tarihinde bina inşaatı yapmak için müracaat ettiklerinde o günkü imar planı uygulaması gereği ekli krokide ( A) ile gösterilen 467.00 M2 lik kısım imar uygulaması gereği yola terki yapılarak inşaat ruhsatı verilmiştir.

2002 yılındaki imar durumundan da anlaşıldığı üzere yola terki yaptırılan (A) ile gösterilen kısım yol vasfını kaybederek TNKA (Tarımsal Nitelikli Koruma Alanı) içerisinde kalmış ve 19.04.2016 tarihinde onaylanan ve meriyetteki uygulama imar planına göre terk ettirilen yol ekteki krokide (B) ile gösterilen yere parsel sınırları korunarak kaydırıldığından, daha evvel terk ettirilen (A) YOL ile gösterilen 467,00 m2 lik yer ile krokide (B) ile gösterilen 443,00 m2 lik taşınmazın yola terk işlemi ile bedelsiz takasının yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 122

22.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile binaların otopark ihtiyacının bodrum katlarında karşılanması zorunlu hale geldiğinden, inşaatlar için durum belgesi verilirken, inşaat yapılacak parselin en üst noktasından kodlandırma yapılmasını ve kod noktasından itibaren +1,20 m olarak verilen yükseltmenin +2,00 m olarak verilmesi ile ilgili Mimar Sait TEK’in talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

22.02.2018 Gün ve 30340 sayılı Yönetmelik ile yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile otopark harcı kaldırılmış ve yapıların otopark ihtiyacının kendi parselinde veya binanın bodrum katında teşkil edilmesi gerektiği hükme bağlanmış ve her daire için gerekli otopark sayısının da artırıldığını beyanla; Binaların otopark ihtiyacının bodrum katlarda karşılanması zorunlu hale geldiğinden, bu zorunluluğu yönetmelik çerçevesinde yerine getirebilmek için; İnşaatlar için imar durum belgesi verilirken, inşaat yapılacak parselin en üst noktasından kodlandırma yapılmasını ve kod noktasından itibaren +1,20 m olarak verilen yükseltmenin +2,00 m olarak verilmesi talep edilmiş ise de; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde su basman kodunun +1,20 m olarak belirlendiğinden, konu ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden kurum görüşü alınmasına, ilgili kurumun belediyemize göndereceği görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 123

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemlerinin ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ekli listede belirtilen harcama kalemlerine Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılabilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli Ödenek Cetvelinde belirtilen harcama kalemlerinden bazılarının ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşıldığından, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri birimlerine ait toplam 4.410.000,00 TL Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılmasının ve ek gelir bütçesi olarak ise; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.410.000,00 TL olmak üzere Ek Gelir Bütçesinin yapılmasının Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre tasvibine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 124

İlçemizin Dilküşah Mahallesi Kastamonu Caddesi No:51/1 adresinde ikamet eden Sefa ABAYIN tarafından 37 ES 764 plakalı Ford Transit Custom Cenaze Nakil Aracını belediyemize hibe etmek istediğine dair talebine istinaden, söz konusu taşıtın hibe yolu ile alınıp alınmayacağı hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizin Dilküşah Mahallesi Kastamonu Caddesi No:51/1 adresinde ikamet eden Sefa ABAYIN tarafından 37 ES 764 plakalı Ford Transit Custom Cenaze Nakil Aracını belediye hizmetlerinde cenaze nakil aracı olarak kullanılması için hibe etmesi Meclisimizce de uygun görülerek, söz konusu taşıtın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 12 / 2021

Karar Sayısı : 125

Belediyemize ait gayrimenkullerin doğalgaz dönüşüm bedellerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili 06.05.2014 gün ve 67 sayılı meclis kararının revize edilerek, söz konusu doğalgaz aboneliği kriterlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

· Belediye Mülklerinde kirada oturan kiracılarımızın doğalgaz dönüşüm talepleri olduğu takdirde;

· Belediyemiz mülklerinin doğalgaz aboneliğinin Belediyemiz tarafından alınmasına ve ücretinin belediyemizce ödenmesine,

· Abonelik Sözleşmesinin doğalgaz firması ile (KARGAZ) kiracılar arasında yapılmasına ve güvence bedelinin kiracılar tarafından ödenmesine,

· İşyerlerine konulacak doğalgaz kutularının ve ana kolon hatlarının belediyemiz tarafından yaptırılıp, giderlerinin belediyemizce ödenmesine,

· İşyerlerine çekilecek olan iç tesisatın belediyemiz tarafından yaptırılıp, giderlerinin belediyemizce ödenmesine, ancak tesisat masrafının 1 (bir) yıllık kira bedelini geçmediği takdirde tesisat masrafının belediyemizce karşılanmasına, tesisat masrafı kira bedelinin üzerinde ise farkının kiracı tarafından ödenmesine,

· Doğalgaz kombisinin ve sobasının kiracılar tarafından alınmasına ve bedelinin kiracılar tarafından ödenmesine, kiracılığı sona erdiğinde kombisini ve doğalgaz sobasını tesisata zarar vermeden almasına,

Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.