Meclis Kararları

  • ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

    Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019 Karar Sayısı       : 101   Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait […]

  • KASIM AYI MECLİS KARARLARI

    Karar Sayısı       : 86 Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü. Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi […]