NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

Tarih                          : 01 / 04 / 2020

Saat                : 17.00

 

 

 

05 Mart 2020 tarihinde yapılan Mart Ayı Olağan Toplantısında, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 17.00 de Belediye Meclis Salonunda yapılmasına karar verilmiş ise de;

2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran Ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır.”  denilmekte olup; söz konusu genelge uyarınca, 01 Nisan 2020 Çarşamba günü (bugün) yapılması gereken Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ertelenmiştir.