MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

Tarih                          : 04 / 05 / 2020

Saat                : 10.00

 

 

 

2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, valilik ve kaymakamlık makamlarınca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran Ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır.”  denilmekte olup; söz konusu genelge uyarınca, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı ertelenmiştir.