ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 95
Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülen Belediyemiz 2021 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2020 Mali Yılına
ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı içerisinde yer alan 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel ve Ekonomik
Sınıflandırma düzeyinde, Gelir Bütçesi ise Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması düzeyinde ele alınarak
incelemesinin yapıldığı ve yapılan incelemede; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak herhangi bir
gelir kaleminin konmadığı, Belediye Bütçesinden ayrılması gereken Kanuni payların formülüne uygun
hesapları yapılarak tertiplerine ilişkin ödenek konulduğu, Belediye borçlarına ilişkin yeterli ödenek
konulduğu, personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların incelenmesinde Yasalara ve Yürürlükteki Mevzuata
uygun ödenek konulduğu, Personel Giderlerinin Bütçe toplamının %30’unu aşmadığı, Vergi ve Harç
Tarifelerinin Kanunlarda belirtilen şekilde ve Belediye grupları göz önünde bulundurularak konulduğu,
birimlerin hizmet gerekçelerinde belirttikleri ve talep ettikleri ödeneklerin belediyenin görevleri arasında
olduğu, sayman tarafından birleştirilen ve birimlerden gelen ödenek taleplerinin gerçekleri yansıttığı, ödenek
tekliflerinin Belediyemizin Sekizinci Beş Yıllık Çalışma Plan ve Programlarına uygunluğu görülerek;
2021 Mali Yılı Gider Bütçesine
01. Genel Kamu Hizmetleri İçin Toplam : 35.926.350,00 TL
02. Savunma Hizmetleri İçin Toplam : 1.000,00 TL
03. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İçin Toplam : 506.040,00 TL
04. Ekonomik İşler ve Hizmetler İçin Toplam : 10.867.710,00 TL
05. Çevre Koruma Hizmetleri İçin Toplam : 3.408.510,00 TL
06. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İçin Toplam : 2.684.010,00 TL
08. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri İçin Toplam : 1.080.000,00 TL
+ .

Olmak üzere toplam 54.473.620,00 TL ödenek konulmasına;
2021 Mali Yılı Gelir Bütçesine
01. Vergi Gelirleri İçin Toplam : 4.905.500,00 TL
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 9.400.500,00 TL
04. Alınan Bağış ve Yardımlar İçin Toplam : 6.050.000,00 TL
05. Diğer Gelirler Toplamı : 32.607.620,00 TL
06. Sermaye Gelirleri Toplamı : 1.510.000,00 TL
+ .
Olmak üzere toplam 54.473.620,00 TL
gelir tahmininde bulunmak suretiyle Bütçe denkliği sağlanmış, bütçe denkliğine etki eden 2021 Mali Yılında
Analitik Bütçe tekniğinde Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması Bölümünün diğer yükümlülükler
başlığının İller Bankasından Borçlanma bölümüne 4.000.000,00 TL tutarında borçlanma yapılacağı göz önüne
alınarak Bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu Bütçe Tasarısında görüldüğünden; 2021 Mali Yılına ait Gelir ve
Gider Bütçe Tasarısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul
edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 96

Belediyenin 2021 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen ve Plan-Bütçe
Komisyonunca incelenerek Meclise tevdii edilen 13 (onüç) maddeden ibaret “Belediyenin 2021 Mali
Yılı Bütçe Kararnamesi”, madde madde görüşülmesi ve yine madde madde oylama yapılması
neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince; 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 97

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespiti ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.
Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 88 Sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Ücret Tarife
Cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin
2021 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve
5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince aşağıda olduğu gibi hazırlanan 2021 Mali
Yılı Ücret Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile
kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

2021 MALİ YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ

1 – KALDIRIM, PARKE, ASFALT ONARIM ÜCRETİ
Su ve kanalizasyon yapımı esnasında Kaldırım, Asfalt, Beton kaplama veya parkenin bozulması halinde: Fen
işleri Müdürlüğünce verilecek analiz raporuna göre fiyat tespiti yapılarak ücret alınır.
2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜÇRETİ
S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI
1 YOL BORDÜRÜ 10,17 TL / Adet
2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 11,02 TL / Adet
3 BAHÇE BORDÜRÜ 8,48 TL / Adet
4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 9,32 TL / Adet
5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 21,19 TL / M2
6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 22,04 TL / M2
7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 21,19 TL / M2
8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 22,04 TL / M2
9 KELEBEK PARKE TAŞI 21,19 TL / M2
10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 22,04 TL / M2
8 ŞEV TAŞI 10,17 TL / ADET
9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 11,02 TL / ADET
10 Q 30’LUK BETON BÜZ 40,26 TL / Adet
11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 163,14 TL / Adet
12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 145,34 TL / Adet
13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 148,00 TL / Adet
14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 10,17 TL / Adet
15 MEZAR TAŞI 111,87 TL / Takım
Fiyatlarda KDV Hariçtir.

2

3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜÇRETİ
Sıra
No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI
1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 462,00 TL / Saat
2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 240,00 TL / Saat
3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 649,00 TL / Saat
4 BÜYÜK SİLİNDİR 294,00 TL / Saat
5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ 154,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 8,00 TL İlave)
6 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 264,00 TL / ½ Saat (7 km yi geçince, 1 km için 6,60 TL İlave)
7 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 198,00 TL / ½ Saat (7 km yi geçince,1 km için 6,60 TL İlave )
8 SU TANKI (SEYYAR) 78,00 TL / Tank
9 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 638,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 16,00 TL İlave )
10 HİDROMEK KATO 102 S 290,00 TL / Saat
11 CATERPILLER GREUDER CAT 360,00 TL / Saat
12 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 240,00 TL / Saat
13 PALETLİ DOZER 649,00 TL / Saat
4 – KANALİSAZYON BAĞLANTI İŞÇİLİK ÜCRETİ
Mevcut Parselden ana kanalizasyona kadar olan bağlantıda malzeme ve işçilik Belediyemizden olmak üzere 1 Metre
tülünden bağlantı ücreti
0-7 m’ye Kadar : 121,00 TL
7,00-15,00 m arası : 247,50 TL
15,00 m yukarısı : 363,00 TL olarak alınır.
5 – KANALİZASYON KATILIM ÜÇRETİ
İnşaatı bitirilen her daire başına Kanalizasyon Katılım Payı Meskenlerden 330,00 TL alınır.
Ticarethane ,Fabrika ve Atölyelerin Kanalizasyon Katılım Payı 6,00 TL/m2
6 – MEZAR SATIŞ ÜÇRETİ
İlçenin Bahçelievler Mahallesi Asri Mezarlıkta bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu mezarlık düzenleme
alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı aşağıda tespit edilen bedeller üzerinden yapılacaktır.

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık
825,00 TL x Adet 1.000,00 TL x Adet 1.250,00 TL x Adet 1.500,00 TL x Adet

3 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık
440,00 TL x Adet 600,00 TL x Adet 750,00 TL x Adet 1.000,00 TL x Adet
7 – MEZAR KAZMA İŞÇİLİĞİ
Belediyemiz tarafından kazılan her mezar için KDV dâhil 110,00 TL ücret alınır.
8 – DÜĞÜN SALONU ÜÇRETİ
Belediyemize ait düğün salonunun kiralanması halinde: taban fiyat

PINAR TARAFI ÇAY TARAFI
Gündüz ve Gece Açıldığında (1 Günlük) 1.650,00 TL 1.650,00 TL
Sadece Gece Açıldığında (1 Gecelik) 1.375,00 TL 1.375,00 TL
Sadece Gündüz Açıldığında (1 Gündüz) 1.100,00 TL 1.100,00 TL
Toplantılar için ( Her türlü Toplantı ve Konferanslarda )
Toplantılar için gündüz açıldığında 1.100,00 TL 1.100,00 TL

3

Toplantılar için gece açıldığında 1.100,00 TL 1.100,00 TL
Salonda bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü zarar salonu kiralayan tarafından
tazmin edilecektir.
Düğün Salonu kiralanıp bedeli ödendiğinde rezervasyon iptal edilirse (Evlenme Feshi dahil) talep edildiğinde yatırılan
bedelin tamamı iade edilir. Her türlü vergi, harç kiralayandan iadede kesilir.
9 – MASA VE SANDELYE KİRA ÜÇRETİ
1. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Sandalye verildiğinde her birinden … 2,50 TL
2. Her türlü düğün ve toplantılarda dışarıya Masa verildiğinde her birinden ….… 24,00 TL
kira ücreti alınır. KDV Dâhildir.
10 – CENAZE NAKİL ÜÇRETİ
Cenaze ilçe dışına nakledilmek istenildiğinde nakil işi Belediye Başkanının iznine tabi olup, gidiş dönüş Km Ücreti
Encümence yapılacak tespite göre nakil ücreti alınır. KDV dahildir.
11 – BANDO ÜCRETİ
A) İlçe içinde düğün için talepte bulunanlar için…… 7.500,00 TL
B) İlçe dışına Belediyemiz aracı ile gidildiğinde…….. 8.800,00 TL
C) Resmi dairelerin taleplerinden ücret alınmaz. KDV dâhildir.
12 – İLAN ÜÇRETİ
A) Hoparlör ile yapılacak ilanların her defasından …………………………………………… 44,00 TL
B) Mesai saati dışında ve tatil günlerinde ilanlarda………………………………………….. 66,00 TL
C) Vasıtalarla belediyemizin göstereceği yerde durarak yapılan İlanlarda günde. 165,00 TL
D) Vasıtasız durarak veya gezerek belediyenin göstereceği yerde sedalı ilan
yapanlardan günde……………………………………………………………………….…………… 176,00 TL
E) Reklam mahiyetinde olan ilanların her defasından……………………………………….. 44,00 TL
İcra Dairelerinden gelen İcra, İflas ve İzaleyi Şuuyu İlanlarından beherinden… 99,00 TL
ücret alınır. Ücretlere KDV dâhildir.
Resmi Dairelerin, Okulların, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Derneklerin, Spor Kulüplerinin yaptıracakları amme
menfaatine hadim olan ilanlar ve Siyasi Partilerin misafirleri için yapacağı davet ilanları ile bayram tebriklerinden ücret
alınmaz.
13 – HAYVAN KESİM ÜÇRETİ
Belediyemiz mezbahanesine hayvan kesimi için yapılan müracaatlarda;
A) Büyükbaş Hayvanlardan;
Kasaplar ve Ticaret Erbabı …………….……………: 137,50 TL
B) Küçükbaş Hayvanlardan;
Kasaplar ve Ticaret Erbabı Kesimi ………………..: 22,00 TL
Kesim ücretlerine KDV dâhildir.
14 – ET TAŞIMA ÜÇRETİ
A) Büyükbaş Hayvanlardan ……………………. : 44,00 TL
B) Küçükbaş Hayvanlardan ……………………. : 8,80 TL
C) Sakatat 1 Takım (Sakatat mezbahada alınırsa….: 16,50 TL
Et taşıma ücreti alınır. Ücretlere KDV Dâhildir.
15 – KANTAR TARTI ÜÇRETİ
Tartılan her cins mal ve mahsulden Kg. başına ……………. 0,11 TL Ücret alınır.
Tartılan mal ve mahsulden alının bedel asgari …………..… 1,65 TL'den az olamaz.

4

16 – SESLENDİRME CİHAZI ÜÇRETİ
Düğün dernek ve konferanslarda belediyemize ait seslendirme cihazı talep edildiğinde günlük
………………………………………… : 605,00 TL ücret alınır.
Düğün dernek ve konferanslara seslendirme cihazının verilmesi Başkanlığın onayına tabidir. (Ücrete KDV Dâhildir. )
17 – SU NAKLİYE ÜÇRETİ
Belediyemize ait itfaiye arozözleri ile ilçe içine su nakledildiğinde :
A) Tankerle Nakliye (Şehir dışı) 7 Km ye kadar (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ………………………. 363,00 TL
B) Tankerle Nakliye (Şehir içi ) 1-7 Km arası (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………..………….. 176,00 TL
C) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Büyük ) ……………………………………………….……… 88,00 TL
D) Kendine ait tankere su doldurulduğunda ( Küçük ) ………………………………………………….…… 44,00 TL
E) Kanalizasyon ve Tuvaletlere su basma ücreti (7 km yi geçince, 1 km için 7,00 TL İlave) ……………….. 181,50 TL
Ücret alınır. Alınan ücretlerde KDV Dâhildir.
18 – KOMİSYON ARAÇ ÜÇRETİ
Belediyemiz Fen ve Zabıta elemanlarının işyerlerinin inceleme konusu olan mevzuları, kullanma ruhsatı verilecek
binaları mahallinde incelenmesi esnasında belediyemizce Komisyon ve araç ücreti olarak ……………………: 88,00 TL ücret alınır.
19 – RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜÇRETİ
Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinin açılmasından önce yapılacak olan kontrollere gidilmesinde ( Fen, İtfaiye, Sağlık Kurulu)
raporlarından …………: 363,00 TL
İnşaatlar da yapı kullanma izni alanlar ruhsat heyeti kontrol ücreti olarak

MESKEN İŞYERİ

1 m2 – 100 m2 arası 330,00 TL 1 m2 – 100 m2 arası 440,00 TL
101 M2 – 500 M2 arası 550,00 TL 101 M2 – 500 M2 arası 825,00 TL
501 M2 – 1000 M2 arası 770,00 TL 501 M2 – 1000 M2 arası 1.210,00 TL
1001 m2 – 1500 m2 arası 1.100,00 TL 1001 m2 – 1500 m2 arası 1.650,00 TL
1501 m2 – 2000 m2 arası 1.375,00 TL 1501 m2 üstü 2.200,00 TL
2001 m2 üstü 1.760,00 TL
İmar dışı alanlardan 165,00 TL ücret alınır. İbadethanelerden Ruhsat Heyeti Kontrol Ücreti alınmayacaktır.
20 – ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ RUHSAT ÜÇRETİ
Beşevler – Siteler-Otogar-Madeni Eşya Sanayi Sitesi- Hastane hatlarında çalışmak ve yönetmeliğine göre hareket etmek
şartıyla Belediyece çalışma ruhsatı verilen şehir içi dolmuşlarından peşin olarak 440,00 TL ücret alınır. Ruhsat almayanlara
kanuni gecikme zammı uygulanır. Bilet ücretleri Encümence belirlenir.
21 – TİCARİ TAKSİ İZNİ ÜÇRETİ
İlçe içi ve mücavir alanlarda belediyemizce belirlenen duraklarda faaliyet gösteren ticari taksilerden çalışma ruhsatı
verilenlerden 165 TL ücret alınır.
22 – BASILI EVRAK-İMAR DURUMU-TAAHHÜTNAME TASTİK VE PROJE TARAMA ÜÇRETİ
A) Belediyemizce mükelleflere verilecek her türlü basılı evrakların takımından…….. : 159,50 TL
B) Belediyemizce fotokopi çekilen kayıt ruhsat harcı belgesinden ………………………..: 38,50 TL
C) İmar Durumu Belgesi Zemin Etüt kontrolü ve Onay Ücreti ……………………………..: 907,50 TL
D) Proje Tarama Ücreti …………………………………………………………………………………………..: 8,25 TL
E) İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar tarafından Belediyemize ibraz edilmesi gereken Taahhütnamelerin tasdiki
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacağından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır.
1- Mühendisler için Taahhütname Tasdik Ücreti ……..: 192,50 TL
2- Mimarlar için Taahhütname Tasdik Ücreti ……………: 192,50 TL
23 – BİNA ABLİKASYON KONTROL ÜÇRETİ
Belediyemizden bina inşaat ruhsatı alan kişilerden projelerin arsa üzerine aplikelerinden ve arsa, bina aplikasyon
kontrollerinde alınacak ücretlerle Belediyemize ait Total Station Harita Ölçüm Cihazının teknik personel nezaretinde Resmi

5

Kurum ve özel şahıslara kullanılması durumunda aşağıdaki çizelgeye göre ücret alınır.
TAPU MİKTARI TOTAL STATİON ABLİKASYON
M2 KİRALAMA ÜÇRETİ ÜCRETİ
0 – 500 M2 169,50 TL 231,00 TL
501 – 1000 M2 181,50 TL 242,00 TL
1001 – Yukarısı 194,00 TL 302,50 TL
İMAR DIŞI 194,00 TL 170,50 TL
24 – İSKELE KİRA ÜÇRETİ:
Belediyemizce vatandaşların talebi üzerine demir iskelenin 1 M2’si 2,00 TL ücretle kiraya verilmesi uygun
görülmüştür.
25 – KÖPEK TASMA ÜÇRETİ:
Köpek Tasma ücreti olarak ……………….: 99,00 TL ücret alınır.
26 – YANGIN RAPOR TANZİM ÜÇRETİ
Bir konut, işyeri ve müessesenin yangından sonra sahibinin talebi üzerine İtfaiye Amirliğince tanzim edilecek yangın
raporlarından aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır.
A) Konutlardan …………………………: 75,00 TL
B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 150,00 TL
C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 300,00 TL
D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 435,00 TL
27 – KAZI ÜCRETİ
Resmi Kurumların ham yollarda yapacağı kazılarda Fen İşleri Müdürlüğü raporu ve karşılıklı kurumlar arası
protokollere göre ücret alınır.
28 – MOTOPOMP ÜÇRETİ
Vatandaşların müracaatı ile su tahliyesi işlemlerinden 1 saat için motopomp Ücreti olarak 165,00 TL ücret alınır. Doğal
afetlerden yağmur ve sel felaketlerinin sebep olduğu tahliye işlemlerinden ücret alınmaz.
29 – KAPI NUMARA LEVHASI ÜÇRETİ
Belediyemiz Numarataj bürosundan binalar için alınacak kapı numarası levhaları İçin Aşağıdaki tarifeye göre ücret
alınır.
Kapı numara levhası ücreti ……….. : 42,00 TL
30 – KAYIT ÜÇRETLERİ
Yapı mesuliyetini deruhte eden serbest fen elemanlarından, belediyemize kayıt yaptıracaklardan:

İLK KAYIT VİZE YAPTIRANLAR
MİMARLARDAN……………………… : 4.260,00 TL MİMARLARDAN……………………… : 1.173,00 TL
MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 1.500,00 TL MAKİNE MÜHENDİSİ …………….. : 532,00 TL
ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 1.950,00 TL ELEKTRİK MÜHENDİSİ ………….. : 646,00 TL
HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 1.500,00 TL HARİTA MÜHENDİSİ …………….. : 532,00 TL
İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 4.260,00 TL İNŞAAT MÜHENDİSİ …….……….. : 1.173,00 TL
JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 1.500,00 TL JEOLOJİ ve JEOFİZİK MÜH .….. : 532,00 TL

İŞ BİTİRME
BELGESİ TALEP
EDENLERDEN:
Taşoranlardan, Müteahhit ve Şantiye Şeflerinden, Mühendis ve Mimarlardan, Sürveyanlardan,

Keşif Bedeli Ödenecek Tutar Keşif Bedeli Ödenecek Tutar
1,00 TL – 1.000.000,00 TL 1.250,00 TL 1.000.000,01 TL – 2.000.000,00 TL 2.500,00 TL
2.000.000,01 üzeri 3.500,00 TL
Ücret alınır. Alınacak ücret 1.250,00 TL’den aşağı olamaz.
31 – YETERLİLİK BELGELERİNDEN KEŞİF BEDELİ
1 : Keşif Bedeli 0 ila 500.000.00 TL arası 520,00 TL ücret alınır.

6

2 : Keşif Bedeli 500.000.00 TL’den yukarı olanlar 1.012,00 TL ücret alınır.
32 – TİCARİ SİCİL TASTİKLERİNDEN ve MENŞE ŞEHADETNAMESİNDEN:
1 : Bilumum Şirket ve Müteahhitlerden ………………………..… : 302,50 TL
2 : Diğer Ticaret erbaplarından …………………………………….……: 194,00 TL
3 : Şehir dışına gönderilen canlı hayvan muayenesinden …..: 16,00 TL Ücret alınır.
33 – KUM ŞATIŞ ÜÇRETLERİ
1. 0-3 İnce Kum……………………………………………: 69,92 TL / M3
2. Elek üstü Malzeme…………………………………….. : 40,25 TL / M3
3. 3-7 Kum ……………………………………………….. : 40,25 TL / M3
4. 7-15 Mıcır ………………………………………………: 40,25 TL / M3
5. 15-22 Mıcır ……………………………………………..: 41,95 TL / M3
6. Beton Kumu …………………………………………….: 41,95 TL / M3
7. Filler……….…………………………………………….: 40,25 TL / M3
Kum satış ücretlerinde KDV hariçdir.
35 – SICAK-SOĞUK ASFALT ÜÇRETİ
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları ve analizlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından hazırlanacak Kesif ve Raporlarına göre Belediye Encümeninin tespit edeceği fiyatlara göre ücret alınır. Ücrette
K.D.V. Hariçtir.
36 – GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜÇRETİ
Akaryakıt, Lpg, Dinlenme Tesislerinden …………………: 1.650,00 TL
Diğerleri …………………………………………………..…………… : 825,00 TL
37 – NİKÂH ÜCRETİ
Evlendirme Dairesinde Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) :
1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır.
2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 132,00 TL ücret alınır.
Evlendirme Dairesi Dışında Yapılacak Nikah Akitlerinden Alınacak Ücret ( Kdv Dahil) :
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 141. maddesinde evlenme töreninin “evleneceklerin istemi
üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” amir hükmü gereğince;
1 – Evlendirme Cüzdanlarının fiyatları, İlçemiz Mal müdürlüğünden alınış fiyatı esas alınacaktır.
2 – Evlenme dosyasında bulunacak belgelerin Belediyemizde hazırlanmasının halinde 132,00 TL ücret alınır.
3 – Nikâh akitlerinin Belediyemiz sınırı içinde veya mücavir alan dâhilinde bulunan herhangi bir yerde yapılması
istenildiğinde:
Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde Resmi Tatil ve Mesai Saatleri Harici Günlerinde
1- Nikah………… : 220,00 TL 1- Nikah………. : 385,00 TL
38 – OTOBÜS VE MİNİBÜS TARİFESİ

HATLARIN ADI TAM BİLET ÜCRETİ TENZİLATLI TARİFEYE TABİ
ÖĞRENCİLER
ŞEHİR MERKEZİ-OTOGAR-SİTELER 2,75 TL 1,75 TL
TOSYA-AKÇAKAVAK-AKBÜK 3,75 TL 2,25 TL
TOSYA-AŞAĞIDİKMEN-SOFULAR 4,50 TL 2,25 TL
TOSYA-YENİDOĞAN-ÇEVLİK 5,50 TL 2,25 TL
39 – VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ
Kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında

7
verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerinin tamamından vidanjör ücreti
alınmak suretiyle hizmet verilmesine, Resmi Kurumlardan ücret alınmamasına ve bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret
talebinde bulunulmamasına;
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Emrinde Fosseptik Temizlik Hizmetlerinde kullanılmakta olan
vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak;
0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede tank başı 145,00 TL/Tank KDV Dahil
7 Km den sonraki mesafede 145,00 TL/Tank+Her KM için 7,70 TL/Km
KDV Dahil ücret alınır.
40 – SU ABONELERİNE UYGULANACAK 2021 TARİFE CETVELİ
A) MESKENLER İÇİN :
a) İlçe Merkezinde Meskûn Sahada
1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….………………… : 2,50 TL
2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………………. : 4,80 TL
3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….……….……………… : 7,00 TL
4- Mesken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 0,50 TL
5- Mesken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 4,80 TL
b) Gayri Meskûn Saha ve TNKA Lejantlı Alanda
1- 0 – 15 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………….……………………….. : 2,50 TL
2- 15.1-30 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 5,50 TL
3- 30.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ………………….………………………. : 8,00 TL
4- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su ……………………..……………………… : 0,50 TL
5- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 4,80 TL
B) KUZYAKA MAHALLESİ İÇİN :
1- 0 – 10 M3 arası 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………………….………………….. : 0,75 TL
2- 10.1 ve yukarısı 1 M3 Su bedeli KDV Hariç ……………………….…………………. : 1,50 TL
3- Masken aboneleri KDV Hariç 1 m3 Atık Su …………………………..……………….. : 0,50 TL
4- Masken aboneleri KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …………. : 4,80 TL
C) TİCARETHANELERDE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………………. : 5,00 TL
C1) TİCARETHANELERDE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………………………… : 0,70 TL
C2) TİCARETHANELERDE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…….. : 5,50 TL
D) FABRİKALARDA 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………………………… : 5,50 TL
D1) FABRİKALARDA 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………….……………….. : 0,70 TL
D2) FABRİKALARDA KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 5,50 TL
E) RESMİ DAİRE 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……………..……………….……………. : 3,75 TL
E1) RESMİ DAİRE 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..…………………….. : 0,75 TL
E2) RESMİ DAİRE KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ……………… : 7,20 TL
F) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………..……………….…..………… : 3,75 TL
F1) SPOR TESİSLERİ 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………..………………….. : 0,75 TL
F2) SPOR TESİSLERİ KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ………….. : 7,20 TL
G) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……..………………….…….. : 3,75 TL
G1) OKULLAR ( Liseler ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ………..………….…….. : 0,75 TL
G2) OKULLAR ( Liseler ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli …… : 7,20 TL
H) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………….…….…….. : 3,75 TL
H1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….………. : 0,75 TL
H2) İLKÖĞRETİM OKULLARI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli………. : 7,20 TL

8

I) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……………… : 3,75 TL
I1) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …….………… : 0,75 TL
I2) ÖĞRENCİ YURTLARI (RESMİ) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli……. : 7,20 TL
İ) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….…………… : 4,00 TL
İ1) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………….. : 0,75 TL
İ2) ÖĞRENCİ YURTLARI (ÖZEL) KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli…… : 7,20 TL
J) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ……….……… : 3,75 TL
J1) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç …………. : 0,75 TL
J2) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli : 7,20 TL
K) HAMAMLAR 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç ………………………….…..……….… : 1,20 TL
K1) HAMAMLAR 1 M3 Atık Su Bedeli KDV Hariç ……………………..……..……. : 0,50 TL
K2) HAMAMLAR KDV Hariç aylık su faturasında Katı Atık bedeli ..………….…..….. : 4,75 TL
L) TEKKE HAMAMI (M3 başına tesis muayene ve bakım ücreti)…………..……. : 0,55 TL
M) SAYAÇSIZ PINAR SULARINDAN VERİLEN SU İÇİN YILLIK OLARAK ALINACAK ÜÇRET
1- BELEDİYE HAMAMI ( Yıllık )…………………………………………………………………: 1.700,00 TL
2- ÖZEL HAMAMLAR ( Yıllık ) ………………………………………………………………..: 850,00 TL
3- FABRİKALAR ( Yıllık )………………………………………………………………….. : 850,00 TL
N) İNŞAAT SUYU
1- 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç …………………………….…………………………….……..: 4,15 TL
* Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında faaliyet gösteren Firma,Fabrika,Tesis vb evsel ve proses suların kendi
imkanları ile Atıksu Arıtma Tesisine getirmeleri kaydı ile Arıtma İşlemi ‘’1 m3 atık suyun 5,00 TL /m3 olarak alınır.
* İLÇEMİZDE İKAMET EDEN TÜM GAZİLERİN ABONELERİ KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAK ŞARTI İLE SADECE BİR MESKENİ
İÇİN MESKEN TARİFESİNİN % 50’Sİ SU ÜCRETİ ALINIR.
* RESMİ DAİRELERİN LOJMANLARINDAN MESKEN TARİFESİNDEN ÜCRET ALINIR.
* ÜCRETLERDE KDV HARİÇTİR.
41 – SU ABONE TEMİNATLARI
A) Mesken, Ticarethane ve Yazıhaneler için ………………………….. : 97,00 TL
B) Fazla Su sarf eden Kahvehane, Dernek, Otel, Gazino,
Lokanta, Sanayii ve benzeri abonelerden……………………………. : 121,00 TL
42 – SU ABONELERİNDEN ALINACAK ÜÇRETLER
A) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Tesis Muayene……… : 97,00 TL
B) Yeniden Kayıtları Yapılacak Abonelerden Katılım Payı………….. : 97,00 TL
C) Su Abonelerinin Alım, Satım, Devir, İlave, Her hangi bir ortağa devri veya ortak ilavesi halindeki muamele işlemlerde
tesisat yerinde kalsa dahi bağlama ücreti …….. : 30,25 TL
Tesisat Yeniden tadilat görmüş ise Muayene Ücreti …………… : 72,50 TL
D) Kendi kusurlarından dolayı sularında herhangi bir arızadan dolayı su kesilmesi hallerinde veya tesisatta yapılacak
tadilattan dolayı su kesilmelerinde;
1. Vana kapama Ücreti …………………………………………………….. : 22,00 TL
2. Vana Açma Ücreti ……………………………………………………… : 22,00 TL
E) Abonelere ait Sayaçların damgaya gönderilmeleri veya bozulan sayaçların tamire gönderilmesi halinde Takma ve
Sökme Ücreti olarak …………………………………………………….. : 19,00 TL
Yerlerine Belediyeye ait sayaç takıldığında sayaç kirası olarak .. : 19,00 TL
F) Belediyeye ait binalardaki sayaçların damga ve tamir ücretlerini karşılamak

9

üzere sayaç kirası olarak……………………………………..………………………………. : 16,00 TL
G) Herhangi bir sebepten dolayı bozulan veya damgaya gönderilen sayaçların yerine belediyeye ait sayaç takılması
mümkün olmadığı hallerde sayaçsız olarak su sarf eden abonelere (en az su sarf edenlerden) ayda 10 ton, (Çok su sarf eden
abonelerden) evvelki yıllar ve aylar nazara alınarak tahakkuk ettirilir. Şayet abone muvafakat etmeyeceğini bildirir ise suyu
kesilip sayacı tamirden geldiğinde suyunun açılması halinde;
E) Maddesindeki hükümlere göre ücret alınarak suyu açılır.
H) 1) Belediyeden habersiz su bağlayan, sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil)
tesislerinde değişiklik yapanlar……………………………………………………………….……. : 3.300,00 TL
2) Belediyemiz ana şebeke su borusunu izinsiz kazı yaparken patlatanlara……………..: 2.200,00 TL
3) Belediyemizden izinsiz kaçak su tesisatı bağlayan tesisatçılara……………………………: 3.300,00 TL
4) Umuma ait çeşmelere hortum takarak bahçe sulayan ve vasıta yıkayanlardan … : 847,00 TL
5) Aparat Sökme (Mühür Bozma)Ücret Cezası …………………….. : 1.100,00 TL Ceza Alınır.
Tarifenin bu maddesi Belediye İlan Hoparlörü ve Mahalli radyolardan sık sık ilan edilmelidir.
I) Belediye gelirlerinin süresi içerisinde tahsilinde güçlük çekildiğinde tahsilâtın kolaylaştırılması borçlunun borcunu
süresi içinde ödemesi bakımından ve Belediye menfaatlerinin korunmasını teminen su ücretlerinin belirtilen süre içerisinde
ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
İ) Borçlarını ödemeyen abonelere 7 günlük tebligat yapıldığında yine borçlarını ödemezler ise suları derhal kesilir ve borç
ödeninceye kadar su verilmez.
Borç Ödenirken 42,50 TL açma ücreti alınır.
J) 1) Abonman Sözleşmesi ………………………….. : 19,00 TL
2) Abonman Numarası ……………………………. : 19,00 TL
43- GÜZERGÂH KULLANIMI İZİN BELGESİ ÜCRET TARİFESİ:
BELGE CİNSİ SÜRE ÜCRET (TL) ÖDEME
Taksiler için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 121,00 TL 1 Taksit
Toplu Taşıma Araçları için Güzergâh Kullanım
İzin Belgesi

1 Yıl 42,50 TL 1 Taksit

Okul Servis aracı Güzergâh kullanım İzin Belgesi 1 Yıl 220,00 TL 1 Taksit

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Aracı
Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi

1 Aylık 55,00 TL
1 Taksit 3 Aylık 121,00 TL
6 Aylık 181,50 TL
1 Yıllık 302,50 TL

Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı
İzin Belgesi

1 Aylık 66,00 TL
1 Taksit 3 Aylık 132,00 TL
6 Aylık 187,00 TL
1 Yıllık 330,00 TL

Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin
Belgesi

1 Yıl 399,30 TL 1 Taksit

Ücretsiz Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin
Belgesi

1 Yıl 121,00 TL 1 Taksit
En fazla 4 Gün 48,50 TL
1 Aylık 91,00 TL

10

Ağır Tonajlı araçlar için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 3 Aylık 181,50 TL
6 Aylık 302,50 TL
1 Yıllık 472,00 TL

44- OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK)
AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ
Otomobil : 9,00 TL
Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 11,00 TL
Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 13,00 TL
Tır : 15,50 TL
KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ
0-2 Saat Arası : 3,50 TL
24 Saatlik : 5,50 TL
Aylık Abone : 120,00 TL
Motosiklet Aylık Abone : 88,00 TL
45- ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ
ŞEHİRİÇİ MÜCAVİR ALAN İLÇE SINIRI
Otomobil : 114,00 TL 169,00 TL 252,00 TL
Minibüs, Midibüs, Kamyonet : 184,00 TL 245,00 TL 323,00 TL
Otobüs, Kamyon, İş Makinesi : 368,00 TL 460,00 TL 550,00 TL
46- BİLBOARDLARA ASILACAK REKLAMLARA AİT KİRALAMA GÜN SAYISI VE ÜCRET TARİFE
BİLLBOARDIN ÖN- ARKA YÜZ DÂHİL TEK BİLLBOARD
BULUNDUĞU YER 10 GÜN 20 GÜN 30 GÜN
1 REKTÖR PROF. DR. ERDOĞAN BÜYÜKKASAP PARKI 121,00 TL 242,00 TL 363,00 TL
2 OSMANLI PARKI 242,00 TL 490,00 TL 738,00 TL
3 SAĞLIK PARKI 121,00 TL 242,00 TL 363,00 TL
4 AŞAĞI PINAR PARKI 121,00 TL 242,00 TL 363,00 TL
5 CUMHURİYET PARKI 242,00 TL 490,00 TL 738,00 TL
6 BULVAR ÜZERİ -İSTİKBAL KÖPRÜSÜ 490,00 TL 980,00 TL 1.476,00 TL
7 BULVAR ÜZERİ -ŞADAN BAKKAL KARŞISI 605,00 TL 1.222,00 TL 1.840,00 TL
8 BULVAR ÜZERİ- İŞBANK KARŞISI 490,00 TL 980,00 TL 1.476,00 TL
9 KIZ MESLEK LİSESİ KAVŞAĞI 363,00 TL 738,00 TL 1.052,00 TL
10 CUMHURİYET MEYDANI 605,00 TL 1.222,00 TL 1.840,00 TL

47- KAPLAMA VE TAMİRATLAR İÇİN ÜCRET TARİFE

BİRİM FİYAT TABLOSU

POZ NO KAPLAMANIN CİNSİ BİRİMİ FİYATI
Y.16.050/05-ANLZ

Beton Santralinde Üretilen veya satın alınan ve
beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım
sınıfında beton dökülmesi ( Beton nakli dâhil )
( 1 Mt Genişlik 15 cm Kalınlık için )

1 MT 36,50 TL

PF.2013/AY2 Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması

( 1 Mt Genişlik 5 cm Kalınlık için ) 1 MT 103,00 TL

PF.2013/AY1 Sıcak Karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması

yapılması ( 1 Mt Genişlik 10 cm Kalınlık için ) 1 MT 218,00 TL

11

PF2013/PRK1 8 CM yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme

kaplama yapılması ( Tamiratlar için ) 1 MT 55,00 TL

48- ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN ÜCRET TARİFE:

GÜNDÜZ (08:00 – 17:00) GECE (17:00 – 23:00)
Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu 693,00 TL 693,00 TL
Kokteyl ve Sergi Salonu 693,00 TL 693,00 TL
Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu,
Kokteyl ve Sergi Salonu 1.186,00 TL 1.1186,00 TL
Şehit Mustafa KAYMAKÇI Konferans Salonu
( Özel Tiyatro ve Sinema İşletmecileri ) 1.392,00 TL 1.392,00 TL
Sanat Atölyesi 275,00 TL 275,00 TL
Resmi Kurumlar, Dernek, Oda, Siyasi Partiler 352,00 TL 352,00 TL
Şehit Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezinde bulunan Demirbaş eşyaların kırılması veya kaybolması halinde her türlü
zarar salonu kiralayan tarafından tazmin edilecektir.
49- SU BAĞLANTI ÜCRETİ :
Su Abone bağlantılarının Belediye çalışanları tarafından yapılması ;
0-7 m’ye Kadar : 968,00 TL
7 metre üzeri bağlantı yapılmışsa beher metre için 137,50 TL ilave ücret alınır.
50- GENEL VE KISMİ TAMİRAT ÜCRETİ:
Çatı Onarımı, Taşıyıcı Sistem değiştirmeksizin dış cephe ve iç kısım duvarlarının değiştirilmesi, iskele kurularak
mantolama, sıva ve boya yapılarak kapı ve pencere değiştirilmesi v.b. tamiratlara;
Genel Tamirat ücreti : 484,00 TL
Sadece kapı pencere değiştirilmesi, sıva, boya, badana yapılması v.b. tamiratlara;
Kısmi Tamirat ücreti : 255,00 TL
51- YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL VE RAPOR TANZİM ÜCRETİ:
İtfaiye yönetmeliği ve binaların yangından korunması Yönetmeliğine göre Belediyemize başvuruda bulunanlardan
kontrol ve rapor tanzimi için alınacak ücretler:
A) Konutlardan …………………………: 73,00 TL
B) Küçük İşyerlerinden ……………..: 138,00 TL
C) Büyük İşyerlerinden ……………..: 275,00 TL
D) Şirket ve Fabrikalardan …………: 418,00 TL
52- İMAR YÖNETMELİĞİ BAHÇE MESAFELERİ AĞAÇ ÜCRETİ:
Konut, Konut + ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde binanın zemine oturduğu
alanın dışında kalan alanın her 30,00 M2‘si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olamaması halinde bu
fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği imar planlarında kamunun kullanımına
ayrılmış bir alana dikilir. Belediyemiz tarafından kamunun kullanımına ayrılmış alana dikilmek üzere;
30 M2’de bir ağaç başına ücreti ……….. : 60,50 TL
53- HAYVAN PAZARI GİRİŞ ÜCRETİ:
Küçükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 3,50 TL
Büyükbaş Hayvan Giriş Ücreti : 8,00 TL

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 98

Belediyemizin 2021 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Tarife
Cetvelleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 74 sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Belediyenin 2021
Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Komisyon Raporu ve tarife cetvelleri
üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2021 Mali
Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi (B) fıkrası ile
5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar
Gelir Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile
kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 99

Belediyemiz mülklerinde kirada bulunan şahısların 2021 Mali Yılı kira tespitleri hakkındaki
Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken ve depolara
ait kira cetvellerinin incelenmesinde; ilçenin muhtelif semtlerindeki kira rayiçleri de göz önüne alınarak,
2021 Mali Yılı kiralarında % 5 oranında artış yapılmasına, Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesi
No:54/D nolu dükkânın ve İbniselim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi No:2/O nolu dükkanın
işletmecilerinin belediye mülklerinin imar ve ihyaları için azami gayret gösterdikleri ve tadilatlarına
önemli miktarlarda para harcadıkları görüldüğünden, söz konusu yerlerin kiralarına 2021 Yılı için artış
yapılmayarak 2020 Yılı kiraları üzerinden devamına, dükkan kiralarının ekli listede gösterildiği şekilde
uygulanmasına, kira bedellerinin Şubat-Nisan-Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit
taksitte tahsiline, kira taksitlerini süresinde ödemeyen kiracılara 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin
uygulanmak sureti ile gecikme faizi alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 100

2021 Mali Yılında ilçemizde kurulacak pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü
talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
1-SEBZE PAZARI: Haftanın Pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş
Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinde müstahsil malı için ayrılan yerlerden hariç kalan yerlerde halka satış
yapılacaktır. Kavun-Karpuz satışı da meyve-sebze satışı gibi Kapalı Pazar Yerinde yapılacaktır.
2-SEYYAR SATICILAR PAZARI: Giyim eşyası ve hazır elbise satıcıları; Pınarbaşı Mahallesi
Rıhtımboyu Caddesindeki kapalı alanda, Arpa Pazarı Sokak ve Karabaş Sokak üzerinde açık alanda (gıda maddesi
haricinde), diğer seyyar satıcılardan nalbur, hırdavat ve benzeri diğer ticaret erbabı kimselerin ise Zabıta
Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde satış yapılacaktır.
3-YAĞ VE YOĞURT PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı
Pazar Yerinin alt katındaki otopark girişinde satış yapılacaktır.
4-PİRİNÇ VE BUĞDAY PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Yellikaş Mevkiinde
Belediyemizce yapılan dükkanlarda satış yapılacaktır.
5-KIL VE TİFTİK PAZARI: Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde satış yapılacaktır.
6-DOKUMA-KUŞAK VE İPLİK PAZARI: Mutaflar çarşısında satış yapılacaktır.
7-SAMAN PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlık yanı Pirinç Pazarı karşısında satış
yapılacaktır.
8-ODUN PAZARI : Ulu Camii önünde araç üzerinde satış yapılacaktır.
9-HAYVAN PAZARI: İbniselim Mahallesindeki mevcut hayvan pazarında satış yapılacaktır.
10-TOPTAN VE PERAKENDE MEYVE-SEBZE PAZARI: Cumhuriyet Mahallesindeki Kapalı
Pazar Yerinde satış yapacaklardır.
11-MANAV YERİ: Pınarbaşı Mahallesi Düğün Salonu altındaki mevcut sebze-meyve halinde
manavlar için ayrılan ve halen boş bulunan dükkanların atıl vaziyetten kurtarılması için buraların yazıhane, depo,
büro, balık satışı ve deri satıcıları gibi meslek grubuyla iştigal edeceklere verilmek kaydıyla diğer meslek
gruplarına da kiraya verilecektir.
12-Yukarıda gösterilen Pazar yerlerinden hariç yerlerde veya kaldırım, tretuvar üzerinde ve umumi
caddelerde hiçbir surette sergi kurulması veya devamlı surette işgaline izin verilmeyecektir.
13-Hükümet binası önü ve civarında, çarşının muhtelif yerlerinde, Pazar Camiinin Haremi Şerif sayılan
meydanlıkta (demir parmaklıkla ayrılan kısım ) sergi açıp, satış ve ticaret yapmak, geçici olsa bile işgal etmek
yasaktır.
14-Haftanın muayyen günlerde kurulmakta olan Pazar yerlerini işgal edenlerden M2 hesabı ile işgaliye
ücreti alınacaktır.
15-HAMAL VE İŞÇİ PAZARI: Pazar Camii karşısı ve Ulu Camii önü köprüsü ile Küçükçay Köprüsü
arasındaki yerde kurulacaktır.
Yukarıda maddeler halinde tespit edilen Pazar Yerlerini gösterir teklif Meclisin oy birliği ile kabul
edilmiş olup, 2021 Mali Yılında aynen uygulanmak üzere gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 101

Belediyemizce 2021 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık
arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma
ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde
“görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde
çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar
fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan, yapılan müzakere sonucunda Plan ve Bütçe
Komisyonunun tespit etmiş olduğu miktarlar Meclis tarafından da aynen benimsenmiş olup, 2021 Mali
Yılında Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürüne 320,00 TL, İtfaiye Çavuşuna 300,00 TL, Zabıta Memurlarına
300,00 TL, İtfaiye Erleri ve Şoförlerine de 285,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine,
5724 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin zam ve
düzenlemelerin senesi içerisinde yansıtılmayarak, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2021 Mali Yılı
boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 102

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe
dışına görevle gönderildiğinde verilecek yolluğun tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü
talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.
6245 sayılı Harcırah kanununun 8. maddesine göre üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara
verilecek yolluk miktarının 4. derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı
hükmünü getirmiş olduğundan; 2021 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara
belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde; 6245 sayılı harcırah
kanununun 8. maddesindeki amir hükme göre 4. dereceli memura ödenen yevmiye nispetinde yolluk
ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 103

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas
komisyonları üyelerine 2021 Mali Yılında toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının
tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis
toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından
belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir hükmü mevcut olduğundan; 2021 Mali Yılında gösterge ve
katsayı artışları da yansıtılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 32. ve 39. maddelerinde zikredilen oranlar
dikkate alınarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin
2021 Yılında katsayı artışına göre hesaplanarak meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları
üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri
arasında ödenmesine, yıl içerisindeki artışların huzur haklarına da yansıtılmasına Meclisin oy birliği ile
karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 104

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarındaki Pazar yerindeki parseller için
2021 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Yeni Kapalı Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2020 yılı
kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2021 Yılı kira işgaliyelerinin %8 oranında artırılması ve
bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon
tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2021 Mali Yılında Pazar yerlerinin
işgaliye ücretlerine %8 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 105

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki parseller için 2021 yılında
uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler
Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki satış yerlerinin 2020 Yılı kira
işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2021 Yılı kira işgaliyelerinin %8 oranında artırılması ve bu
oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon
tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2021 Mali Yılında Giyim Pazarı
yerlerinin işgaliye ücretlerine %8 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 106

Kullanmış olduğumuz Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
olarak değişikliğe uğramış ve sistem geçiş aşamasında bazı mahalle sınırlarımız değişikliğe uğramış olup,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kullanmış olduğumuz Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
olarak değişikliğe uğramış ve sistem geçiş aşamasında bazı mahalle sınırlarımız değişikliğe uğramış olup,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazısına istinaden, belediyemiz tarafından kullanılmakta
olan (AKS) Adres Kayıt Sistemi ve (MAKS) Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile arazide yapılan çalışma
sonucunda, merkeze bağlı toplam 23 mahallemiz olup, mahalle ayrım sınırlarının ekli 1/10000 Ölçekli
Mahalle Ayrım Planında tespit edildiği şekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun 6. Maddesi gereğince
kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 107

İlçenin Karşıyaka Mahallesi Mısırlı Sokakta 492 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı
gayrimenkulün Mevzi İmar Planına dahil edilmesi ile ilgili Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Kadir
KARAÇAM’ın talebi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi, Mısırlı Sokakta tapunun 492 Ada,4 Parsel numarasında kayıtlı
gayrimenkulün Mevzii İmar Planına dahil edilmesi ile ilgili mevzii imar planı sınırları dışında kalan
parselin mevzii imar planı sınırına dahil edilebilmesi için ilgili kurum görüşlerinin alınmasına, kurum
görüşleri alındıktan sonra, verilen kurum görüşlerine göre Meclisimizce tekrar görüşülmesine Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 108

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda
ilçemiz uygulama imar planında genel revizyon yapılarak Yençok=Serbest ibaresinin olduğu alanlarda
yapı h yüksekliklerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresine istinaden,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda;
İlçemiz Uygulama İmar Planında genel revizyon yapılarak Yençok= Serbest ibaresinin olduğu alanlarda
yapı h yüksekliklerinin belirlenmesi için, İlçemiz Uygulama İmar Planı genelinde Yençok=Serbest ibaresi
bulunan imar planları ile ilgili olarak yapılan alan incelemesinde;

Mevcut dokunun genel olarak h yüksekliklerinin 10,50 m olduğu tespit edildiğinden, ilçemiz
Uygulama İmar Planında genel revizyon yapılarak Yençok= Serbest ibaresinin kaldırılarak h
yüksekliklerinin 10,50 m olarak ilçe imar planına işlettirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş
olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 109
İlçenin Yunus Emre Mahallesinde bulunan tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı
PARK lejantında görülen alan üzerine yüzme havuzu yapılması planlandığından, söz konusu yerin SPOR
TESİSİ lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu ve Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 1613 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı ilçe
uygulama imar planının F32D22D4A paftasında PARK Lejantında görülen alan üzerine Belediyemiz ile
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 16.10.2020 tarihinde imzalanan Reklam Sözleşmesi kapsamında
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU yapılması planlandığından, söz konusu alanın SPOR TESİSİ
Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili imar tadilatının, Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı
Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine ve şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000
(F32D22D4A) (PİN) UİP 37375360 – 1/5000 (F32D22D) NİP 37858051 olan ve Şehir plancısı Ahmet
ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 110
İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında
Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı
yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü
olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli
şahsın talebi doğrultusunda verilen ön izne istinaden, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan imar paftalarının onanıp
onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.
İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta ilçe uygulama imar planının F32d21a3d paftasında
Y=585500-588900, X=4544100-4544200 koordinatları arasında kalan B-2 Mesken Yapı Nizamındaki tapunun
F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasındaki taşınmaz sahibi Ata SAPMAZ isimli şahsın taşınmazı üzerinde
bulunan 3 katlı Betonarme Mesken binasına kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar
planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını ve mağdur olduğunu beyan etmesi
üzerine, söz konusu alanda imar tadilatı yapılmak suretiyle mağduriyetinin giderilmesi uygun görülerek;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21A3D) (PİN)
UİP 37996233 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı
Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile
karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 12 / 2020
Karar Sayısı : 111

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 nolu parsellerin
Eğitim Alanı için imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısına
istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde ilçe imar planının F32d21c2d imar
paftasında, X=4542900-4543100, Y=587300-587400 koordinatları arasında yer alan tapunun 369 ada, 25
ve 61 nolu parsellerin Eğitim Alanı için imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yazısına istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve
araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora
göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.