2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2021
Karar Sayısı : 57

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen
vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına
izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi uygun
görülmüş ve 03.06.2021 Gün ve 55 sayılı Meclis Kararı ile hayrat çeşmesi yapımı ile ilgili detayların ve
ücret tarifesinin belirlenmesi için, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan
gelecek rapora göre önümüzdeki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine karar verilmiş ise de,
Koronavirüs illeti ve pandemi nedeniyle komisyon toplanamamış olup, komisyon raporu
meclisimize gelmediğinden, Plan-Bütçe Komisyonunun bir hafta içerisinde toplanmasına ve gündem
maddesi ile ilgili komisyon raporunun önümüzdeki meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2021
Karar Sayısı : 58

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesi S.S. Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında yer alan ve CAMİ yeri olarak onanan taşınmaz ile ilgili
Belediye Meclisinin almış olduğu onama kararının iptal edilerek, KÜÇÜK SANAYİ E=0,50
Yençok=10,50 m lejantına dönüştürülmesi için Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının
talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.
İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesi S.S. Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında X=4543400-4543600, Y=590800-590900 koordinatları
arasında yer alan ve CAMİ yeri olarak onanan taşınmaz ile ilgili Belediye Meclisinin almış olduğu
onama kararının iptal edilerek, KÜÇÜK SANAYİ E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına dönüştürülmesi
için Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı talebine istinaden, söz konusu imar tadilat
talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2021
Karar Sayısı : 59

İlçenin Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel numaralarında
kayıtlı parsellerin B-3 MESKEN Yapı Nizamından çıkartılarak ÇOCUK PARKI Lejantına
dönüştürülmesi ile ilgili Hocaimat Mahallesi Muhtarı Hasan Şamil AS’ın talebine istinaden, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta ilçe imar planının F32d21c1b imar paftasında
X=4543800-4543900, Y=586700-586800 koordinatları arasında, tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel
numaralarında kayıtlı parsellerin B-3 MESKEN Yapı Nizamından çıkartılarak ÇOCUK PARKI
Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Hocaimat Mahallesi Muhtarı Hasan Şamil AS’ın talebine istinaden, söz
konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin
oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.