1.04.2021 Tarihli Hıfzıssıhha Kurul Kararları

 

 

 

T.C.

TOSYA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Sağlık Müdürlüğü

KARAR NO   :21

KARAR TARİHİ :31.03.2021

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 31.03.2021 tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN’           in Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile acilen toplanarak gündemdeki konular karara bağlandı.

GÜNDEM :

İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” hakkında görüşmek.

KARAR: 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve 02.03.2021 tarihli ve 2021/10 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararımızla uygulanacak tedbir ve kurallar bulunduğumuz risk grubuna göre belirlenmiştir.

                29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

 • Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında yer almıştır.
 • 03.2021 tarihli ve 2021/10 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararımızla risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,

Çok yüksek risk grubunda yer alan ilçemizde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 157 Nolu kararımızla belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarımızla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

 • Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe şartlarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul etmesine,

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; ilimizdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,

.

 

 

 

 

 

 

 

Yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

 • Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 m2 alan bırakmak ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesi ile,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğe (ilgili mevzuatında başka bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ile alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi uygulamalarının devamına,

Ancak 29.03.2021 tarihi itibariyle genel kurul tarihi belirlenerek, kamu kurumu temsilcisi ve kolluk birimi görevlisi görevlendirmesi yapılmış olan genel kurulların bu maddedeki usul ve esaslara riayet edilerek muafiyet uygulanmasına,

 • Nikâh ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısının 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesi uygulamasının devamına,

Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve/veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

 • Girişlerinde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmesine uygulamasının devamına,
 • İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; %50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
 • İlçemizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise hafta içi14.00-18.00 (cuma günleri 12.00-18.00) saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine;

İlçemizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

 • Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilçe genelinde ağırlık verilmesine,
 • Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelgesiyle temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesinin sağlanmasına,

Bu doğrultuda;

 • Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararların 03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesine,
 • Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere uyularak İlçemizde eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerinin Kararımız Ek’  Listedeki gibi olmasına;
 • 10 Dairesi olan apartmanlarda en az iki vaka; 10 dan 30 a kadar dairesi olan apartmanlarda 3; 30 dan fazla dairesi olan apartmanlarda ise 4 farklı dairede pozitif çıkması durumunda apartmanların karantinaya alınması, köylerde 3 farklı evde pozitif çıkması durumunda köy karantinanın yapılmasına,
 • 65 yaş üstü aşı olmayanların tespiti için merkez mahalle muhtarların mahallesinde bulunan kişileri belirleyip merkezde olanların kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğüne; köylerde olan kişilerin ise köy muhtarlarınca belirlenip İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi,
 • Okullarda bütün kademelerde eğitim programının İlçe Milli Eğitim tarafından düzenlenip karara eklenmesine,

           YEMEK:

Özel eğitim okulları ve özel öğretim kurumlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yemek hizmeti verilebileceklerine,

 • Cumartesi günü olan hayvan pazarının hafta sonu kısıtlaması nedeniyle Salı gününe alınmasına, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından denetlenmesine;
 • Sokağa çıkma kısıtlanasının olduğu Cumartesi-Pazar günlerinde kişilerin bağ tapusu, kira sözleşmesi veya çiftçilik belgesini ibraz ederek sabah saat 07.00-09.00 saatlerinde bağ-bahçelerine gitmelerine; akşam ise 17.00-19.00 saatleri arasında dönüş yapmaları şartıyla izin verilmesine;
 • İmam Hatip Ortaokulunda yürütülmekte olan hafızlık projesi öğrencileri Pazartesi-Salı derslerinin okulda; Çarşamba günü derslerinin de Müftülükte verilmesine;
 • İlgili Tosya Kaymakamlığı resmi web sitesinden duyuru yapılmasına, Tosya Belediyesi tarafından da web sitesinde yayınlanması ve anons edilerek halka duyurulmasına;

Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 
 
 

 

Posted in: