MART AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 16

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, D 100 Karayolu kenarında bulunan ve ilçe imar planının F32d21c3d paftasında Y=587500-587600 ve X=4541200-4541400 koordinatları arasında kalan K.D.K.Ç.A (E= 0,50 Yençok=SERBEST) Yapı Nizamındaki tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasındaki taşınmazın, AKARYAKIT ve LPG İSTASYONU Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili tadilat talebinin Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra, görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 17

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1805 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ali Osman GENÇ isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde bulunan ve ilçe imar planının F32d21c3d paftasında Y=587600-587800 ve X=4541100-4541300 koordinatları arasında kalan K.D.K.Ç.A. (E=0,50 Yençok=SERBEST) Yapı Nizamındaki tapunun F32d21c3d pafta,1805 ada,1 parsel numarasındaki taşınmazın, AKARYAKIT ve LPG İSTASYONU Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili tadilat talebinin Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden kurum görüşü alındıktan sonra, görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 18

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun 319 ada, 67 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün satış işlemine esas olmak üzere ORMAN lejantından çıkartılarak, T.N.K.A. lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Dilküşah Mahallesinde bulunan ve ilçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588400-588500 ve X=4543600-4543700 koordinatları arasında kalan ORMAN Lejantındaki tapunun 319 ada,67 parsel numarasındaki mülkiyeti Maliye Hazinesine taşınmazın, T.N.K.A. (Tarımsal Nitelikli Koruma Alanı) Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili tadilat talebine istinaden, Orman İşletme Müdürlüğü kurum görüşü istenmiş olup, kurum görüşünde lejant değişikliğinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediği ile ilgili olumlu görüş belirtildiğinden, tadilat masraflarının müracaat sahipleri tarafından karşılanması kaydıyla, imar tadilatı yapılarak ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 19

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait arsa ve işyerlerini almak ve kiralamak için müracaat eden vatandaşların müracaat ettikleri işyerlerinin satış ve kira ihalesine iştirak etmedikleri müşahede edildiğinden, ihale aşamasında gazete ilanı ve diğer matbu evrak harcamaları nedeniyle Belediyemiz mali açıdan zarara uğratıldığı tespit edilmiş olup, arsa ve işyeri almak ve kiralamak için Belediyemize müracaat edenlerden talep anında ücret alınması, ihaleye iştirak ettiğinde alınan ücretin iade edilmesi, ihaleye iştirak etmediğinde irat kaydedilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mustafa MOLA’nın sözlü önerisine istinaden, Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait arsa ve işyerlerini almak ve kiralamak için müracaat eden vatandaşların müracaat ettikleri işyerlerinin satış ve kira ihalesine iştirak etmedikleri müşahede edildiğinden, ihale aşamasında gazete ilanı ve diğer matbu evrak harcamaları nedeniyle Belediyemiz mali açıdan zarara uğratıldığı tespit edilmiş olup, arsa ve işyeri almak ve kiralamak için Belediyemize müracaat edenlerden talep anında 600,00 TL ücret alınarak emanet hesaplarına kaydedilmesine, ihaleye iştirak ettikleri takdirde söz konusu ücretin iadesine, ihaleye iştirak etmedikleri takdirde alınan ücretin irat kaydedilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 20

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1803 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Kartallar Orman Ürünleri İnş. Ve Taah. İşl, San. Tic. Ltd. Şti. adına Veysel KARTAL isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1803 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Kartallar Orman Ürünleri İnş. Ve Taah. İşl, San. Tic. Ltd. Şti. adına Veysel KARTAL isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talepte bulunmuş ise de; söz konusu mevkide aynı konu ile ilgili iki farklı müracaat daha olduğundan ve söz konusu talepler için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden kurum görüşü istendiğinden ve süreç devam ettiğinden, söz konusu taleplerin durumu netleştikten sonra Kartallar Orman Ürünleri İnş. Ve Taah. İşl, San. Tic. Ltd. Şti. adına Veysel KARTAL isimli şahsın talebinin daha sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

Karar Sayısı       : 21

 

 

Dilküşah ve İbniselim Mahallesinde yapılacak Kadastrosu Çalışmaları için “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Dilküşah Mahallesi’ne 6 ve İbniselim Mahallesi’ne 6 kişiden oluşmak üzere, iki mahalle için 12 bilirkişinin tespit edilmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden, 12 (oniki) adet bilirkişinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Dilküşah ve İbniselim Mahallesinde 5831 Sayılı Kanunla, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre Kadastrosu Çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

 

DİLKÜŞAH MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Dursun TOSUN 52330251584 20.06.1958 0537 748 95 30
2 Süleyman KILIÇ 26888099134 15.04.1967 0537 586 37 74
3 Şavki DEMİROĞLU 38950696714 20.02.1963 0535 928 35 99
4 İsmail YAYLACI 28889032516 01.01.1951 0537 229 30 19
5 Hüseyin YAYLACI 28856033690 01.04.1962 0536 932 20 94
6 İsmail YÜTÜK 22553243444 01.09.1962 0535 480 33 11

 

İBNİSELİM MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Ali ÇİLİNGİR 43612541400 17.01.1953 0551 150 32 40
2 Murat ATILKAN 21341284140 20.12.1949 0537 567 76 13
3 Hüseyin BAĞCI 41017627996 12.02.1949 0536 704 43 21
4 Mehmet TAMŞERBETÇİ 54238187996 02.11.1968 0536 411 89 45
5 Şenol BİLEN 17987395784 15.09.1972 0535 554 70 49
6 Muammer BALOĞLU 35731804764 01.03.1965 0543 594 13 86

 

 

isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 22

 

 

 

2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 30. Maddesinde Kayıt Ücretleri Bölümündeki İş Bitirme Belgesi talep edenlerden alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi hakkındaki Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa MOLA’nın yazılı önergesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 30. Maddesinde Kayıt Ücretleri Bölümündeki İş Bitirme Belgesi talep eden taşeronlardan, müteahhit ve şantiye şeflerinden, mühendis ve mimarlardan, sürveyanlardan;

 

        Keşif  Bedeli     Ödenecek  Tutar         Keşif  Bedeli       Ödenecek  Tutar
1,00 TL–500.000,00 TL 750,00 TL 1.000.000,01TL 1.500.000,00 TL 2.000,00 TL
500.000,01 TL-1.000.000,00 TL 1.000,00 TL 1.500.000,01 TL üzeri 3.000,00 TL

“ücret alınır. Alınacak ücret 750,00 TL den aşağı olamaz.” denilmiş ise de; söz konusu çizelgede belirtilen ücretlerin iptal edilerek, 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 30. Maddesinde Kayıt Ücretleri Bölümündeki İş Bitirme Belgesi Talep Edenlerden keşif bedeli gözetmeksizin tamamından 1.000,00 TL ücret alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 23

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1820 ada, 2 parsel numarasında Hüsniye Elif ESEROĞLU adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Tosya Belediyesinin açmış olduğu Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/95 Esas Sayılı dosyasının davalı taraf ile sulh olmak suretiyle feragat edilerek ortadan kaldırılması hususunda karar alınması ile ilgili Belediye Başkanlığı Vekili olarak Belediye Avukatlığı teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Selakırı Mevkii, 86 cilt, 8408 sayfa, tapunun 1820 ada, 2 parsel numarasında Hüsniye Elif ESEROĞLU adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Tosya Belediyesinin açmış olduğu Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/95 Esas Sayılı dosyasının davalı taraf ile sulh olmak suretiyle feragat edilerek ortadan kaldırılması ile ilgili hazırlanan 6 (altı) maddeden ibaret Sulh Sözleşmesi’nin kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 05 / 03 / 2020

 

Karar Sayısı       : 24

 

 

 

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Fadime ABALOĞLU isimli şahsın, bahse konu parselin mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden, 80,00 m2 lik kullanım alanı kaldığı için taşınmaza yapı yapılamaz hale gelmiş olup, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak, kullanım alanının 110 m2 ye çıkartılması, masraflarının belediye tarafından karşılanması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde ilçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588800-588900 X=4543200-4543400 koordinatları arasında kalan ve tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Fadime ABALOĞLU isimli şahsın, bahse konu parselin mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden, 80,00 m2 lik kullanım alanı kaldığı için taşınmaza yapı yapılamaz hale gelmiş olup, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak, kullanım alanının 110 m2 ye çıkartılması ve imar tadilatı ile yola terk masraflarının belediye tarafından karşılanması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.