İşyeri Ruhsat İşlemleri

SIHHİ MÜESSESE

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN
1 BAŞVURU/BEYAN FORMU
2 VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ
4 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
5 USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ
6 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ
7 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR
8 SU VE KANALİZASYON İŞLERİNDEN RAPOR
9 KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
10 MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ
11 1 ADET NAYLON DOSYA
ŞAHIS BAŞVURULARINDA ŞİRKET BAŞVURULARINDA
12 FOTOĞRAF (3 ADET) TİCARET ODASI KAYDI
13 NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (3 ADET) İMZA SİRKÜSÜ
14 İKAMETGÂH İLMÜHABERİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
15 TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

 

 

 

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN
1 BAŞVURU/BEYAN FORMU
2 VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ
4 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
5 USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ
6 İMAR DURUM BELGESİ
7 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ
8 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR
9 SU VE KANALİZASYON İŞLERİNDEN RAPOR
10 YOL GEÇİŞ İZİN BELGESİ
11 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FOTOKOPİSİ
12 KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
13 MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ
14 1 ADET NAYLON DOSYA
ŞAHIS BAŞVURULARINDA ŞİRKET BAŞVURULARINDA
15 FOTOĞRAF (3 ADET) TİCARET ODASI KAYDI
16 NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (3 ADET) İMZA SİRKÜSÜ
17 İKAMETGÂH İLMÜHABERİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
18 TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

 

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN
1 BAŞVURU/BEYAN FORMU
2 VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
3 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ
4 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
5 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ
6 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR
7 SU VE KANALİZASYON İŞLERİNDEN RAPOR
8 KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
9 MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ
10 1 ADET NAYLON DOSYA
ŞAHIS BAŞVURULARINDA ŞİRKET BAŞVURULARINDA
11 FOTOĞRAF (3 ADET) TİCARET ODASI KAYDI
12 NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (3 ADET) İMZA SİRKÜSÜ
13 İKAMETGÂH İLMÜHABERİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ
14 C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ
15 TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI  

 

 

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

MESUL MÜDÜRLÜK BAŞVURU BELGELERİ

 

1 BAŞVURU DİLEKÇESİ
2 FOTOĞRAF (1 ADET)
3 NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
4 İKAMETGÂH İLMÜHABERİ
5 C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI