Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

TOSYA BELEDİYESİ TAŞERON PERSONEL SINAV KOMİSYON KARARI

Tosya Belediyesi Taşeron Personel Sınav Komisyon Kararıdır

SINAV KOMİSYONU KARARI

 

 

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin ilgili maddesi gereğince oluşturulan Sınav Komisyonumuzca 15.03.2018 tarihinde saat 14.00’da toplanılarak;

Tosya Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dair Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında 04.12.2017 tarihinde çalışmakta olan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24.Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunup Sözlü ve Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan kişilere ait sınav sonuçlarını gösterir ekli listelerde;

Ek-1 Nolu Sınav Sonuç Listesinde yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları geldiğinden; Sözlü ve Uygulamalı Sınavda Başarılı olanların en geç 02-Nisan-2018 tarihine kadar Belediyemize ait TOSBEL Hizmet, Taahhüt ve Personel Ltd. Şti.’nde işe girişlerinin yapılmasına,

Ek-2 Nolu Listede yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları henüz gelmediğinden, herhangi bir hak kayıplarının olmaması için Sözlü ve Uygulamalı Sınavda Başarılı olanların en geç 02.04.2018 tarihine kadar Belediyemize ait TOSBEL Hizmet, Taahhüt ve Personel Ltd. Şti.’nde işe girişlerinin yapılmasına, ancak girişleri yapılmadan önce veya yapıldıktan sonra Arşiv Araştırmaları olumsuz gelenlerin durumlarının incelendikten sonra iş akitlerinin feshedileceğinin bilinmesine,

Adı-Soyadı ve T.C kimlik numaralarıyla yer alan kişilerin Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuç listelerinin ilgili tebliğin “İlan” başlıklı 39.Maddesi gereğince Belediyemiz resmi internet sitesinden ve belediyemiz ilan panosundan 26.03.2018 tarihi bitimine kadar yayımlanarak ilan edilmesine, bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçeceğinden başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmamasına,

İtirazların ilgili Tebliğin 31.Maddesine istinaden Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonuna, 23.03.2018-26.03.2018 tarihleri içerisinde yapılmasına,

Sınav Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 15.03.2018

 

20.03.2018
Güncel Haberler
Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu