Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

TOSYA BELEDİYESİ TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ TESPİT KOMİSYON KARARI YAYIMLANDI

Tespit Komisyonu Tarafından Hak Sahibi Olarak Müracaatları Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Sözlü ve Uygulamalı Sınavları 13.03.2018 / 22.03.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

İLAN: Tespit Komisyonu Tarafından Hak Sahibi Olarak Müracaatları Kabul Edilen Taşeron İşçilerin Sözlü ve Uygulamalı Sınavları 13.03.2018 / 22.03.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

TESPİT KOMİSYONU KARARI

                  24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin ilgili maddesi gereğince oluşturulan Tespit Komisyonumuzca 01/03/2018 tarihinde saat 14.00’da toplanılarak;

                  Tosya Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dair Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında 04/12/2017 tarihinde çalışmakta olan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24.Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve ekli listelerde;

                   Ek-1 Nolu Listede yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları geldiğinden Hak Sahibi olarak ilanlarının yapılmasına ve sözlü sınavı kazandıkları takdirde belediyemiz şirketinde işe girişlerinin yapılmasına,

                  Ek-2 Nolu Listede yayınlanan kişilerin Arşiv Araştırmaları henüz gelmediğinden herhangi bir hak kayıplarının olmaması için başvurularının kabulüne; ancak 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırması sonuçlarının gelmesi ve sözlü sınavda başarılı olmaları halinde belediyemiz şirketinde girişlerinin yapılmasına, 02.04.2018 tarihine kadar Arşiv Araştırmaları gelmediği takdirde belediyemiz şirketinde işe başlamalarının Arşiv Araştırması geldiği tarihten sonra komisyonumuzca tekrar değerlendirilerek girişlerinin yapılmasına,

                  Adı-Soyadı ve T.C kimlik numaralarıyla yer alan kişilerin müracaatlarına dair yapılan Ön inceleme ve Esas İnceleme sonucunda düzenlenen listelerin ilgili tebliğin “İlan” başlıklı 35.Maddesi gereğince İdarenin resmi internet sitesinden ve belediyemiz ilan panosundan yayımlanarak ilan edilmesine, bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçeceğinden başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmamasına; listelerin yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilmesine,

                  İtirazların ilgili Tebliğin 36.Maddesine istinaden Kastamonu Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna, Tebliğin 31.Maddesi gereğince 06/03/2018-08/03/2018 tarihleri içerisinde yapılmasına,

                  Tespit Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir. 01/03/2018

                 

 

 

 

Erdal İPOĞLU                                           Metin AYTAÇ                                    Kemal VURAL                                        

Yazı İşleri Müdür V.                                Mal Müdürü V.                                    Fen İşleri Müdürü V.                          

Komisyon Başkanı                                      Üye                                                         Üye

 

 

 

 

 

  Muammer ŞAHİN                                       Ahsen ÇADIROĞLU                         

Mali Hizmetler Müd.V.                                         Mühendis

        Üye                                                                       Üye                                                       

 

            

02.03.2018
Güncel Haberler
Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu