Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

TAŞERON PERSONEL SINAV DUYURUSUDUR

DUYURU

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 3288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usül ve esaslar hakkındaki tebliğin ilgili maddeleri gereği belediyemizce yapılacak sözlü sınavlar 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren Belediyemiz Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi sanat atölyesinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

İlgili Personele İlanen Duyurulur.

09.03.2018
Güncel Haberler
Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu